Meditace na září 2019

29. srpna 2019 v 11:12 | HMK |  MEDITAČNÍ TÉMA na aktuální měsíc
Meditační témata na září 2019:

(pro období od 30.8.2019 od 12:37 MČ do 28.09.2019 do 20:25 MČ)

Uvědomuji si, že je třeba nyní více zapracovat na ujasnění si záležitostí práce a služby společnosti a na tom, zda jsem v souladu s vedením svého nitra, abych věděl(a), co (a jakým způsobem) mám opravdu pro tuto společnost a svět konat?

Snažím se (i přes mnohdy náročné podmínky v práci a v životě) zviditelnit Sílu Ducha a projevit pozitivní emoce? Anebo se často (jako to rádi dělají ostatní) nechávám zatáhnout do různých nízkých spletitých tahanic, problémů, sporů a kritik a přizvukuji?

Přestože vnímám negace tohoto světa a různé tlaky a problémy, zachovávám si vnitřní nadhled a snažím se nic a nikoho neposuzovat, nesoudit?
Snažím se pohlížet spíše za scénu (a jít k jádru věci, řešit podstatu problému) a ne jen sledovat scénu?

Uvědomuji si, že v každém zaměstnání či činnosti mohu (mám) projevit vnitřní duchovní aspekt?


SHRNUTÍ:

Tématické body tohoto novoluní se týkají znamení Panny, v úseku Panna - Štír (06:46 st Panny = pod-stupeň zn. Štíra), v ČR dle postavení domů v domě 10:

- služba veřejnosti, schopnost rozlišovat (Panna), práce a prožívání této práce a činnosti, pocity z činnosti (Štír), vhled a schopnost pomoci správným způsobem.

Doplnění:

Sabiánský symbol tohoto novu: 06:45 Panny:

6 -7 st. Panny

Harém. Klíčová poznámka: Osudné (ze zpětného pohledu) podřízení se vrtochům nebo žádostem emocionální povahy.
Klíčové slovo: Prázdnota čekání.
Výklad: Musíme se naučit žít s obdobími, v nichž pociťujeme prázdnotu a stesk.


Pozn. Tyto meditace jsou vypracovány dle aktuálního horoskopu novoluní, kdy konjunkce Slunce (Ducha, tvořivé zákl. energie) a Luny (nitra, cítění) v aktuálním znamení astrologicky (a symbolicky) představují největší možné spojení nitra (Luny) s Duchem (Sluncem) a tedy přináší poselství, na co je třeba se v tomto období zaměřit, aby došlo k většímu niternému propojení s vlastním vnitřním já - energetickým zdrojem člověka a tak k harmonii psyché (osobnosti) a Ducha. Tak také i tímto způsobem může člověk lépe naplnit svůj duchovní plán na této zemi a pomocí této meditace rozvinout nové uvědomění, které vede k očistě a novému pochopení.
H.K.


Horoskop novoluní 30.8.2019 v 12:37:00 MČ, Praha, Regiomontanus:
Novoluní a úplňky v roce 2019:Meditační témata připravuje HMK také pro:


astrol. stránky ASTROLOGY PACIFIC:www.astrolot.czPřeji příjemnou meditaci a mnoho nové další inspirace ze Zdroje vlastního nitra... HMK


Fotoobraz "Ochranný amulet" vybrán z: FOTOOBRAZY-GALERIE 27


 

SANT DŽŇÁNADÉV

7. srpna 2019 v 8:45 | YOU TUBE |  OSTATNÍ INSPIRACE
Nádherný duchovní film s mnoha inspirativními poselstvími pro toho,
který chce uchopit a oživit v sobě POZNÁNÍ...

SANT DŽŇÁNADÉV
Více info o mystiku Džánešvárovi zde:Šrí Džňánéšvar Mahárádž (1275 - 1296)Džňánéšvar (nebo Džňánadév) se narodil v roce 1275 po Kr. v malém městě státu Maháráštra (západní Indie) zvaném Alandi. Džňanéšvarův otec se rozuhodl, že se zřekne světského života a přijme sanjásu. Vyžádal si souhlas od své ženy a sanjásu přijal jí od svámiho Rámánandy v Benares. Když zpráva o tom, že Vitthalpant podstoupil sanjásu dorazila k jeho ženě, přijmula to jako konec svého provdaného života, trávila veškerý svůj čas v modlitbách pod posvátným stromem ašvattha v místním chrámu. Stalo se, že po dvanácti letech Vitthalpantův duchovní učitel přijel do Alandi během své dlouhé pouti z Benares. Jednoho dne seděl v prostorách chrámu a počítal svoje korálky, když ho uviděla Rakhumabai a jak bylo jejím zvykem, dotkla se s velkou úctou jeho chodidel a zůstala stát stranou. Svámi Rámánand, na kterého velmi zapůsobila duchovní záře v její mladé tváři, jí požehnal tradičními slovy: "Kéž bys měla mnoho dětí". Rakhumabai se nemohla ubránit při tomto požehnání zamyšlenému úsměvu. Svámi, velmi upoután smutným úsměvem na tváři této zbožné ženy, nakonec zjistil všechna fakta, včetně toho, že její muž není nikdo jiný než jeho žák Čaitanjášrama. Bylo mu jasné, že přestože Vitthalpant ke své sanjáse získal svolení své ženy, nebylo dáno dobrovolně, ale pod nějakým druhem nátlaku. Svámi Rámánand ujistil Rakhumabai, že se okamžitě vrátí do Benares a zajistí, aby se k ní Vitthalpant vrátil.

A tak se stalo. Svámi Rámánand nařídil Vtthalpantovi, aby se vrátil do Alandi a začal znovu žít se svou ženou. Do Benares se smí vrátit až po splnění závazku ke své ženě a bude s ní mít potomky.

Vitthalpant a Rakhumabai měli za sebou v rychlém sledu čtyři děti. Vitthalpantův návrat k rodinnému životu velmi šokoval ortodoxní Bráhmany z Alandi a na jeho čin bylo nahlíženo jako na opovrhnutí posvátnou institucí sanjási, která je podle Hinduistických písem posledním stupněm na cestě člověka k osvobození. Celá rodina, včetně dětí, byla úplně vypovězena ze společnosti. Společensky zahanbená a morálně zavržená rodina žila v nepředstavitelných duševních útrapách a děti byly neustále nazývány "dětmi sanjásina" a nikdy ne svými jmény.

Když bylo Nivrittináthovi, nejstaršímu synovi sedm let, před zbožným párem vyvstal první vážný problém. Podle tradice, měl být v osmém roce dítěte proveden posvátný stužkový obřad aby ohlásil druhé, duchovní zrození Bráhmana. Bez posvátné stužky Bráhman není Bráhmanem. Nešťastný otec přistupoval k Bráhmanům z Alandi se sepjatýma rukama a žádal je o provedení stužkového obřadu svého nejstaršího syna, ale oni nebyli ochotní dokonce ani pohlédnout na tváře dětí.

Džňanéšvarův otec Vitthalpant se poté s ohledem na neústupný postoj Bráhmanů Alandi přesunul s rodinou do Nasiku, aby podstoupil přísné pokání a denně obcházel horu Brahmagiri, ze které vytéká posvátná řeka Godavari. Po šest měsíců bez přestávky prováděla rodina obcházení hory po půlnoční koupeli v posvátné řece. Osud se mezitím ubíral svou předurčenou cestou: jedné noci se vynořil zpoza keře s ohromujícím řevem tygr a všichni prchali, aby si zachránili život. Otci se nějak podařilo shromáždit tři mladší děti a vrátit se domů, ale nejstarší syn Nivrittináth se oddělil a ocitl se sám v jeskyni, kde ho očekával duchovní tygr v podobě jeho Gurua, který se jmenoval Sant Gaininánth. Sant Gaininánth Nivrittiho přijal a zasvětil ho v mysticismu. Nivritti se vrátil domů po několika dnech jako plně osvícený. A byl to on, který později poskytnul iniciaci a duchovní vedení Džňanéšvarovi, Sopanovi a Muktabai.

Rodiče byli spokojení a šťastní z tohoto neočekávaného vývoje věcí a bylo jim jasné, že se tím účel jejich života naplnil.

Život šel dál, a Nivritti, navzdory svému úplnému duchovnímu osvícení, stále měl mít proveden tradiční stužkový obřad. Džňanéšvarův otec se znovu obrátil na bráhmany Alandi. Upřímně je prosil, aby nařídili nějaké pokání pro rodiče, kteří zjevně zhřešili v jejich očích a slíbil, že přijmou nařízené pokaní, ať bude jakkoliv obtížné. Bráhmani se poradili se svými posvátnými spisy a nakonec vynesli verdikt. Pouze smrt může odčinit hřích, neboť zde nebyl žádný předchozí případ takového hříchu, jaký spáchali rodiče. Oba manželé se pomodlili za dobro svých dětí a uprostřed noci se v tichosti odebrali do svatého města Prajág, kde obětovali svá těla matce Ganze, posvátné řece.

Sebeobětování rodičů nicméně nevyřešilo problém dětí. Když se obrátily na Bráhmany, vzbudily projev upřímných sympatií, ale koncil Bráhmanů cítil, že v této věci nemá žádnou autoritu a navrhl dětem jet do Paithanu a získat osvědčení očisty od Nejvyššího Koncilu Bráhmanů. Paithan byl asi 150 mil od Alandi; děti dorazily do města o sedmnáct dní později a po velkých útrapách.

Naštěstí pro děti, Nejvyšší Koncil právě zasedal a nejmoudřejší a nejučenější pandité ve státě byli přítomni. Problém byl okamžitě přednesen Koncilu, protože všichni cítili velké sympatie ke čtyřem dětem se zářícími tvářemi. Znovu vyvstala stejná obtíž toho, že neexistoval žádný podobný předchozí případ a dokonce Nejvyšší Koncil cítil, že ve věci nemá žádnou autoritu. Všechno co mohl udělat bylo interpretovat to, co stálo v písmech.

Podivné jsou cesty prozřetelnosti. Když se shromáždění rozcházelo, jeden zlomyslný Bráhman si nemohl pomoci, aby nevyužil příležitost potrápit bezbranné děti. Zeptal se nejstaršího z nich, jak se jmenuje, a když mu to bylo řečeno, zeptal se urážlivě, jestli chlapec ví co to znamená.

Nivrittináth odpověděl "Já jsem Nivritti, ve světě a přece bez světa".

Džňanéšvar odpověděl "Já jsem Džňanéšvar, ztělesnění poznání, božství a Absolutna".

Šestiletý Sopan řekl "Já jsem Sopan a mám žebřík, abych tě vzal do nebe".

Nakonec Bráhman, nyní již úplně rozrušený, štípl malou Muktabai poněkud bolestivě do tváře a zeptal se "Umí toto nemluvně také mluvit?"

Jasným, chvějícím se hlasem, bez sebemenší stopy nedospělosti, Muktabai vážně, ale velmi sladce odpověděla "Já jsem věčná Matka, která osvobodí ne hříšníky, ale duše.

V té chvíli se už docela velký zástup důkladně bavil Bráhmanovým naprostým zmatkem. Rozhněvaný Bráhman se otočil k Džňanéšvarovi a řekl "Co záleží na jméně? Tento bůvol, kterého přepravce vody vede po cestě se také jmenuje Ďžňánja, ale Védy recitovat neumí".


Džňanéšvar klidně odpověděl, "Je to to samé vědomí, které existuje v mém těle a v těle bůvola". Když Bráhman uslyšel tato slova od Džňanéšvara, jeho hněv neznal hranic. Vytrhl bič z rukou přepravce vody a chystal se vylít si svůj hněv na mladého Džňanéšvara, ale zabránila mu v tom přítomnost velkého zástupu. Místo toho začal bičovat nebohého bůvola. A tehdy poprvé se celý zástup, který se mezitím rozrostl na několik set lidí, stal svědkem prvního zázraku. S každým úderem biče na záda bůvola se objevil krvavý pruh na zádech mladého Džňanéšvara, jenž to snášel stoicky. Když zahanbený Bráhman přestal bičovat bůvola, Džňanéšvar bůvola poklepal po hlavě a řekl "Džňánja, můj bratře, teď je řada na tobě, abys dokázal těmto vlídným lidem, že zdroj tvého projevení a mého projevení je stejný, a že navzdory našim odlišným podobám nejsme ve skutečnosti rozdílní. Zarecituj pro mě prosím Zpěv míru ze svaté Rig Védy". A hle! Bůvol se Džňanéšvarovi hlavou poklonil, podíval se na slunce na obloze a zarecitoval zpěv s čistou tradiční hudební kadencí. Nad shromážděním se rozhostilo ticho a v tomto tichu, jeden po druhém, všichni padli na kolena a poklonili se před mladým Džňanéšvarem. Vrchní Brahmín se velmi pokorně vyznal, "Můžete být třeba dětmi sanjásina, ale ve skutečnosti jste samým vtělením božské trojice Brahma, Višnu a Mahéšvar, a tato malá nemůže být nikdo jiný než samotná věčná matka Adimata. Jak bychom se mohli i byť jen pokusit vystavit vám osvědčení o čistotě. Můžeme vás jen požádat o odpuštění." Potom tisíce lidí zblízka i zdaleka přišla do Paithanu aby spatřili božské bratry a sestru a aby slyšeli kázání, která byl Džňanéšvar nucen dávat každý den. Poté, co zde zůstali několik týdnů, se malá svatá rodina vrátila domů a předložila osvědčení o čistotě Bráhmanům Alandi. Ale jejich sláva je předešla, a všichni obyvatelé města, kteří jimi před tím pohrdali jako "dětmi sanjásina", je nyní vítali s květinami a věnci v rukách, lítostí v srdcích a se slzami radosti v očích.

Džňanéšvar se potom usadil a začal pracovat na psaní Bhavartidípiky lépe známé pod názvem Džňanéšvari. Toto nesmrtelné dílo, komentář ve starém Maráthi k Bhagvad Gítě, bylo dokončeno když mu bylo pouhých patnáct let. Když ho představil svému Guruovi, staršímu bratru Nivrittináthovi, bylo mu řečeno, že přestože je dílo velkolepým úspěchem, je nicméně pouze komentářem práce někoho jiného a proto by měl vydat nezávislé dílo o Advaitě, založené na své vlastní zkušenosti. Výsledkem tohoto návrhu od svého Gurua byla Anubhavamrita (nebo Amritanubhava, jak je lépe známa) - Zkušenost Nesmrtelnosti.

Džňanéšvar, společně s proslulým světcem - básníkem Námadévem, procestoval celou Indii křížem krážem a vrátil se do Pandharpuru v roce 1296, po tříleté duchovní pouti. Potom se vrátil do Alandi a rozhodl se ukončit tento život vstupem do samádhi, což učinil v mladém věku dvaceti jedna let. Jakmile se zpráva o Džňanéšvarově zamýšleném samádhi rozšířila, tisíce uctivatelů dorazily do Alandi, aby byly svědky a zúčastnili se toho nejslavnějšího obřadu nesmrtelnosti, jaký tato část země pamatovala. Na vybraném sedadle byly položeny listy tulsí a bael. Když Džňanéšvar zaujal na sedadle lotosovou pozici, rozhostilo se mezi tisíci uctivateli velké ticho, přerušené pouze hlasitým kvílením když Nivrittináth řádně završil obřad nesmrtelnosti obřadným umístěním kamene, jenž uzavíral podzemní komnatu.

Přeložil: I. Wiesner (zkráceno)


Foto z filmu:
Meditace na srpen 2019

31. července 2019 v 10:15 | HMK |  MEDITAČNÍ TÉMA na aktuální měsíc
Meditační témata na srpen 2019:

(pro období od 1.8.2019 od 05:11 MČ do 30.08.2019 do 12:36 MČ)


Zaměřuji se nyní na své duchovní Srdce? Jsem ve svém Středu?

Prožívám blažený, radostný stav Lásky svého Srdce? Jsem nyní opravdu Milující?

Cítím Živost vlastního Ducha - své Jáství - aspekt individuálního BOŽÍHO Paprsku?

Cítím v tomto Spojení ve své hrudi Teplo a uvědomuji si toto krásné Vyzařování?

Uvědomuji si, že v tomto povzneseném Stavu mohu vytvořit a vykonat mnoho Dobrého a také, že vše, co v tomto Stavu učiním či vytvořím, bude požehnáno a na všem, co učiním, či vytvořím, bude patrný otisk Ducha a Jeho Energie?

SHRNUTÍ:

Tématické body tohoto novoluní se týkají znamení Lva, v úseku Lev - Střelec (08:36 st Lev = pod-stupeň zn. Střelce), v ČR dle postavení domů v domě 1:

- Sebe-Vědomí Ducha - Lásky - Tvořivosti (Lev) v souladu s vnitřní duchovní Moudrostí a individuální cestou, směrem (Střelec)

- Vědomá a Žitá Láska koná a tvoří v souladu s Moudrostí

Doplnění:

Sabiánský symbol tohoto novu: 08:36 Lev:

8 - 9 Lva

Skláři vytvářející dechem překrásné vázy.
Klíčová poznámka: Potřeba vložit své nejduchovnější a vitální energie do tvůrčího procesu, mají-li být vytvořeny významné a krásné nové formy. Klíčové slovo: Tvůrčí intenzita.
Výklad: Tvůrce používá oheň ducha - nebo oheň hluboce cítěných emocí a svůj dech - celou svou bytost - jenom tak se mění hrubý materiál v krásu. S předchozím symbolem tvoří celistvou jednotku transformace.

Poznámka HMK k tomuto novoluní:

V souvislosti s tímto novem jsem vzpomněla na krásný a inspirativní duchovní film SANT DŽŃÁNADÉV (ke shlédnutí na YOU TUBE)

Pozn. Tyto meditace jsou vypracovány dle aktuálního horoskopu novoluní, kdy konjunkce Slunce (Ducha, tvořivé zákl. energie) a Luny (nitra, cítění) v aktuálním znamení astrologicky (a symbolicky) představují největší možné spojení nitra (Luny) s Duchem (Sluncem) a tedy přináší poselství, na co je třeba se v tomto období zaměřit, aby došlo k většímu niternému propojení s vlastním vnitřním já - energetickým zdrojem člověka a tak k harmonii psyché (osobnosti) a Ducha. Tak také i tímto způsobem může člověk lépe naplnit svůj duchovní plán na této zemi a pomocí této meditace rozvinout nové uvědomění, které vede k očistě a novému pochopení.
H.K.


Horoskop novoluní 1.8.2019 v 05:11:00 MČ, Praha, RegiomontanusPřeji příjemnou meditaci a mnoho nové další inspirace ze Zdroje vlastního nitra... HMK


Fotoobraz "Vstříc Já" vybrán z: FOTOOBRAZY-GALERIE 27

 


DRAMALJ - KAČJAK 2019

3. července 2019 v 12:51 | HMK |  FOTOPROMLUVY
FOTOPOZDRAVY Z LETNÍHO CESTOVÁNÍ...
DRAMALJ - KAČJAK 2019
DALŠÍ FOTOGALERIE ZDE:


ŠETNICA - STAZA VALOVA (vycházka Kačjak - směr Jadranovo - 2km): http://hankabonaccia.blog.cz/galerie/setnica-staza-valova-kacjak-2019-2-km-vychazkaOdkazy na videa - Kačjak (FB)


Meditační téma na červenec 2019

1. července 2019 v 10:33 | HMK |  MEDITAČNÍ TÉMA na aktuální měsíc
Meditační témata na červenec 2019:

(pro období od 2.7.2019 od 21:16 MČ do 01.08.2019 do 05:10 MČ)

Jsem v souladu Ducha se svou osobností a vnitřním založením, přirozeností a vybavením (dary a talenty), které mi bylo dány do vínku? Medituji nad tím?

Jsem opravdu sám(sama) sebou?

Žiji svůj vlastní život tak, abych cítil(a) opravdové vnitřní naplnění, pozitivní emoce, štěstí a radost? Konám takové skutky a činnosti, které jsou v souladu s vnitřním založením mé bytosti?

Pokud zažívám něco nepříjemného, sebezpytuji a ptám se ve svém nitru, co je příčinou těchto negativních emočních stavů?

Uvědomuji si, že největším přínosem celé společnosti a všem jsem právě tehdy, když jsem aktivní ze svého niterného Já Jsem (Individualitu) v souladu s jedinečnými projevy své osobnosti?

SHRNUTÍ:
Tématické body tohoto novoluní se týkají znamení Raka, v úseku Rak - Štír (10,37 st Raka = pod-stupeň zn. Štíra), v ČR dle postavení domů v domě 6:

- Vědomí vnitřní Podstaty a osobní základny (Rak) v souladu s vnitřním cítěním, prožíváním emocí (Štír)

- Vědomí Ducha (jádra) koná ve spojení s "nástrojem"- vlastní jedinečnosti osobnosti

Doplnění:

Sabiánský symbol tohoto novu: 10:37 Rak:

10 - 11 Raka
Klaun napodobuje dobře známé osobnosti.

Klíčová poznámka: Cena humoru ve vývoji objektivity a nezávislosti mysli.
Klíčové slovo: Umění smát se směšným zvykům, svým pózám - je to osvobozující krok. Výklad: Zbavujeme se pýchy, škrobenosti, předsudků, vší povrchnosti, uvolňujeme se a stáváme se sami sebou.

Pozn. Tyto meditace jsou vypracovány dle aktuálního horoskopu novoluní, kdy konjunkce Slunce (Ducha, tvořivé zákl. energie) a Luny (nitra, cítění) v aktuálním znamení astrologicky (a symbolicky) představují největší možné spojení nitra (Luny) s Duchem (Sluncem) a tedy přináší poselství, na co je třeba se v tomto období zaměřit, aby došlo k většímu niternému propojení s vlastním vnitřním já - energetickým zdrojem člověka a tak k harmonii psyché (osobnosti) a Ducha. Tak také i tímto způsobem může člověk lépe naplnit svůj duchovní plán na této zemi a pomocí této meditace rozvinout nové uvědomění, které vede k očistě a novému pochopení.
H.K.

Horoskop novoluní 2.7.2019 v 21:16:00 MČ, Praha, Regiomontanus:Novoluní a úplňky v roce 2019:Meditační témata připravuje HMK také pro:


astrol. stránky ASTROLOGY PACIFIC:www.astrolot.cz


Přeji příjemnou meditaci a mnoho nové další inspirace ze Zdroje vlastního nitra... HMK


Fotoobraz "V Andělské Posile" vybrán z: FOTOOBRAZY-GALERIE 27:

Další nové fotoobrazy v roce 2019 zde:

Všechny výstavy meditačních fotoobrazů č. 1 - 8 zde:

Všechny fotoobrazy lze vytisknout na formát nejvýše 50x50cm
(informace u autorky blogu - o možnostech tisku i zarámování)

Kopie má stejnou energetickou hodnotu jako originál.
FESTIVAL FORFEST OLOMOUC 6/2019

11. června 2019 v 11:44 | HMK a Jar.Grossmann (fotky) |  FOTOPROMLUVY
Fotopozdravy z OLOMOUCE - KATEDRÁLY SVATÉHO VÁCLAVA
(FESTIVAL FORFEST ĆR 2019)
ČERVEN 2019
DALŠÍ FOTOGRAFIE ZDE:


Dne 9.6.2019 jsme se s přáteli na pozvání Jana Grossmanna účastnili v rámci festivalu FORFEST koncertu v Dómě Sv. Václava v Olomouci.

V podání vynikajícího souboru Brno Contemporary Orchestra z Brna s dirigentem opery Národního divadla v Brně Pavlem Šnajdrem a fenomenálního houslisty Milana Paľa a dalších vynikajících sólistů zazněla jako součást programu skladba Jana Grossmanna "Anima animam invocat" (Duše duši volá) pro smyčcový orchestr. Vznikla na žádost skladatele a dirigenta Prof. Constantinidese z USA, jenž ji pak premiéroval na univerzitě v Louisianě, jako panychida za oběti řádění hurikánu Katrina ve státě Louisianě v roce 2006. Strašné následky katastrofy, hyenismus některých jedinců, a na druhé straně projevy nádherné a nezištné lidské solidarity zanechaly ve skladbě silnou emotivní stopu.

Rádio Proglas - poslech další skladby Jana Grossmanna: "Petr-skála":
(skladba zazní od cca 29 minuty)

Katedrála (Dóm) Svatého Václava - INFO:

Info o festivalu a program skladeb zde:

Meditační téma na červen 2019

2. června 2019 v 19:42 | HMK |  MEDITAČNÍ TÉMA na aktuální měsíc
Meditační témata na červen 2019:

(pro období od 3.6.2019 od 12:01 MČ do 02.07.2019 do 21:15 MČ)


Pracuji na zlepšení své vnitřní komunikace (mysl-duše - Duch) a následně i vnější komunikace s ostatními lidmi?


Snažím se sdílet ve své komunikaci s ostatními pouze ty myšlenky, které vycházejí z hloubi mého nitra - pravého Já?


Uvědomuji si nutnost zodpovědně komunikovat (dobře zvážit opravdu každé slovo, které navenek projevím)?


Uvědomuji si, že i když ostatní lidé mají své vlastní myšlení a chápání, které nemusí být v souladu s mým, mohu si právě skrze tyto myšlenkové rozdíly ještě více uvědomit, kdo jsem já a jakou cestou jdu a tak se ještě více upevnit sám(a) v sobě, ve svém Já a nebát se vyjádřit také své niterné názory, i když nemusí být druhými přijaty?


Snažím se při debatách s lidmi vnímat především vlastní vnitřní Hlas a také jen z této Pozice (Ducha) naslouchat lidem?


Jsem věrný(á) Aspektu Božského Hlasu ve mně, anebo jen hltám a nechávám se ovlivnit vším, co přichází zvenčí ke mně (od lidí, či z tisku, veřejnosti, TV apod.)?SHRNUTÍ:
Tématické body tohoto novoluní se týkají znamení Blíženců, v úseku Blíženci-Váhy (12,33 st Blíženci = pod-stupeň zn. Vah), v ČR dle postavení domů v domě 10 (MC):

- komunikace, chápání, sdílení myšlenek v souladu s:

- mým vlastním nitrem - Duchem, setkáváním se s lidmi, s veřejností, s vnějšími sdělovacími prostředky apod. (konjunkce Slunce a Luny je v domě desátém)

- uvědomění, že jsem v souladu sám se sebou, že má mysl-duše naslouchá a komunikuje se svým Duchem - Jástvím (aspektem Boha ve mně) a sdílí niterné Poznání s ostatními dle vedení Boha uvnitř mne.


Doplnění:

Sabiánský symbol tohoto novu:

12 - 13 Blíženců

Známý pianista dává koncert.
Klíčová poznámka: Individuální naplnění
v sociální činnosti, která přináší nějakou prestiž.
Klíčové slovo: Potencionální zdroj inspirace. Výklad: Člověk překonal strach, nejistotu,
nedostatek sebedůvěry, negativismy ve svém podvědomí. Osvobodil se od duchů
minulosti a nyní je schopen přinést svému okolí sílu pramenící ze
sebedisciplíny, dovednosti a sebedůvěry. Stává se do jisté míry Avatarem,
který mobilizuje emoce a inspiruje ostatní k cestě vpřed na rovině evoluce.


Pozn. Tyto meditace jsou vypracovány dle aktuálního horoskopu novoluní, kdy konjunkce Slunce (Ducha, tvořivé zákl. energie) a Luny (nitra, cítění) v aktuálním znamení astrologicky (a symbolicky) představují největší možné spojení nitra (Luny) s Duchem (Sluncem) a tedy přináší poselství, na co je třeba se v tomto období zaměřit, aby došlo k většímu niternému propojení s vlastním vnitřním já - energetickým zdrojem člověka a tak k harmonii psyché (osobnosti) a Ducha. Tak také i tímto způsobem může člověk lépe naplnit svůj duchovní plán na této zemi a pomocí této meditace rozvinout nové uvědomění, které vede k očistě a novému pochopení.
H.K.


Horoskop novoluní 3.6.2019 v 12:01:00 MČ Regiomontanus:


Novoluní a úplňky v roce 2019:Meditační témata připravuje HMK také pro:


astrol. stránky ASTROLOGY PACIFIC:www.astrolot.cz

Přeji příjemnou meditaci a mnoho nové další inspirace ze Zdroje vlastního nitra... HMK


Fotoobraz "Setkání" vybrán z: FOTOOBRAZY-GALERIE 27:

Další nové fotoobrazy v roce 2019 zde:

Všechny výstavy meditačních fotoobrazů č. 1 - 8 zde:

Všechny fotoobrazy lze vytisknout na formát nejvýše 50x50cm
(informace u autorky blogu - o možnostech tisku i zarámování)

Kopie má stejnou energetickou hodnotu jako originál.


Bělá-Priessniztovy lázně, pramen, labyrint; Píšť - Mariánské poutní místo 5/2019

28. května 2019 v 11:53 | HMK |  FOTOPROMLUVY
Fotopozdravy od léčivého pramene v Bělé
a z Mariánského poutního místa v Píšti...

Další fotografie zde v galerii:

BĚLÁ-PSTRUŽÍ FARMA 5/2019

28. května 2019 v 11:30 | HMK |  FOTOPROMLUVY
FOTOPOZDRAVY Z BĚLÉ - PSTRUŽÍ FARMY

Další fotografie zde v galerii:Web pstruží farmy: http://pstruzi-farma-bela.cz/

ZÁMEK PASKOV

12. května 2019 v 19:40 | HMK |  FOTOPROMLUVY
FOTO-POZDRAV ZE ZÁMECKÉHO PARKU A ZÁMKU PASKOV
KVĚTEN 2019

DALŠÍ FOTOGRAFIE ZDE V GALERII:


Miniarboretum U Holubů - Staříč

12. května 2019 v 19:01 | HMK |  FOTOPROMLUVY
Fotopozdravení z nádherného místa
Miniarboreta U Holubů ve Staříči
květen 2019
Další fotografie zde v galeriích:Meditace na květen 2019

3. května 2019 v 13:18 | HMK |  MEDITAČNÍ TÉMA na aktuální měsíc
Meditační témata na květen 2019:

(pro období od 5.5.2019 od 00:45 MČ do 03.06.2019 do 12:00 MČ)


Uvědomuji si, že jedinou pevnost, klid, oporu, spočinutí a mír naleznu v hloubi svého nitra, kde dlí ZDROJ, NEJVYŠŠÍ OPORA A LÁSKA - BŮH, který skrze SVŮJ jedinečný Aspekt, který mi dal do vínku (a který se nachází v mém nitru), je se mnou neustále zajedno?

Snažím se pracovat na tom, abych byl/a v neustálém vědomém vztahu a spojení s tímto Aspektem a ZDROJEM ŽIVOTA?

Uvědomuji si, že jedině toto "spočinutí" (či co nejčastější, nejlépe neustálé zastavení se) a meditace v hloubi mého nitra (a vnitřní Spojení) mi dává sílu a inspiruje mne k těm správným skutkům, aktivitám, tvořivosti a veškerým činnostem v mém životě?

Jsem ve svém Srdci? Jsem sjednocen/a se svým Srdcem? Jsem tvořivý/á ze svého Srdce? Miluji ze svého Srdce? Vyzařuji/dávám ze svého Srdce?


SHRNUTÍ:

Tématické body tohoto novoluní se týkají znamení Býka, v úseku Býk-Váhy (14,10 st Býka = pod-stupeň zn. Vah), v ČR dle postavení domů v domě 4 (IC):

- vnitřní stabilita, opora, aktivity ze srdce, radostná práce a činy v souladu s:

-mými aktivitami ve vztazích, schopností sdílení (stupeň novu - aspekt Býk-Váhy)

- upevnění se v sobě samém, vědomí vlastní základny - Lásky - Ducha, který řídí a vede veškeré činy, které mají základ v Lásce, Tvořivosti, Radosti (Býk ve 4 domě) dle hesla: Práce = zviditelněná Láska


Doplnění:

Sabiánský symbol tohoto novu:

14 - 15 Býka
Muž v elegantním hedvábném klobouku naraženém do čela, zabalen proti
chladu, čelí bouři.
Klíčová poznámka: Odvaha, která je zapotřebí, aby člověk
čelil krizím vyvolaným sociálními ambicemi.
Klíčové slovo: Charakter v protivenstvích.
Výklad: Je třeba se umět postavit bouřím, prokázat odvahu a
charakter, slouží to našemu vývoji.

Pozn. Tyto meditace jsou vypracovány dle aktuálního horoskopu novoluní, kdy konjunkce Slunce (Ducha, tvořivé zákl. energie) a Luny (nitra, cítění) v aktuálním znamení astrologicky (a symbolicky) představují největší možné spojení nitra (Luny) s Duchem (Sluncem) a tedy přináší poselství, na co je třeba se v tomto období zaměřit, aby došlo k většímu niternému propojení s vlastním vnitřním já - energetickým zdrojem člověka a tak k harmonii psyché (osobnosti) a Ducha. Tak také i tímto způsobem může člověk lépe naplnit svůj duchovní plán na této zemi a pomocí této meditace rozvinout nové uvědomění, které vede k očistě a novému pochopení.
H.K.

Horoskop novoluní 5.5.2019 v 00:45:00 MČ Regiomontanus:


Novoluní a úplňky v roce 2019:

Meditační témata připravuje HMK také pro:
astrol. stránky ASTROLOGY PACIFIC:www.astrolot.cz

Přeji příjemnou meditaci a mnoho nové další inspirace ze Zdroje vlastního nitra... HMK


Fotoobraz "Vstup" vybrán z: FOTOOBRAZY-GALERIE 27:

Další nové fotoobrazy v roce 2019 zde:

Všechny výstavy meditačních fotoobrazů č. 1 - 8 zde:

Všechny fotoobrazy lze vytisknout na formát nejvýše 50x50cm
(informace u autorky blogu - o možnostech tisku i zarámování)
Kopie má stejnou energetickou hodnotu jako originál.
POLANSKÁ NIVA 5/2019

2. května 2019 v 13:43 | HMK |  FOTOPROMLUVY
POLANSKÁ NIVA - PRVOMÁJOVÁ
5/2019Další fotky zde v galerii:

:-)
Arboretum Frýdek-Místek 4/2019

27. dubna 2019 v 20:32 | HMK |  FOTOPROMLUVY
Jarní pozdrav a tip na vycházku:

ARBORETUM FRÝDEK-MÍSTEK

(duben 2019)
Více fotek zde v galerii:


ČOČKA NA CIBULCE S TOFU A NIVOU

17. dubna 2019 v 12:27 | HMK |  Sluníčkové RECEPTY
ČOČKA NA CIBULCE S TOFU A NIVOUPotřeby: 1 konzerva hotové čočky(400g), 1 uzené tofu, 1 cibule, 100g nivy, 1 lžíce pesta z medvědího česneku (nebo sůl a čerstvé bylinky), mladá cibulka a cherry rajčátka na ozdobu. Sádlo na smažení, kousek másla na zjemnění nakonec. Příloha: Chléb

Postup: Nadrobno nakrájenou cibulku necháme zesklovatět na troše sádla, přidáme na kousíčky nakrájené tofu, orestujeme, přidáme čočku (bez nálevu), pesto, a nastrouhanou nivu. Chvíli mícháme (řádně prohřejeme), zjemníme máslem a podáváme teplé s chlebem.

Doba přípravy: Do 15 minut
Počet osob: 3
Cena: cca 55Kč

DOBROU CHUŤ!

:-)


Další intuitivní recepty HMK zveřejněné v časopise a na webu POŠLI RECEPT ZDE::-)


Malé zastavení ve farské zahradě

7. dubna 2019 v 21:07 | HMK |  FOTOPROMLUVY
Přijměte pozvání na malou foto-vycházku do farské zahrady v Porubě...
nádherné místo s několika zastaveními,
ztišením a spočinutím u nádherných rostlin a květin...

Celá galerie fotek zde:

Kam dál