Meditace na červenec 2017

Meditační téma na červenec 2017
(platí od 24. června 04:31 SELČ do 23.7. do 11:44 SELČ)

Pracuji na uvědomění si toho, kdo ve svém nitru doopravdy jsem? Uvědomuji si svoji vlastní duchovní Individualitu, kterou jsem byl(a) obdařen(a)? Jsem vědomě (cítím) spojen(a) se svým niterným Zdrojem?

Vnímám, že s Bohem se mohu spojit jedině tím, že vstoupím do vlastního nitra? Uvědomuji si, že toto je možné pouze skrze emoční procítění - kdy je třeba mít vlastní duchovní prožitek Božského Aspektu?

Prociťuji svou niternou pravou (duchovní) Přirozenost (vnímám, že jsem Dítě BOŽÍ), vnitřní Kvalitu (aspekt Sebe-prosazení - osobní jedinečný Princip-Paprsek z BOHA), která souvisí s mým jedinečným nadáním a posláním na této Zemi, a snažím se Ji také aktivně prožívat ve svém životě?

Uvědomuji si také, že pokud chci cokoliv řešit, konat, vnímat a nahlížet na různé situace v běžném životě, je třeba nejdříve jít do nitra a spojit se se svojí Božskou Podstatou, neboť jedině Ta mi odhalí správný způsob vnímání a následného konání v té či oné situaci a dá mi také patřičný nadhled, poznání a sílu zaujmout správný postoj.

Důvěřuji více BOHU (v největší hlubině svého nitra), anebo světu a tomu, co přichází zvenčí? Vnímám, že ON je pro mne opravdu TEN NEJDŮLEŽITĚJŠÍ v mém životě?

Vnímám, co Láska vůbec je? Uvědomuji si, že souvisí s pocity a prožitky Štěstí, Radosti a Blaženosti, která Je a touží být sdílena? Snažím se prociťovat více Radosti (načerpané vnitřním spojením s Boží Láskou v nitru) ve svém životě?

Vnímám, že opravdová pozitivní tvořivost (a opravdové správné Sebe-prosazení) může být rozvíjena pouze z nitra, z duchovního Srdce-Lásky?

H.K.

Toto meditační téma platí od 24.6.2017 od 04:31h SELČ do 23.7.2017 do 11:44 SELČ.

Pozn. Tyto meditace jsou vypracovány dle aktuálního horoskopu novoluní, kdy konjunkce Slunce (Ducha, tvořivé zákl. energie) a Luny (nitra, cítění) v aktuálním znamení astrologicky (a symbolicky) představují největší možné spojení nitra (Luny) s Duchem (Sluncem) a tedy přináší poselství, na co je třeba se v tomto období zaměřit, aby došlo k většímu niternému propojení s vlastním vnitřním já - energetickým zdrojem člověka a tak k harmonii psyché (osobnosti) a Ducha. Tak také i tímto způsobem může člověk lépe naplnit svůj duchovní plán na této zemi a pomocí této meditace rozvinout nové uvědomění, které vede k očistě a novému pochopení.
H.K.

Horoskop novoluní: 24.6.2017 v 04:31 SELČ Praha, Regiomontanus:

Meditační témata připravuje H.K. také pro Esoterický klub:

astrol. stránky ASTROLOGY PACIFIC: www.astrolot.cz


Novoluní a úplňky v roce 2017:

Přeji příjemnou meditaci, mnoho pochopení a nové inspirace...
HMK 

Nová galerie č. 25

10. června 2017 v 16:06 | HMK |  FOTOOBRAZY
Byla vytvořené nová

galerie fotoobrazů č. 25
Fotoobraz "V Lásce" (verze) vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 25

Všechny fotoobrazy lze objednat v bílém dřevěném rámu (50x50cm) s umělým sklem s UV filtrem
(cena dle domluvy)


Kopie má stejnou energetickou hodnotu jako originál.


Fotobrazy jsou vytvářeny v hluboké meditaci a v niterném propojení...

Mohou mít na duši - mysl povznášející, zklidňující účinek.

Mohou napomoci k otevření nitra - srdce, dát průchod očišťuícím emocím,

za nimiž se skrývá ( a vyjevuje) niterná Podstata - zdroj - Síla - Energie

vlastního, pozitivního Já.


Střípky Poznání

4. června 2017 v 18:29 | HMK |  FOTO s poselstvím
STŘÍPKY POZNÁNÍ

Fotoobraz "Pozitivní pohled" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 25


Tam, kde je Jednota v PÁNU JEŽÍŠE KRISTU, není vzdálenosti.
Tam, kde Žije Láska z PÁNA JEŽÍŠE KRISTA,
je jen jedna společná práce na tvorbě duchovní MOZAIKY STVOŘENÍ...
Tvořivost nekonečných Individualit.... spojených Střípky POZNÁNÍ.
Tam, kde vše Vede a Řídí Moudrost z PÁNA JEŽÍŠE KRISTA,
existuje jen a jen JEDINÉ POCHOPENÍ a velké ODPUŠTĚNÍ těm, kteří ještě neví.
Tam, kde sílí Vůle z PÁNA JEŽÍŠE KRISTA,
započíná opravdový aktivní Život plný Skutků Lásky, vedených Moudrostí.

HMK 


Meditační téma na červen 2017

24. května 2017 v 10:01 | HMK |  MEDITAČNÍ TÉMA na aktuální měsíc
Meditační téma na červen 2017
(platí od 25. května 21:44 SELČ do 24.6. do 04:29 SELČ)

Uvědomuji si důležitost svého vlastního myšlení?

Uvědomuji si, že na můj zdravotní stav má vliv moje myšlení, díky kterému vznikají buď pozitivní anebo negativní emoce, které silně působí také na fyzické tělo a tedy mohou zapříčinit buď jeho uzdravování či naopak - mohou způsobit i nemoc? Uvědomuji si, že dlouhodobě prožívané a prociťované negativní emoce (strach, zlost, deprese či různé obavy a starosti) mohou být původcem těch nejvážnějším chorob? Uvědomuji si, že dlouhodobým pozitivním myšlením a následně prožívanými pozitivními emocemi si mohu harmonizovat zdrav. stav mého fyzického těla a také se vyléčit z mnoha chorob?

Vnímám, že svým myšlením tak mohu vytvářet a korigovat stav svých niterných emočních prožitků, které rozhodují také o tom, jakou individualitou se stanu (zda budu silná a Sebe-vědomá pozitivní Individualita ve svém Duchu, či zda budu ovládána svým egem či nižší osobností, nebo (díky svému špatnému myšlení) budu ovládán(a) pocity nedostatečnosti, slabosti a pod.?

Uvědomuji si tak, že to, co niterně prociťuji a s čím se ztotožňuji, vytváří moji individualitu?

Snažím se tedy o to, abych pracoval(a) na zpozitivnění svého myšlení (zde je třeba započít), a trénoval(a) také nadhled a vnitřní Sílu (Ducha) a trénoval(a) ztotožnění se s Ním (svou niternou duchovní Podstatnou-Zdrojem)?

Uvědomuji si tak, že jedině s touto vnitřní Silou a ve vědomí opravdové (pozitivní) Individuality mohu nejlépe zvládat veškerý svůj život, své zaměstnání, a díky této vnitřní Síle-Duchu budu moci také vykonávat takové činnosti (a tak také "sloužit" ostatním), které mají opravdový smysl a význam?

Uvědomuji si, že jedině v niterném spojení s vlastním Já (aspektem BOHA) mohu žít opravdový plnohodnotný tvořivý život, čímž vlastně už sloužím a pomáhám společnosti a svému okolí? Uvědomuji si, že toto by měla být má opravdová práce, služba a životní poslání?

H.K.

Toto meditační téma platí od 25.5.2017 od 21:44h SELČ do 24.6.2017 do 04:29 SELČ.

Pozn. Tyto meditace jsou vypracovány dle aktuálního horoskopu novoluní, kdy konjunkce Slunce (Ducha, tvořivé zákl. energie) a Luny (nitra, cítění) v aktuálním znamení astrologicky (a symbolicky) představují největší možné spojení nitra (Luny) s Duchem (Sluncem) a tedy přináší poselství, na co je třeba se v tomto období zaměřit, aby došlo k většímu niternému propojení s vlastním vnitřním já - energetickým zdrojem člověka a tak k harmonii psyché (osobnosti) a Ducha. Tak také i tímto způsobem může člověk lépe naplnit svůj duchovní plán na této zemi a pomocí této meditace rozvinout nové uvědomění, které vede k očistě a novému pochopení.
H.K.


Horoskop novoluní: 25.5.2017 v 21:44 SELČ Praha, Regiomontanus:


Meditační témata připravuje H.K. také pro Esoterický klub:

astrol. stránky ASTROLOGY PACIFIC: www.astrolot.cz

a web internetové TV CESTY K SOBĚ (v sekci články): http://cestyksobe.cz/meditacni-tema-na-cerven-2017-od-25-5/17926

Novoluní a úplňky v roce 2017:


Přeji příjemnou meditaci, mnoho pochopení a nové inspirace...
HMK

Varhanní koncert + výstava meditačních fotoobrazů HMK + přidány fotografie z koncertu

17. května 2017 v 21:57 | HMK, Husův sbor Vratimov, Ondřej Mucha |  VÝSTAVY - VERNISÁŽE
VARHANNÍ KONCERT
A VÝSTAVA MEDITAČNÍCH FOTOOBRAZŮ Hany Marie Kupkové

(+ přidány fotografie z koncertu)

Milí přátelé,
v neděli dne 21.5.2017 od 16hodin
proběhl varhanní koncert Ondřeje Muchy
a výstava meditačních fotoobrazů HMK
v Husově sboru ve Vratimově.

V kostele jsou také k vidění obrazy Edy Riedla, majitele Galerie MLEJN.

Výstava bude k dispozici také na mši svaté v neděli dne 28.5.2017 od 14 hodin
a při příležitosti NOCI KOSTELŮ v pátek dne 9.6.2017 od 18 hodin.

Informace a fotografie také zde: http://ccshvratimov.webnode.cz/
Ondřej Mucha, varhaník: http://ondrejmucha.aspone.cz/
Výstava fotoobrazů v místě ztišení - rozjímání... meditace...


Výstava meditačních fotoobrazů HMK - Vratimov - Husův sbor - 21. květen 2017, 28.5.2017 a 9.6.2017


Meditační fotoobrazy v Husově sboru ve Vratimově... a slzy dojetí...
JÁ JSEM CESTA, PRAVDA A ŽIVOT.Návrh kostela z roku 1924 - spoluzakladatel kostela můj dědeček Albín Dobeš
(který byl také kronikářem města Vratimova)Nádherná energie skromného kostela - Husova sboru ve Vratimově,
ve kterém jsem byla pokřtěna před 50-ti lety... :-)


Husův sbor Vratimov, odkaz na stránky Církve československé husitské:


Varhany, kostel ve Vratimově...


Pohled na kostel z Husovy ulice...


Krásný obraz Edy Riedla, majitele Galerie MLEJN, vystavený v Husově sboru


TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Fotografie z koncertu:

Pro zájemce jsou k dispozici videozáznamy jednotlivých skladeb.

Třebovický park - staleté stromy

14. května 2017 v 22:54 | HMK |  FOTOPROMLUVY
TŘEBOVICKÝ PARK

- STALETÉ STROMY

DALŠÍ FOTOGRAFIE ZDE V GALERII:
Přírodní památka TURKOV - květen 2017

14. května 2017 v 21:50 | HMK |  FOTOPROMLUVY
Přírodní památka TURKOV

květnová vycházka do kvetoucího lesa...
oblíbeného místa, 10 minut do domu... :-)

Další fotografie - posledních 30 - zde:


:-)
Fotopozdrav z Čeladné

9. května 2017 v 11:36 | HMK |  FOTOPROMLUVY
Fotopozdrav z Čeladné

Poutní místo Cyrilka
Kostel, Horní Čeladná - Čeladenka

Další fotografie zde v galerii:
:-)

Fotopozdrav ze zámku Kravaře

7. května 2017 v 22:19 | HMK |  FOTOPROMLUVY
Pozdrav z krásného výletu - Zámecká zahrada Kravaře

květen 2017


Další fotografie zde v galerii:
:-)

SLZA

3. května 2017 v 19:35 | JZ a HMK |  NITERNÉ SDÍLENÍ
Slza
(JZ)

Přes hory, řeky, oblaka
splývá vůně okamžiku prozření,
že v něm se nic nemění.
Pokud by změna byla možná,
to se uvidí, to se vždy pozná
a s okvětními plátky porozumění
neexistuje oddělení.

Tak jako růže s kořeny je spjata,
je každá naše chvíle svatá.

Otevřené dveře srdce
vždy objímají boží ruce.
Sepněme ruce v modlitbách:
"Když ty tu JSI, JSEM tady JÁ"

Co říci více, když k slovům chybí slina,
odplynula ze rtů, jako z mysli vina
a pouze z koutku mého oka
se tvoří verš, rým a celá sloka.

Ten, jenž přesahuje toto všecko,
ví, že mysl je jak malé děcko.
Trpělivost, soucitnost, pochopení
nedovršené do úplnosti mění.

Nemohu bez něj dělat nic .. ani více,
vždyť teď a tady "celuje" mé líce.
Kdo by se přel a s kým se hádal,
když je zde ON a snad jen
o č n í v l á h a.

Kolik dní a kolik roků
je otázkou několika kroků,
kdo měřil by, kdo odměřoval,
když dnes a denně nám naplňuje pohár ?

HMK:

POHÁREM JEHO ON nás vždy dobře pohostí.
V NĚM není vzdáleností, v NĚM je jen stav neustálé blízkosti.
ON nám vždy dává ujištění o SVÉ VĚRNOSTI,
to jen my často odcházíme "do dálav" se svojí vzpurností,
hnáni egem, které myslí, že je lépe v cizině než DOMA.

My, kteří procházíme touto zkušeností na cestách v divočině,
poznáváme postupně, že je třeba obrátit se na cestu k naší DOMOVINĚ,
TAM-ZDE-v náruči našeho PÁNA
je vstup a k Srdci vlastnímu brána -
TAM-ZDE-spočineme konečně
v srdečním objetí - milostném sepětí...
s NÍM...
a pak... statečně... vykročíme, již ne sami,
ale JÍM POŽEHNÁNI.

:-)
Fotoobraz "Vstříc Novému" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 25