Nová galerie č. 24

Včera v 21:21 | HMk |  FOTOOBRAZY
Byla vytvořena nová galerie fotoobrazů č. 24

(všechny fotoobrazy jsou zkomprimovány)UKÁZKY NOVÝCH FOTOOBRAZŮ:


Fotoobraz "Příliv Energie" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 24


Fotoobraz "Pročišťování" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 24


Fotoobraz "V radosti Srdce" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 24


:-)


Všechny fotoobrazy zde slouží k meditaci,
k rozjasnění a posílení duše, k potěšení a pohlazení nitra
a k energetickému Posílení.
 

Opravdová pomoc světu

11. ledna 2017 v 19:05 | HMK |  FOTO s poselstvím
Opravdová pomoc světu

Fotoobraz "Andělské ztišení" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 23


Nejvíce pomůžeme světu a všem,
když budeme sami Sebou.


Jedině v tomto stavu můžeme být skutečně Užiteční,
jedině v tomto stavu můžeme opravdově Pomáhat
a jedině v tomto stavu můžeme být šťastní,
protože pokud budeme My v NĚM
tak jako je ON v nás přítomen,
pak v sobě zažijeme stav všeobjímající Lásky,
která vychází z jedné jediné LÁSKY,
která touží po jediném:

chce zvětšit svoji blaženost Svým Sáláním, Dáváním a Sdílením.


A proto:


Objev své vnitřní Světlo, najdi své vlastní Slunce,
které je zdrojem tvé jedinečné Individuality,
která se zrodila z MÉ LÁSKY proto,
aby se rozvíjela Naše nekonečná Tvořivost...

 


Meditace na leden 2017

29. prosince 2016 v 13:00 | HMK |  MEDITAČNÍ TÉMA na aktuální měsíc
Meditační téma na leden 2017

Uvědomuji si v každodenním životě nutnost vědomě prožívat své pravé Já? Pracuji na svém správném Sebe-prosazení?

Přemýšlím také o hlubším smyslu všech svých aktivit a tvůrčí činnosti a snažím se i v praktických činnostech projevovat své Srdce?

Uvědomuji si, že jediná má opravdová práce a "kariéra" spočívá ve vyzařování duch. Lásky, Moudrosti a Vůle zcela jedinečným a individuálním způsobem?

Uvědomuji si, že mám zde na tuto planetu přinést Kristovské Světlo skrze vlastní aspekt Své duchovní originality (JEHO Paprsek)?

Uvědomuji si Ho? Prožívám (prociťuji) Ho? Zviditelňuji Ho?


Toto meditační téma platí od 29.12.2016 od 7:53h do 28.1.2017 do 01:08h.

Pozn. Tyto meditace jsou vypracovány dle aktuálního horoskopu novoluní, kdy konjunkce Slunce (Ducha, tvořivé zákl. energie) a Luny (nitra, cítění) v aktuálním znamení astrologicky (a symbolicky) představují největší možné spojení nitra (Luny) s Duchem (Sluncem) a tedy přináší poselství, na co je třeba se v tomto období zaměřit, aby došlo k většímu niternému propojení s vlastním vnitřním já - energetickým zdrojem člověka a tak k harmonii psyché (osobnosti) a Ducha. Tak také i tímto způsobem může člověk lépe naplnit svůj duchovní plán na této zemi a pomocí této meditace rozvinout nové uvědomění, které vede k očistě a novému pochopení.
H.K.

Horoskop novoluní 29.12.2016 07:53 SEČ Praha, Regiomontanus:Meditační témata připravuje H.K. také pro Esoterický klub: http://ekoklub6.webnode.cz/meditace/ a astrol. stránky ASTROLOGY PACIFIC: www.astrolot.cz


Novoluní a úplňky v roce 2016:


Přeji příjemnou meditaci a mnoho nových pochopení...
HMKPF 2017

27. prosince 2016 v 7:08 | HMK |  FOTOPROMLUVY

Vánoční přání

21. prosince 2016 v 9:10 | HMK |  FOTOPROMLUVY
Přeji nám všem...

Blaženost Srdce

Není větší blaženosti než té,
která se zrodila v milujícím Srdci.
A není většího Štěstí než toho,
které vytrysklo ze sdílení MÝCH Srdcí.
Takovým sdílením rostu v každém do nadpozemské krásy
a Můj Jas tak ozařuje svět.

Děkuji Ti, že dáváš MÝM Paprskům směr,
který vede k pravému CÍLI..
Ten CÍL JSEM JÁ,
který se rozrůstám ve všem
a Ty Jsi MYM Spolupracovníkem.5 VÝSTAVA FOTOOBRAZŮ

2. prosince 2016 v 22:23 | H |  5 VÝSTAVA FOTOOBRAZŮ
Přijměte

tento malý dáreček, ke ztišení, naladění, meditaci.

Tato nová 5. internetová výstava postupně vznikala v roce 2016
a obsahuje 200 meditačních fotoobrazů.

Přeji příjemnou atmosféru, relaxaci a duševní povznesení (nejen) v tomto čase adventu:


Očista duše


Brána očisty

Setkání


S Láskou... H

Každý obraz je v bílém dřevěném rámu s umělým sklem s UV ochranným filtrem.
Formát 50 x 50 cm.
Obrazy jsou k dispozici po osobní domluvě.Meditace na prosinec 2016

28. listopadu 2016 v 15:30 | H.K. |  MEDITAČNÍ TÉMA na aktuální měsíc
Meditační téma na prosinec 2016:

Uvědomuji si, že se zde nabízí množství různých aspektů duchovní Moudrosti, od těch nejnižších (různé pseudoduchovní směry či myšlenky) po ty nejvyšší aspekty PRAVDY o BOHU, které bych měl(a) nejdříve řádně prohlédnout a probádat s pomocí vnitřní Intuice?

Uvědomuji si tak, že veškerou Moudrost (a také duch. knihy či nauky apod.), se kterou se ve svém životě setkám, je tedy třeba řádně prozkoumat do hloubky a hluboce niterně procítit a "uchopit" tak Pravdu v nich?

Uvědomuji si, že je třeba v tom množství různých duch. informací vybrat jen ty, které rezonují s mým nitrem?

Uvědomuji si, že prožití opravdového duchovního aspektu (aktivace vlastní jedinečné Božské Jiskry a poznání Pravdy) v sobě samém je ta nejhlubší a nejsilnější emoční záležitost?

Uvědomuji si, že opravdové (a správné) emoční sdílení je pouze takové, které má duchovní základ?

Uvědomuji si, že všechny aspekty duchovní Moudrosti, které mne v mém životě vnitřně zasáhly (či myšlenky, které jsem přijal(a), bych měl(a) v rámci svobodné vůle použít u sebe sama a aktivovat zcela odlišným (a jedinečným) způsobem, než to dělá někdo druhý?

Uvědomuji si, že BŮH vytvořil (a neustále tvoří) své stvoření a jedinečné bytosti v něm kvůli tomu, aby s ním (nimi) sdílel SEBE a tak nekonečnými způsoby rozšiřoval BOŽÍ BLAŽENOST skrze různé bytosti a jejich vzájemné (duchovně-emoční) sdílení a tvorbu do dalších, nekonečných duchovních Krás?


Toto meditační téma platí od 29.11.2016 od 13:18h do 29.12.2016 do 7:52h.

Pozn. Tyto meditace jsou vypracovány dle aktuálního horoskopu novoluní, kdy konjunkce Slunce (Ducha, tvořivé zákl. energie) a Luny (nitra, cítění) v aktuálním znamení astrologicky (a symbolicky) představují největší možné spojení nitra (Luny) s Duchem (Sluncem) a tedy přináší poselství, na co je třeba se v tomto období zaměřit, aby došlo k většímu niternému propojení s vlastním vnitřním já - energetickým zdrojem člověka a tak k harmonii psyché (osobnosti) a Ducha. Tak také i tímto způsobem může člověk lépe naplnit svůj duchovní plán na této zemi a pomocí této meditace rozvinout nové uvědomění, které vede k očistě a novému pochopení.

H.K.

Horoskop novoluní 29.11.2016 13:18 SEČ Praha, Regiomontanus


Meditační témata připravuje H.K. také pro Esoterický klub: http://ekoklub6.webnode.cz/meditace/ a astrol. stránky ASTROLOGY PACIFIC: www.astrolot.cz

Novoluní a úplňky v roce 2016:


Přeji příjemnou meditaci a mnoho nových pochopení...
HMK

POLŠTÁŘE bez šití

27. listopadu 2016 v 14:02 | HMK |  PRAKTICKÉ TVOŘENÍ
POLŠTÁŘE bez šití


Na výrobu 1 polštáře stačí:

1x vnitřní vložka (výplň)
1x staré větší tričko či kus staré deky či poškozeného prostěradla a pod.
(dle rozměrů výplně s přesahem asi o cca 10 cm - na střapce)

Postup: (viz foto)
1. Tužkou obkreslit tvar výplně na látku (2 vrstvy látky na sobě)
2. Přesahy látky nastříhat na proužky.
3. Svázat na 3 stranách.
4. Vyložit náplň a svázat zbývající stranu.

:-):-)

MILUJÍCÍ PODSTATA

25. listopadu 2016 v 21:52 | HMK |  FOTO s poselstvím
Milující PODSTATAFotoobraz "Setkání s Andělem" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 23


Jsem nebeský Vánek,
plynoucí ve tvé vlastní duši.


Jsem Síla,
která když se setká s lidskou silou,
propálí ji svým vlastním Srdcem.


Jsem Energie,
která v tobě věčně žije,
aby projevila samu Sebe.


Jsem vzrůstající Sebe-vědomí,
které roste každou tvou zkušeností,
kterou MI plně odevzdáš
a procítíš Můj Život v ní.


Jsem Dotek, který nikdy nekončí.
Jsem Oheň, který nikdy neuhasíná.
Jsem TEN, jenž v tobě bdí i dřímá,
když tvá duše odpočívá skrytá v závoji tvého snění.


Jsem Objekt tvého roztoužení,
když se tvá duše uvolní Mému příchodu.


Jsem tvé Povznesení,
kde boje, sváru není.


JSEM tvá MILUJÍCÍ PODSTATA.