Meditace na leden a únor 2018

Pondělí v 21:00 | HMK |  MEDITAČNÍ TÉMA na aktuální měsíc
Meditační téma na leden+únor 2018:
(pro období od 17.1.2018 v 03:17 MČ do 15.2.2018 do 22:04 MČ):

Uvědomuji si, jak je důležité pracovat na tom, abych ve svém (i profesním) životě aktivoval(a) a zažíval(a) pozitivní emoce? Snažím se tomu také přizpůsobit svůj životní styl, zaměstnání, práci tak, že vnímám, že štěstí, dobrá nálada a opravdová radost nesouvisí s penězi ani s budováním kariéry, ale s tím, zda vytvářím bohatý a tvořivý život ze svého Srdce a také s tím, jakou dělám užitečnou činnost, vedenou svým Srdcem?

Vnímám, že i když jsem "nucen(a)" vykonávat určitá zaměstnání (z důvodu "přežití" na této Zemi) a musím se finančně postarat o živobytí, přesto mám mít neustále na paměti, že pokud má práce či jakákoli tvořivost bude vycházet především z mého nitra - Srdce, bude můj život daleko radostnější, než když se budu zabývat pouze takovými aktivitami, za které dostanu peníze?

Snažím se také - kromě zodpovědné práce (v zaměstnání) pro svět - pracovat na tom, abych i do těchto nutných (často omezujících) pracovních podmínek vnesl(a) něco pozitivního ze svého Srdce?

Uvědomuji si tak, že opravdová "kariéra" mého života má spočívat v tom, abych dal(a) najevo pozitivní Energii z hloubky svého nitra?Fotoobraz: "V povznesené mysli" vybrán z GALERIE-FOTOOBRAZY 26


Pozn. Tyto meditace jsou vypracovány dle aktuálního horoskopu novoluní, kdy konjunkce Slunce (Ducha, tvořivé zákl. energie) a Luny (nitra, cítění) v aktuálním znamení astrologicky (a symbolicky) představují největší možné spojení nitra (Luny) s Duchem (Sluncem) a tedy přináší poselství, na co je třeba se v tomto období zaměřit, aby došlo k většímu niternému propojení s vlastním vnitřním já - energetickým zdrojem člověka a tak k harmonii psyché (osobnosti) a Ducha. Tak také i tímto způsobem může člověk lépe naplnit svůj duchovní plán na této zemi a pomocí této meditace rozvinout nové uvědomění, které vede k očistě a novému pochopení.
H.K.


Horoskop novoluní: 17.1.2018 v 03:17 MČ Praha, Regiomontanus:


Meditační témata připravuje H.K. také pro Esoterický klub:


astrol. stránky ASTROLOGY PACIFIC: www.astrolot.cz


Přeji příjemnou meditaci, mnoho pochopení a nové inspirace...
HMK
 

Poselství Lásky

1. ledna 2018 v 20:47 | Lucie Ioannah |  OSTATNÍ INSPIRACE
POSELSTVÍ LÁSKY...

Žijme Láskou... a šiřme Světlo z Ní(Nás)...
rozpusťme nižší osobnost... negace a probuďme v sobě pravé Já...
a sdílejme Ho-Sebe:

Nádherná přednáška-poselství Ducha skrze Lucii Ioannah:


PF 2018

27. prosince 2017 v 11:55 | HMK |  FOTOPROMLUVY
 


Přání (nejen) vánoční...

19. prosince 2017 v 23:39 | HMK |  FOTO s poselstvím
Krásné prožití nového ZNOVUZROZENÍ v nás...

Zahřívej duše okolo sebe
MOU Láskou.
Dotkni se jejich srdce MOU jemností.

Potěš jejich mysle
Mým vlídným Slovem.

Vystup ze sebe
a nech zářit SVĚTLO,
kterým JÁ JSEM.


Radost

Duch raduje se z Lásky,
která vane od Bytosti k bytosti,
hnána svatým větrem Života.
Toť Já Sám - Láska ta,
která srdce tvé hned rozesměje.
Ona teplým dechem Mým tě hřeje,
Ona to je, která rozeznívá
strunu nástroje tvého.
Ona to je, která hraje naň a zpívá
píseň Mou.
Ona - Láska - proudí krajinou
a její hudba snáší se k bytostem,
volajícím po Ní.
Jdi a zpívej,
neb Láska Má, ta hudba radostná
klepe na dveře srdcí všech,
aby vstoupila tam a spojila se s Životem,
kterým Já Jsem v srdcích jejich.
Láska - toť skladba Má.
Až ONA zazní všemi hlasy,
pak Má RADOST zazpívá si z plných plic.
Pak srdce Mé se zahřeje.
Toť přání největší Mé je.Meditace na prosinec2017/leden 2018

16. prosince 2017 v 17:37 | HMK |  MEDITAČNÍ TÉMA na aktuální měsíc
Meditační téma na prosinec2017+leden 2018:
(pro období od 18.12.2017 v 07:30 MČ do 17.1.2018 do 03:16 MČ):

Uvědomuji si nutnost neustálého znovuzrozování ve svém opravdovém Já tak, abych byl(a) v souladu s nejvyšší duchovní naukou, kterou mám od BOHA?

Uvědomuji si důležitost svého vztahu s BOHEM a toho, jakým způsobem projevuji svým životem JEHO individuální Aspekt?

Jsem si vědom(a) toho, že jsem odpovědný(a) a zodpovědný(á) za všechny své myšlenky, pocity a činy a že jednou z nich budu skládat své účty? Jsem si také vědom(a) toho, že pokud již nějakou dobu studuji a snažím se žít dle nějaké duchovní nauky (a tedy mám informace o tom, jak správně žít), budu zcela jinak posuzován než ostatní lidé, kteří tyto informace nemají?

Snažím se projevovat a Žít vlastní individuální duchovní Paprsek (vědomé Já) také tak, abych se stal(a) inspirátorem pro ostatní lidi?


Fotoobraz: "Energie Požehnání " vybrán z GALERIE-FOTOOBRAZY 25

Pozn. Tyto meditace jsou vypracovány dle aktuálního horoskopu novoluní, kdy konjunkce Slunce (Ducha, tvořivé zákl. energie) a Luny (nitra, cítění) v aktuálním znamení astrologicky (a symbolicky) představují největší možné spojení nitra (Luny) s Duchem (Sluncem) a tedy přináší poselství, na co je třeba se v tomto období zaměřit, aby došlo k většímu niternému propojení s vlastním vnitřním já - energetickým zdrojem člověka a tak k harmonii psyché (osobnosti) a Ducha. Tak také i tímto způsobem může člověk lépe naplnit svůj duchovní plán na této zemi a pomocí této meditace rozvinout nové uvědomění, které vede k očistě a novému pochopení.
H.K.

Horoskop novoluní: 18.12.2017 v 07:30 MČ Praha, Regiomontanus:

Meditační témata připravuje H.K. také pro Esoterický klub:

astrol. stránky ASTROLOGY PACIFIC: www.astrolot.cz
Přeji příjemnou meditaci, mnoho pochopení a nové inspirace...
HMKPozvánka na 7 VÝSTAVU MEDITAČNÍCH FOTOOBRAZŮ

20. listopadu 2017 v 20:35 | HMK |  7 VÝSTAVA FOTOOBRAZŮ
Milí přátelé,
srdečně vás zvu na

7 internetovou výstavu meditačních fotoobrazů... :
Hudba k meditaci:

Nádherné ztišení... relaxace... meditace...otevření se...
Meditace na listopad/prosinec 2017

17. listopadu 2017 v 20:00 | HMK |  MEDITAČNÍ TÉMA na aktuální měsíc
Meditační téma na listopad+prosinec 2017:
(pro období od 18.11.2017 v 12:42 MČ do 18.12.2017 do 07:29 MČ):

Přemýšlím nad hlubším smyslem svého života?

Snažím se přemýšlet nad svými touhami a přáními a rozlišovat je, zda vycházejí z ega či je to "nutkání" z pravé pozitivní vnitřní bytosti?

Uvědomuji si, že bych se měl(a) více soustředit, abych uskutečnil(a) své pravé životní poslání na této Zemi (či jeho další, novou část), které mohu zviditelnit jedině tím, že vstoupím do hloubky svého nitra a spojím se se svým niterným Zdrojem - živoucím Jádrem, které mi ukáže správný směr mého dalšího působení?

Vnímám, že jedině v hloubce svého nitra mohu procítit své pravé Já a uvědomit si tak také své opravdové touhy (Ducha), dle kterých mohu zaktivovat nějaký nový konkrétní směr - novou životní cestu?

Snažím se prociťovat, že ta nejdobrodružnější cesta mého života je cesta dovnitř, k mému Já a posléze cesta (již ve společném spojení duše a Ducha) dle vnitřního Vedení?

Vnímám také, že BŮH má pro mne nyní připraveno své nové speciální Sdělení-Zjevení, které na mne čeká v mém nitru? Uvědomuji si, že BŮH touží po tom, abych k NĚMU přišel(la) a skrze hlubokou koncentraci se s NÍM spojil(a) a vnímal(a) JEHO NOVÉ POSELSTVÍ, které mne vybízí k nové životní Cestě?


Fotoobraz: "U Promluvy " vybrán z GALERIE-FOTOOBRAZY 25


Pozn. Tyto meditace jsou vypracovány dle aktuálního horoskopu novoluní, kdy konjunkce Slunce (Ducha, tvořivé zákl. energie) a Luny (nitra, cítění) v aktuálním znamení astrologicky (a symbolicky) představují největší možné spojení nitra (Luny) s Duchem (Sluncem) a tedy přináší poselství, na co je třeba se v tomto období zaměřit, aby došlo k většímu niternému propojení s vlastním vnitřním já - energetickým zdrojem člověka a tak k harmonii psyché (osobnosti) a Ducha. Tak také i tímto způsobem může člověk lépe naplnit svůj duchovní plán na této zemi a pomocí této meditace rozvinout nové uvědomění, které vede k očistě a novému pochopení.
H.K.

Horoskop novoluní: 18.11.2017 v 12:42 MČ Praha, Regiomontanus:


Meditační témata připravuje H.K. také pro Esoterický klub:

astrol. stránky ASTROLOGY PACIFIC: www.astrolot.czNovoluní a úplňky v roce 2017:


Přeji příjemnou meditaci, mnoho pochopení a nové inspirace...

HMKSoustředění

10. listopadu 2017 v 21:11 | HMK |  FOTO s poselstvím
Soustředění


Fotoobraz "V novém Vidění" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 25


Až se tvá mysl ztiší a uklidní se v "TEĎ A TADY",
až se otevře niternému naslouchání
a uvidí ve vlastní hrudi Vnady,
až spočine ve svatém OBJÍMÁNÍ
v nekonečném PROUDU - ZDROJI -
opravdovém MILOVÁNÍ…
pak pravá RADOST nastane.

Až ve tvé duši nastane stav soustředění,
až se přiblíží MÉMU OHNIVÉMU Chvění,
až se dotkne Paprsku MNOU vyslaného,
On se stane součástí - její -Jeho -
SDÍLENÍ NEBESKÉHO,
pak NAŠE TVOŘENÍ JE POŽEHNANÉ.

Pak My - Já a ona - Ruku v ruce -
již nikdy více odloučeni nebudeme.
Neboť tam, kde duše posílí se ze MNE,
rozpustí se okamžitě všechno temné
a zůstane jen SVĚTLO MÉHO ŽIVOTA.

Věnuj proto neustále čas tomuto soustředění
a svou mysl přiveď od vnějšího dění
k Niternému - svatému Prameni,
který umyje tvé oči natolik,
že se otevřou zcela novému Vidění.

Pak rozroste se ve tvém srdci Láska,
která uzdraví všechna tvá zranění
a tvůj život opět promění... :-)


Fotoobraz "U Svatého" vybrán z GALERIE-FOTOOBRAZY 25MOJE POMOC

2. listopadu 2017 v 19:21 | skrze HMK |  FOTO s poselstvím
MOJE POMOC

Posila pro tebe...


Je to LÁSKA, která vše mění,
která hřeje duši a dává Pochopení.
Otevři se Lásce, Ona povede tě, zahřeje,
Ona uzdraví všechna tvá zranění.
Láska budiž tvojí Silou,
neboj se a otevři se Jejímu Působení.
Ona dá ti pravé Jmění - Sebe samu
ve svém trvalém a věčném Chvění,
které Radost v srdci působí,
mysl - duši, tělo zdobí
Nádherou, která převyšuje všechny krásy světa,
Nádherou, která voní.
Nech vytrysknout pramen Živé Vody z tvého nitra,
aby zalil tvoji duši pokorou a odevzdáním.
Pak přijdu JÁ a splním tvého Srdce Přání...

Andělské Sálání...


Dotek Energie...


Další fotoobrazy zde:Všechny fotoobrazy zveřejněné na tomto blogu jsou komprimovány.Meditace na říjen/listopad 2017

18. října 2017 v 20:00 | HMK |  MEDITAČNÍ TÉMA na aktuální měsíc
Meditační téma na říjen+listopad 2017:
(pro období od 19.10.2017 v 21:13 MČ do 18.11.2017 do 12:42 MČ):

Navazuji vztah se svým duchovním Srdcem? Jsem s Ním (skrze svoji duši) v harmonii? Vnímám, že tento vztah je (měl by být) mojí největší radostí?

Uvědomuji si také, že v rámci mých tvůrčích aktivit + dalších aktivit ve svém volném čase (koníčky a pod.) bych se měl/a co nejvíce snažit o to, abych do nich vnesl/a a projevil/a hlubší Lásku ze svého Srdce?
Vnímám, že pokud konám volnočasové aktivity s přáteli (+výlety a pod.) mám se snažit, abych byl/a já sám/a ve vnitřní harmonii (se svým Srdcem) a v Lásce, kterou vyzářím také směrem k nim? Miluji opravdu své přátele v jejich jedinečnostech a originálních individualitách?

Uvědomuji si tak, že bych měl/a vyzařovat pozitivní Energii, vnitřní Sílu a Lásku (a být v tomto pevný/a) i v prostředí zcela rozdílných a odlišných individualit, které mají jiné myšlení a názory, než jaké mám já?

Snažím se tak (při kontaktu s lidmi) být pokud možno co nejvíce ve svém Srdci (Lásce) a tedy - být si vědom své niterné duchovní pozitivní Energie (a Zdroje), kterou (kterého) vnímám prioritně, přestože také vnímám ostatní kolem mně, kteří se ne vždy projevují láskyplným a vstřícným způsobem?

Pracuji na tom, abych viděl/a aspekt Božství i v ostatních lidech?


Fotoobraz: " V Srdci " vybrán z GALERIE-FOTOOBRAZY 25


Pozn. Tyto meditace jsou vypracovány dle aktuálního horoskopu novoluní, kdy konjunkce Slunce (Ducha, tvořivé zákl. energie) a Luny (nitra, cítění) v aktuálním znamení astrologicky (a symbolicky) představují největší možné spojení nitra (Luny) s Duchem (Sluncem) a tedy přináší poselství, na co je třeba se v tomto období zaměřit, aby došlo k většímu niternému propojení s vlastním vnitřním já - energetickým zdrojem člověka a tak k harmonii psyché (osobnosti) a Ducha. Tak také i tímto způsobem může člověk lépe naplnit svůj duchovní plán na této zemi a pomocí této meditace rozvinout nové uvědomění, které vede k očistě a novému pochopení.
H.K.

Horoskop novoluní: 19.10.2017 v 21:13 MČ Praha, Regiomontanus:

Meditační témata připravuje H.K. také pro Esoterický klub:

astrol. stránky ASTROLOGY PACIFIC: www.astrolot.cz


Novoluní a úplňky v roce 2017:


Přeji příjemnou meditaci, mnoho pochopení a nové inspirace...

HMK