Meditace na říjen/listopad 2017

Meditační téma na říjen+listopad 2017:
(pro období od 19.10.2017 v 21:13 MČ do 18.11.2017 do 12:42 MČ):

Navazuji vztah se svým duchovním Srdcem? Jsem s Ním (skrze svoji duši) v harmonii? Vnímám, že tento vztah je (měl by být) mojí největší radostí?

Uvědomuji si také, že v rámci mých tvůrčích aktivit + dalších aktivit ve svém volném čase (koníčky a pod.) bych se měl/a co nejvíce snažit o to, abych do nich vnesl/a a projevil/a hlubší Lásku ze svého Srdce?
Vnímám, že pokud konám volnočasové aktivity s přáteli (+výlety a pod.) mám se snažit, abych byl/a já sám/a ve vnitřní harmonii (se svým Srdcem) a v Lásce, kterou vyzářím také směrem k nim? Miluji opravdu své přátele v jejich jedinečnostech a originálních individualitách?

Uvědomuji si tak, že bych měl/a vyzařovat pozitivní Energii, vnitřní Sílu a Lásku (a být v tomto pevný/a) i v prostředí zcela rozdílných a odlišných individualit, které mají jiné myšlení a názory, než jaké mám já?

Snažím se tak (při kontaktu s lidmi) být pokud možno co nejvíce ve svém Srdci (Lásce) a tedy - být si vědom své niterné duchovní pozitivní Energie (a Zdroje), kterou (kterého) vnímám prioritně, přestože také vnímám ostatní kolem mně, kteří se ne vždy projevují láskyplným a vstřícným způsobem?

Pracuji na tom, abych viděl/a aspekt Božství i v ostatních lidech?


Fotoobraz: " V Srdci " vybrán z GALERIE-FOTOOBRAZY 25


Pozn. Tyto meditace jsou vypracovány dle aktuálního horoskopu novoluní, kdy konjunkce Slunce (Ducha, tvořivé zákl. energie) a Luny (nitra, cítění) v aktuálním znamení astrologicky (a symbolicky) představují největší možné spojení nitra (Luny) s Duchem (Sluncem) a tedy přináší poselství, na co je třeba se v tomto období zaměřit, aby došlo k většímu niternému propojení s vlastním vnitřním já - energetickým zdrojem člověka a tak k harmonii psyché (osobnosti) a Ducha. Tak také i tímto způsobem může člověk lépe naplnit svůj duchovní plán na této zemi a pomocí této meditace rozvinout nové uvědomění, které vede k očistě a novému pochopení.
H.K.

Horoskop novoluní: 19.10.2017 v 21:13 MČ Praha, Regiomontanus:

Meditační témata připravuje H.K. také pro Esoterický klub:

astrol. stránky ASTROLOGY PACIFIC: www.astrolot.cz


Novoluní a úplňky v roce 2017:


Přeji příjemnou meditaci, mnoho pochopení a nové inspirace...

HMK

 

Ernestína Velechovská - v BOHU Žijící žena

Středa v 17:10 | přednáška na internet. TV |Cesty k sobě |  OSTATNÍ INSPIRACE
Tato v BOHU Žijicí žena je opravdu nádherná...

(sdílím s velkou radostí...) nejen na aktuální témata:

ERNESTÍNA VELECHOVSKÁ: Jsme součástí celku (video):


www.ernestina.cz


www.hnuticesta.cz


Vydání knížky OTEVŘI SE LÁSCE -říjen 2017

14. října 2017 v 20:56 | HMK |  OTEVŘI SE LÁSCE-kniha HMK
Byla vydána knížka HMK:
OTEVŘI SE LÁSCE

K prodeji (či zapůjčení) v knihovně VILA UNIVERS OSTRAVA
a ve vybraných knihkupectvích...

Otevři se Lásce - HMK

Úvodní slovo: Jaroslav Grossmann

OBSAH


Další fotografie zde:

 


BRACO - Léčivý pohled - živě

9. října 2017 v 20:50 | HMK + braco.me |  OSTATNÍ INSPIRACE

Léčivý pohled Braca - livestream zde: http://braco-tv.me/livestream.jsp

Více na

Další LIVESTREAM:Podzimní krásy Beskyd - Krásná

1. října 2017 v 15:14 | HMK |  FOTOPROMLUVY
FOTOPOZDRAV Z KRÁSNÉ - ZLATNÍKU
A OD TOŠENOVSKÉHO VODOPÁDU...
ZÁŘÍ 2017Další fotografie zde:

Ó, Lásko!

21. září 2017 v 8:14 | JZ a HMK |  NITERNÉ SDÍLENÍ

Ó, Lásko!
(sdílení JZ a HMK)

Fotoobraz "Síla Dávání" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 25


JZ:

Když podzim znameními pootáčí, jsou v rovnováze den a noc,
pokud se mysl, tělo a duch nevytáčí, mění se v jeden lidský strom.
Bludné myšlenky procitají... již do božského hábitu se halí
a ty, co zbudou za chvíli, jako by se ztratily.
Počnou se chovat jako hadi v pasti, však jed je zároveň i hojivou mastí.
Král králů ti podá onen vytoužený pohár lásky,
uvolňuje místo, snímá z očí pásky a slova zprvu němá se líbezností rozezněla:
"Dříve než kohout zakokrhá, obejmu kalich tvého těla",
ústa již nemůžou být němá,
"Kříž...Oběť ...Koruna ".....z ticha Kristus zavolá...

HMK:

Ó, Lásko, Tys věčně Živá, Ty zas a znova... ze Sebe se stále díváš...
na vše, co stvořeno bylo ze MNE i z mnoha...
Tvým Paprskem se MÉ SLUNCE dotýká země...
Jiskrou milosrdnou zahříváš i ty,
kteří se teprve v jejích útrobách připravují na vystoupení... do Světla...
Ty, stále připravena s číší Živé Vody čekáš na jejich probuzení...
abys hned, až otevřou své oči,
přispěchala se Svým Pohlazením.. které Něhou, Citem přetéká...
Děkuji Ti, MÁ!
Neboť Tvými léčivými Doteky se rozpouští tma...
Tam, kde Já Jsem = Světlo vzrůstající,
tam vidím MÉ Lásky radostně tančící...
tam, kde Ony šíří Světla svých svící...
vzkvétá pravý ŽIVOT!
Volám stále!
Ten, kdo uslyší MNE v Tichu... budiž chválen!
Meditace na říjen 2017

16. září 2017 v 20:46 | HMK |  MEDITAČNÍ TÉMA na aktuální měsíc
Meditační téma na říjen 2017:

(pro období od 20.9.2017 7:30 MČ do 19.10.2017 do 21:10 MČ):

Fotoobraz: "Kristova proměna" vybrán z GALERIE-FOTOOBRAZY 25

Snažím se ve svém nitru neustále přemýšlet a v souladu se svým vnitřním Já rozlišovat (vybírat tak zrna od plev) a tříbit informace, se kterými se setkávám ve svém životě? Snažím se tak vyčistit si svůj vnitřní myšlenkový prostor od nežádoucího balastu?

Vybírám si jen to, co je pro mne opravdu podstatné (nejen v oblasti různých duch. nauk, knih či setkání s lidmi a v komunikaci s nimi)? Anebo se nechávám (pasivně) vláčet všemi (často pseudoduchovními) směry či řeším a zabývám se nějakými nepodstatnými tématy a přijímám tak od nich bez rozmyslu všechny informace, které mi nabízejí?

Uvědomuji si, že bych se měl/a soustředit (a meditovat o tom) hlavně na to, co je podstatné a zajímavé pro mne a pro můj vlastní individuální duchovní rozvoj tak, abych naplnil/a co nejpozitivněji svůj jedinečný úkol na této Zemi?

Uvědomuji si, že mám v sobě Božský Paprsek, který mi byl z NEJVYŠŠÍHO ZDROJE dán k tomu, abych tento Paprsek v sobě oživil/a a dal/a Mu správný směr?

Uvědomuji si, že k tomu, abych dokázal/a rozlišit a poznat pravdu v různých sděleních, přednáškách či knihách. atd., mi slouží kromě Intuice a naslouchání vnitřního Hlasu, který bych si měl/a čím dál tím více v sobě aktivovat (s POMOCÍ BOŽÍ), také logika, "zdravý selský rozum" ?

Jsem v souladu se svým vnitřním Životem? Snažím se uvědomovat si Život (Jiskru Ducha) v mé duši a také Ho dát najevo?
(V souvislosti s tímto mě napadla jedna dávná stará pravda z Talmudu: K tomu, aby zlo zvítězilo, stačí, aby dobrý člověk neudělal vůbec nic.)

H.K.

Fotoobrazy "Kristova Proměna" - verze - vybrány z GALERIE - FOTOOBRAZY 25


Pozn. Tyto meditace jsou vypracovány dle aktuálního horoskopu novoluní, kdy konjunkce Slunce (Ducha, tvořivé zákl. energie) a Luny (nitra, cítění) v aktuálním znamení astrologicky (a symbolicky) představují největší možné spojení nitra (Luny) s Duchem (Sluncem) a tedy přináší poselství, na co je třeba se v tomto období zaměřit, aby došlo k většímu niternému propojení s vlastním vnitřním já - energetickým zdrojem člověka a tak k harmonii psyché (osobnosti) a Ducha. Tak také i tímto způsobem může člověk lépe naplnit svůj duchovní plán na této zemi a pomocí této meditace rozvinout nové uvědomění, které vede k očistě a novému pochopení.
H.K.

Horoskop novoluní: 20.9.2017 v 07:30 MČ Praha, Regiomontanus:
http://osobni-horoskop.najdise.cz/rozbor-formular/?poslat_rozbor=ano&narozeni_den=20&narozeni_mesic=9&narozeni_rok=2017&narozeni_hodina=07&narozeni_minuta=30&narozeni_mesto=50-5-14-25&house_system=regiomontanus&hid_chiron=1&hid_chiron_check=on&hid_lilith=1&hid_lilith_check=on&hid_uzel=1&hid_uzel_check=on&tolerance=1&vyklad=1&zmena_nastaveni=1#rozbor-formular

Meditační témata připravuje H.K. také pro Esoterický klub:
astrol. stránky ASTROLOGY PACIFIC: www.astrolot.cz

Novoluní a úplňky v roce 2017:

Přeji příjemnou meditaci, mnoho pochopení a nové inspirace...

HMK

ZÁMEK UHERSKÝ OSTROH

16. září 2017 v 13:38 | HMK |  FOTOPROMLUVY
POZDRAV A VZPOMÍNKA na výlet do Uherského Ostrohu s přáteli...
návštěva podzemní expozice na zámku UHERSKÝ OSTROH...
prohlídka města a okolí...
září 2017Zámek UHERSKÝ OSTROH - nádvoří:


Web města: www.uhostroh.cz
Podzemní expozice: Podzemní spočinutí... :-) v křišťálové jeskyni... (komentovaná prohlídka)


Pro realisticky smýšlející dospěláky je komentovaná prohlídka podzemí ostrožského zámku asi "úletem". Tajemná Křišťálová jeskyně s dorůstajícími krápníky. Interaktivní Atlantida, která vám umožní rozplynout se v zrcadle či vstoupit do obrazu. Setkání s jednorožci na planetě Lukuma, kde si lze poslechnout tlukot vlastního srdce. Zvukově a světelně vydařená expozice je však přesně to, co si bude rozumět s (nejenom) dětskou fantazií. :-)

Otvírací doba: květen - říjen.

Křišťálová jeskyně

Tématem je voda, jejíž transparentnost a křehkost se odráží ve skleněné kapce. Jednotlivé kapky pak vytvářejí masu tekoucí vody. Voda je symbolem života a stejně jako světlo se rozlévá a prosakuje skrze celou klenbu. Stejně jako v jeskyních narůstají krápníky, tato místnost se každým rokem rozrůstá a žije.

Realizace: sklářský tým Penocze
JEDNOROŽCI... malířské dílo kamarádky Janičky...


Fantazie planety LUKUMA a tlukot bijícího srdce... (každý uslyší to své)... v podzemní expozici zámku ...

Planeta jednorožců Lukuma...
Záměrem poslední místnosti prohlídkové trasy je navodit v člověku pocit, že byl hozen časem do jiné dimenze.
Cílem je, aby návštěvník, který vkročí na tuto planetu, pocítil mír a lásku.
Realizace: Art klub HašteraPaměť světa - AtlantidaDruhá část 3D interaktivní expozice nabízí jedinečnou možnost "vstoupit do obrazu", stát se jeho součástí, ztratit se v zrcadle, zažít pocit 3D prostoru nebo objevovat skrytý poklad. Můžete obdivovat miliony let staré kameny, krystaly, polodrahokamy, krásu obrazů Zdeňka Hajného nebo se nechat unášet tóny hudby a měnících se kompozic obrazů a vesmíru.

Realizace: Ema Hajná, Martin Šrámek a Petr Čermák
V podzemí zámku... setkání s obrazy Zdeňka Hajného
v propojení se světly, hudbou a povídáním...


Podzemí zámku v Uherském Ostrohu bylo dlouhé desetiletí nevyužívané. V roce 2013 zde byla poprvé představena expozice Křišťálová jeskyně, která byla hojně navštěvována, proto se Město Uherský Ostroh rozhodlo pokračovat v jejím rozšíření. Jedná se o ojedinělý projekt, který je v České republice unikátem.
Tato prohlídková trasa se skládá z několika místností, kde mohou děti i dospělí zapomenout na vnější svět a mohou se nechat unést interaktivní hrou okamžiku.
Nnáměstí Sv. Ondřeje


- po obvodě s výstavnými měšťanskými domy a s pozdně barokně-klasicistním kostelem sv. Ondřeje a farním úřadem: http://www.uhostroh.farnost.cz/Další fotky zde:D Ě K U J E M E
:-)Fotopozdrav z přehrady Baška

12. září 2017 v 21:00 | HMK |  FOTOPROMLUVY
Přehrada Baška - září 2017
větrný, ale teplý víkend...
Další fotografie zde:


:-)

ZÁŘIJOVÝ POZDRAV Z MORÁVKY-KRÁSNÉ

12. září 2017 v 16:52 | HMK |  FOTOPROMLUVY
Fotopozdrav z větrného, ale teplého víkendu...
MORÁVKA - KRÁSNÁ - 9.9.2017

Další fotky zde v galerii: