Meditace na červenec-srpen 2017


Meditační téma na červenec - srpen 2017

(platí od 23. července 11:46 SELČ do 21.8. do 20:29 SELČ)


Je BŮH mojí opravdovou touhou, anebo se nechávám vláčet světem sem a tam a se zájmem sleduji, jaká lákadla a pozlátka mi stále nabízí a ukazuje?

Vnímám, jak je důležité si vědomě neustále aktivovat vnitřní pozitivní Energii a vědomí Lásky - niterného Božského Ohně? Uvědomuji si, že je to ta nejdůležitější práce v mém životě?

Uvědomuji si, že jsem právě nyní v těchto vnějších podmínkách a fyzickém prostředí(oblasti, kde se konkrétně nacházím) také proto, že je právě teď zapotřebí, abych se v nich snažil(a) projevovat a zviditelnit svou vnitřní Podstatu? Uvědomuji si, že také skrze mne může působit Láska a pozitivní Světlo do okolí, a mohu tak ovlivnit svět pozitivním způsobem?

Snažím se vyzařovat své vnitřní Slunce (Lásku - tvořivost - pozitivní Energii) navenek a přemýšlím nad zdokonalením sebe sama a způsobů, jak mohu být prospěšnější ve svém okolí či světě? Usiluji o aktivaci nějaké nové tvůrčí činnosti či aktivity, která by měla pozitivní význam pro společnost?
H.K.


Toto meditační téma platí od 23.7.2017 od 11:46h SELČ do 21.8.2017 do 20:29 SELČ.


Pozn. Tyto meditace jsou vypracovány dle aktuálního horoskopu novoluní, kdy konjunkce Slunce (Ducha, tvořivé zákl. energie) a Luny (nitra, cítění) v aktuálním znamení astrologicky (a symbolicky) představují největší možné spojení nitra (Luny) s Duchem (Sluncem) a tedy přináší poselství, na co je třeba se v tomto období zaměřit, aby došlo k většímu niternému propojení s vlastním vnitřním já - energetickým zdrojem člověka a tak k harmonii psyché (osobnosti) a Ducha. Tak také i tímto způsobem může člověk lépe naplnit svůj duchovní plán na této zemi a pomocí této meditace rozvinout nové uvědomění, které vede k očistě a novému pochopení.
H.K.


Horoskop novoluní: 23.7.2017 v 11:46 SELČ Praha, Regiomontanus:Meditační témata připravuje H.K. také pro Esoterický klub:

astrol. stránky ASTROLOGY PACIFIC: www.astrolot.czNovoluní a úplňky v roce 2017:


Přeji příjemnou meditaci, mnoho pochopení a nové inspirace...
HMK
 

BŮH MÁ DOBROU NÁLADU aneb zážitková teologie v praxi

7. července 2017 v 10:16 | HMK |  NITERNÉ SDÍLENÍ
... byla jsem oslovena kamarádem s nabídkou vyjádření se k tématu pro
nové číslo unitářské Mozaiky, kde téma je:

"Bůh má dobrou náladu aneb zážitková teologie v praxi".
Záměrem je přiblížit každodenní prožívání a vnímání přítomnosti Boží. Nejde o nějaké mimořádné, ojedinělé zážitky, které sice také některým přicházejí, ale to je jiné téma".


Přemýšlím, jak formulovat slova tak, abych jednoduchým způsobem napsala to podstatné, co vnímám a co je důležité si uvědomit ohledně každodenního prožívání Boží Přítomnosti.

Máme svobodu vůle. My se tedy (v naší mysli) rozhodujeme, co je pro nás podstatné a co ne. To také souvisí s tím, po čem toužíme a co je pro nás prioritou. Nebudu se nyní vyjadřovat k ateistům či "něcoistům" či duchovním turistům a pod., ale k těm, kteří opravdu mají zájem o poznání BOHA.

Pokud jsem žačka na duch. cestě, která se zabývá (kromě intenzívního duchovního studia - kvalitních duch. knih) sebezpytováním, pracuje na sobě a trénuje duchovní praxi, musím si uvědomit, že je třeba neustále jednak čistit svoji mysl (od nežádoucího balastu, který se na ni nalepuje jak zvenčí - od lidí či z médií atd, tak zevnitř - od různých negativních úvah, způsobených všelijakými skrytými negat. "našeptávači" aj.) a hlavně - snažit se být spojena s pravou, vnitřní duchovní Podstatou - částí-Paprskem, který nám byl BOHEM dán a který můžeme nazvat naší duchovní Individualitou či naším pravým Božským Já.

Tedy - musím si uvědomit, že jsem to já, která především ve své mysli rozhoduje o tom, komu budu věnovat svoji pozornost (zda to bude vnitřní Já - Božský Aspekt - či VEDENÍ BOŽÍ anebo zda budu jen hltat informace ze světa, od lidí či médií atd. či se budu nechávat vést svým egem) a jakým způsobem budu shlížet na svět, situace v běžném životě atd., zda budu jednat dle vnitřního propojení s BOHEM (což je samozřejmě náročné - být neustále Vědomě v BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI - ale o tom je právě duchovní trénink, anebo zda se moje mysl bude zaobírat jinými věcmi a bude preferovat jiné zážitky.

Tedy - volím si já, jaké jsou mé priority denního prožívání. Jde jen o to - pokud chci a toužím po duchovním vědomí, soustředit svoji pozornost na duchovní Srdce - aspekt pravého Já, kdy v tomto spojení mohu prožívat každý den - každou minutu běžného života, a mohu tak zjišťovat, jak se najednou mé vnímání projasňuje, zlepšuje a mohu tak na "vlastní kůži" pozorovat Dary BOŽÍ, které mohou přicházet v podobě různých vhledů, zlepšení intuice, a prožitku srdeční blaženosti a štěstí. Samozřejmě toto je různé - co se týká procentuálního vědomí vnímání Božského aspektu, jelikož pokud upřednostním vědomí Boha (aspektu duchovního Já) ve svém nitru jen cca na 50%, dá se říct, že na 50% budu "čistá duše" (v duchovním vnímání a spojení) avšak na už na 50% jsem duše "zašpiněná" (či v egu, v osobnosti či světě). Pokud však převáží procenta duše zaměřené jen na hmotu, svět či okolí, a budu vnímat sebe sama ve svém nízkém egu, či mé touhy budou nízké, zaměřené na svět, či na uspokojení mých tělesných potřeb nad míru (přejídání atd.), jak je zaměřena většina lidstva, podle toho si pak sama mohu určit, nakolik jsem přítomna duchovně v běžném životě či ne.


Vždy mám tedy na výběr, jak budu vše vnímat.


Postupem intenzivní duch. praxe a tréninku začínají určité "nižší potřeby" odpadat a stále více a více touží duše duchovně růst, vnímat, žít, tvořit, konat, sloužit a sdílet. Je to však vždy otázka volby, chtění, priorit.


V konkrétním prožívání běžného dne mám tedy na výběr, zda budu dělat třeba běžné materiální povinnosti (hygienu, praní, žehlení, domácí úklid, vaření atd.) s nechutí, špatnou náladou, anebo s vědomím, že je zapotřebí udržovat fyzický chrám (schránu) pro duši Ducha v pořádku a je třeba mít tak v sobě vyváženy všechny 4 roviny bytosti: duchovní tělo, mentální tělo (mysl), emoční tělo (osobnost) a hmotné tělo a tedy je třeba sledovat, abych se nezabývala určitými rovinami bytí více než je zdrávo, ale to je už jen a jen o intuici.

Důležité je (pro žáka, usilujícího o duchovní život), aby byla duchovní rovina bytí prioritní. Pokud je vše pod jejím Vedením, pozitivní Energie Ducha tak vyzařuje i do dalších rovin bytosti (myšlenkových, emočních a fyzických) a člověk je veden ve svém životě tak, aby vše řešil a byl v souladu se svým Božím Plánem, nadělením...

Pokud by byl však třeba jen materiálně založen a řešil svůj život jen z pozice hmotného bytí, převažuje toto jednostranné prožívání života a nelze říci, že takový člověk vědomě zažívá nějakou přítomnost Boží.


Vždy a všude tak mohu pozorovat a rozlišit si, na jaké rovině vnímání jsem.


Třeba i co se týká volného času, opět si mohu sama na sobě vyzkoušet, v jakém jsem vnímání - mohu jet na hory a radovat se jen z jejich hmotných krás, ale také - mohu jet na hory a vnímat skrze poselství a symboly vrcholů a přírody TOHO, jež je TVŮRCEM všeho pozitivního stvoření. Atd. :-)


Více na www.astrotheologie.wz.cz kterou jsem také studovala a studuji (kromě nejvýznamnějšího duch díla NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA).


HMK
Pozdrav od svatého pramene

6. července 2017 v 15:26 | HMK |  FOTOPROMLUVY
Pozdrav od svatého pramene...
Poutní místo Ostrava - Bělský les...

červenec 2017
Více fotografií zde:

 


SETKÁNÍ s NÍM

2. července 2017 v 11:13 | HMK |  FOTO s poselstvím
SETKÁNÍ s NÍM

Fotoobraz "Vnímání JEHO" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 25


TEN, který je lidmi tak málo pochopen...
a přitom je v nich... stále... věčně... Živě přítomen...
ON...JEDINÝ... NEJREÁLNĚJŠÍ...OPRAVDOVÝ... SKUTEČNÝ...
JE ... ZDE... NEUSTÁLE. TEĎ A TADY...
a vybízí nás ke vstupu do JEHO NEJKRÁSNĚJŠÍ BOŽÍ ZAHRADY.

Až vstoupíme tam s opravdovou touhou po NEJVYŠŠÍM SETKÁNÍ,
ON - BYTOST NEJVYŠŠÍ - přijde k nám... osobně...
a my tak konečně spočineme v JEHO NÁRUČI...

Ó, TO SLADKÉ SPOJENÍ!!! KONEČNĚ U NĚJ!!!
U TOHO, KTERÝ JE LÁSKOU, MOUDROSTÍ A VŮLÍ,
která z NĚHO vyzařuje všude a ke všem...
a KTERÝ je také hmatatelný, spatřitelný a objímatelný.
Ó, ano! takový JE skutečně ON - NEJVYŠŠÍ.

Budiž požehnání ti, kteří touží po NĚM - SKUTEČNÉM.
Budiž požehnáni ti, kteří vnímají (a přestavují si) BOHA v BYTOSTI.
Budiž požehnáni Ti, kteří usilují o osobní setkání s NÍM.

Neboť ten, který má ve své mysli, touze a skutku potřebu být s BOHEM spojen,
ten, který má BOHA ve své představě JEDINÉHO MILENCE/MILENKY
a touží po NĚM/NÍ,
ten také bude k NĚMU přiveden - způsobem,
kdy ON/ONA mu SÁM/SAMA půjde vstříc...
aby se mu ukázal/a ve své ŽIVÉ PŘÍTOMNOSTI...
SVÉ NEJVYŠŠÍ BOŽSKÉ BYTOSTI.


(přijala HMK)Meditace na červenec 2017

23. června 2017 v 10:59 | HMK |  MEDITAČNÍ TÉMA na aktuální měsíc
Meditační téma na červenec 2017
(platí od 24. června 04:31 SELČ do 23.7. do 11:44 SELČ)

Pracuji na uvědomění si toho, kdo ve svém nitru doopravdy jsem? Uvědomuji si svoji vlastní duchovní Individualitu, kterou jsem byl(a) obdařen(a)? Jsem vědomě (cítím) spojen(a) se svým niterným Zdrojem?

Vnímám, že s Bohem se mohu spojit jedině tím, že vstoupím do vlastního nitra? Uvědomuji si, že toto je možné pouze skrze emoční procítění - kdy je třeba mít vlastní duchovní prožitek Božského Aspektu?

Prociťuji svou niternou pravou (duchovní) Přirozenost (vnímám, že jsem Dítě BOŽÍ), vnitřní Kvalitu (aspekt Sebe-prosazení - osobní jedinečný Princip-Paprsek z BOHA), která souvisí s mým jedinečným nadáním a posláním na této Zemi, a snažím se Ji také aktivně prožívat ve svém životě?

Uvědomuji si také, že pokud chci cokoliv řešit, konat, vnímat a nahlížet na různé situace v běžném životě, je třeba nejdříve jít do nitra a spojit se se svojí Božskou Podstatou, neboť jedině Ta mi odhalí správný způsob vnímání a následného konání v té či oné situaci a dá mi také patřičný nadhled, poznání a sílu zaujmout správný postoj.

Důvěřuji více BOHU (v největší hlubině svého nitra), anebo světu a tomu, co přichází zvenčí? Vnímám, že ON je pro mne opravdu TEN NEJDŮLEŽITĚJŠÍ v mém životě?

Vnímám, co Láska vůbec je? Uvědomuji si, že souvisí s pocity a prožitky Štěstí, Radosti a Blaženosti, která Je a touží být sdílena? Snažím se prociťovat více Radosti (načerpané vnitřním spojením s Boží Láskou v nitru) ve svém životě?

Vnímám, že opravdová pozitivní tvořivost (a opravdové správné Sebe-prosazení) může být rozvíjena pouze z nitra, z duchovního Srdce-Lásky?

H.K.

Toto meditační téma platí od 24.6.2017 od 04:31h SELČ do 23.7.2017 do 11:44 SELČ.

Pozn. Tyto meditace jsou vypracovány dle aktuálního horoskopu novoluní, kdy konjunkce Slunce (Ducha, tvořivé zákl. energie) a Luny (nitra, cítění) v aktuálním znamení astrologicky (a symbolicky) představují největší možné spojení nitra (Luny) s Duchem (Sluncem) a tedy přináší poselství, na co je třeba se v tomto období zaměřit, aby došlo k většímu niternému propojení s vlastním vnitřním já - energetickým zdrojem člověka a tak k harmonii psyché (osobnosti) a Ducha. Tak také i tímto způsobem může člověk lépe naplnit svůj duchovní plán na této zemi a pomocí této meditace rozvinout nové uvědomění, které vede k očistě a novému pochopení.
H.K.

Horoskop novoluní: 24.6.2017 v 04:31 SELČ Praha, Regiomontanus:

Meditační témata připravuje H.K. také pro Esoterický klub:

astrol. stránky ASTROLOGY PACIFIC: www.astrolot.cz


Novoluní a úplňky v roce 2017:

Přeji příjemnou meditaci, mnoho pochopení a nové inspirace...
HMK
Nová galerie č. 25

10. června 2017 v 16:06 | HMK |  FOTOOBRAZY
Byla vytvořené nová

galerie fotoobrazů č. 25
Fotoobraz "V Lásce" (verze) vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 25

Všechny fotoobrazy lze objednat v bílém dřevěném rámu (50x50cm) s umělým sklem s UV filtrem
(cena dle domluvy)


Kopie má stejnou energetickou hodnotu jako originál.


Fotobrazy jsou vytvářeny v hluboké meditaci a v niterném propojení...

Mohou mít na duši - mysl povznášející, zklidňující účinek.

Mohou napomoci k otevření nitra - srdce, dát průchod očišťuícím emocím,

za nimiž se skrývá ( a vyjevuje) niterná Podstata - zdroj - Síla - Energie

vlastního, pozitivního Já.


Střípky Poznání

4. června 2017 v 18:29 | HMK |  FOTO s poselstvím
STŘÍPKY POZNÁNÍ

Fotoobraz "Pozitivní pohled" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 25


Tam, kde je Jednota v PÁNU JEŽÍŠE KRISTU, není vzdálenosti.
Tam, kde Žije Láska z PÁNA JEŽÍŠE KRISTA,
je jen jedna společná práce na tvorbě duchovní MOZAIKY STVOŘENÍ...
Tvořivost nekonečných Individualit.... spojených Střípky POZNÁNÍ.
Tam, kde vše Vede a Řídí Moudrost z PÁNA JEŽÍŠE KRISTA,
existuje jen a jen JEDINÉ POCHOPENÍ a velké ODPUŠTĚNÍ těm, kteří ještě neví.
Tam, kde sílí Vůle z PÁNA JEŽÍŠE KRISTA,
započíná opravdový aktivní Život plný Skutků Lásky, vedených Moudrostí.

HMK
Meditační téma na červen 2017

24. května 2017 v 10:01 | HMK |  MEDITAČNÍ TÉMA na aktuální měsíc
Meditační téma na červen 2017
(platí od 25. května 21:44 SELČ do 24.6. do 04:29 SELČ)

Uvědomuji si důležitost svého vlastního myšlení?

Uvědomuji si, že na můj zdravotní stav má vliv moje myšlení, díky kterému vznikají buď pozitivní anebo negativní emoce, které silně působí také na fyzické tělo a tedy mohou zapříčinit buď jeho uzdravování či naopak - mohou způsobit i nemoc? Uvědomuji si, že dlouhodobě prožívané a prociťované negativní emoce (strach, zlost, deprese či různé obavy a starosti) mohou být původcem těch nejvážnějším chorob? Uvědomuji si, že dlouhodobým pozitivním myšlením a následně prožívanými pozitivními emocemi si mohu harmonizovat zdrav. stav mého fyzického těla a také se vyléčit z mnoha chorob?

Vnímám, že svým myšlením tak mohu vytvářet a korigovat stav svých niterných emočních prožitků, které rozhodují také o tom, jakou individualitou se stanu (zda budu silná a Sebe-vědomá pozitivní Individualita ve svém Duchu, či zda budu ovládána svým egem či nižší osobností, nebo (díky svému špatnému myšlení) budu ovládán(a) pocity nedostatečnosti, slabosti a pod.?

Uvědomuji si tak, že to, co niterně prociťuji a s čím se ztotožňuji, vytváří moji individualitu?

Snažím se tedy o to, abych pracoval(a) na zpozitivnění svého myšlení (zde je třeba započít), a trénoval(a) také nadhled a vnitřní Sílu (Ducha) a trénoval(a) ztotožnění se s Ním (svou niternou duchovní Podstatnou-Zdrojem)?

Uvědomuji si tak, že jedině s touto vnitřní Silou a ve vědomí opravdové (pozitivní) Individuality mohu nejlépe zvládat veškerý svůj život, své zaměstnání, a díky této vnitřní Síle-Duchu budu moci také vykonávat takové činnosti (a tak také "sloužit" ostatním), které mají opravdový smysl a význam?

Uvědomuji si, že jedině v niterném spojení s vlastním Já (aspektem BOHA) mohu žít opravdový plnohodnotný tvořivý život, čímž vlastně už sloužím a pomáhám společnosti a svému okolí? Uvědomuji si, že toto by měla být má opravdová práce, služba a životní poslání?

H.K.

Toto meditační téma platí od 25.5.2017 od 21:44h SELČ do 24.6.2017 do 04:29 SELČ.

Pozn. Tyto meditace jsou vypracovány dle aktuálního horoskopu novoluní, kdy konjunkce Slunce (Ducha, tvořivé zákl. energie) a Luny (nitra, cítění) v aktuálním znamení astrologicky (a symbolicky) představují největší možné spojení nitra (Luny) s Duchem (Sluncem) a tedy přináší poselství, na co je třeba se v tomto období zaměřit, aby došlo k většímu niternému propojení s vlastním vnitřním já - energetickým zdrojem člověka a tak k harmonii psyché (osobnosti) a Ducha. Tak také i tímto způsobem může člověk lépe naplnit svůj duchovní plán na této zemi a pomocí této meditace rozvinout nové uvědomění, které vede k očistě a novému pochopení.
H.K.


Horoskop novoluní: 25.5.2017 v 21:44 SELČ Praha, Regiomontanus:


Meditační témata připravuje H.K. také pro Esoterický klub:

astrol. stránky ASTROLOGY PACIFIC: www.astrolot.cz

a web internetové TV CESTY K SOBĚ (v sekci články): http://cestyksobe.cz/meditacni-tema-na-cerven-2017-od-25-5/17926

Novoluní a úplňky v roce 2017:


Přeji příjemnou meditaci, mnoho pochopení a nové inspirace...
HMK

Varhanní koncert + výstava meditačních fotoobrazů HMK + přidány fotografie z koncertu

17. května 2017 v 21:57 | HMK, Husův sbor Vratimov, Ondřej Mucha |  VÝSTAVY - VERNISÁŽE
VARHANNÍ KONCERT
A VÝSTAVA MEDITAČNÍCH FOTOOBRAZŮ Hany Marie Kupkové

(+ přidány fotografie z koncertu)

Milí přátelé,
v neděli dne 21.5.2017 od 16hodin
proběhl varhanní koncert Ondřeje Muchy
a výstava meditačních fotoobrazů HMK
v Husově sboru ve Vratimově.

V kostele jsou také k vidění obrazy Edy Riedla, majitele Galerie MLEJN.

Výstava bude k dispozici také na mši svaté v neděli dne 28.5.2017 od 14 hodin
a při příležitosti NOCI KOSTELŮ v pátek dne 9.6.2017 od 18 hodin.

Informace a fotografie také zde: http://ccshvratimov.webnode.cz/
Ondřej Mucha, varhaník: http://ondrejmucha.aspone.cz/
Výstava fotoobrazů v místě ztišení - rozjímání... meditace...


Výstava meditačních fotoobrazů HMK - Vratimov - Husův sbor - 21. květen 2017, 28.5.2017 a 9.6.2017


Meditační fotoobrazy v Husově sboru ve Vratimově... a slzy dojetí...
JÁ JSEM CESTA, PRAVDA A ŽIVOT.Návrh kostela z roku 1924 - spoluzakladatel kostela můj dědeček Albín Dobeš
(který byl také kronikářem města Vratimova)Nádherná energie skromného kostela - Husova sboru ve Vratimově,
ve kterém jsem byla pokřtěna před 50-ti lety... :-)


Husův sbor Vratimov, odkaz na stránky Církve československé husitské:


Varhany, kostel ve Vratimově...


Pohled na kostel z Husovy ulice...


Krásný obraz Edy Riedla, majitele Galerie MLEJN, vystavený v Husově sboru


TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Fotografie z koncertu:

Pro zájemce jsou k dispozici videozáznamy jednotlivých skladeb.

Třebovický park - staleté stromy

14. května 2017 v 22:54 | HMK |  FOTOPROMLUVY
TŘEBOVICKÝ PARK

- STALETÉ STROMY

DALŠÍ FOTOGRAFIE ZDE V GALERII: