Říjen 2010

Podzimní pozdrav Svinovských tůní

31. října 2010 v 19:41 | HBK |  FOTO s poselstvím
Podzimní pozdrav Svinovských tůní

27
(Foto vybráno z nové Galerie - Svinovské tůně)


... nechť zrcadlí se ve tvé duši Mír,
... nechť zrcadlí se ve tvých očích nebe,
... nechť zrcadlí se ve tvé tváři Láska.

Pak budeš spatřovat jen krásu,
která bude vyzařovat z tvého vlastního Srdce
a která se bude dotýkat všech a všeho.

Tak se znásobí MÁ RADOST na této Zemi
a Ty budeš zpívat Píseň Lásky,
kterou vytvořilo tvé Srdce
a kterou vyslalo světu tvé Slunce,
ve kterém JÁ JSEM...
Růžové Pohlazení

30. října 2010 v 11:42 | HBK |  FOTO s poselstvím

Růžové pohlazení

Růžové pohlazení
(Foto: Růžové Pohlazení vybráno z Galerie - Foto-obrazy (skládané)


JSEM  stále  s tebou.

Co víc si má MÁ duše přát?

Dotýkat se neustále - Srdce svého

a z Něho Milovat.


Čisté Světlo Lásky

27. října 2010 v 22:04 | HBK |  FOTO s poselstvím

Čisté Světlo Lásky

Čisté Světlo Lásky
(Foto: Čisté Světlo Lásky vybráno z nové Galerie: FOTO-OBRAZY - skládané)

... rozsviť Jej v sobě...
... není více třeba v této době...
... pak vše již půjde samo...

Láska pohladí  tě...
Její Slunce zahřeje tě...
Její Moudrost povede tě.

Čeho více třeba?

Jen jednoho:

Otevřít své Srdce,
ničeho se nebát!

Důvěřovat.

Pak ON bude skrze Tebe - Milovat
a Ty se staneš
čistým Světlem Lásky.

Tak oživí se znovu svět
a sundá hned své temné masky,
tak oživí se Láska Boží,
 Štěstí, Radost se rozmnoží,
pak budeme BOHU všichni děkovat.  
Podzimní záblesky

26. října 2010 v 9:35 | HBK |  FOTO s poselstvím

Podzimní rozjímání...


beze slov...
jen tiše stůj...
rozvíjej své vnímání...

10

... vnímej Lásku JEHO...
přijmi JEHO POŽEHNÁNÍ.

2
Fotografie vybrány z nové galerie - Podzimní rybník Štěpán
KRISTOVA LÁSKA - v tobě

24. října 2010 v 11:35 | HBK |  FOTO s poselstvím

KRISTOVA LÁSKA

- v tobě

(Foto: Rodící se anděl - vybráno ze sekce GALERIE-Ostatní)


Je to ON, který vše skutečně CHÁPE.
Je to ON, který ti opravdově NASLOUCHÁ.
Je to ON, který jediný dokáže vše správně POSOUDIT.
Je to ON, který je schopen vše VIDĚT V PRAVDĚ.
Je to ON, který JE vždy při tobě ( a je stále - v tobě přítomen).
Je to ON, který je tvým RÁDCEM největším a POMOCNÍKEM nejpilnějším.
Je to ON, který ti dá POZNAT SMYSL TVÉHO ŽIVOTA.
Je to ON, který tě MILUJE
a který ti dal část SAMA SEBE - Tvoji Individualitu
abys z Ní rozvíjel podobu svého Stvořitele - v Dítěti, Mladíku, Dívce, Muži či Ženě,
která bude projevovat JEHO Lásku, JEHO Moudrost a JEHO Vůli -
způsobem, který bude vyjadřovat Láska Tvého Srdce.

Je to Tvé Srdce, které bude chápat mnohé,
neboť Jeho Láska poznává JEHO v mnoha podobách.
Je to tvé Srdce, které bude naslouchat mnohým,
neboť jeho Láska uslyší JEHO ve slovech, která budou řečena.
Je to Tvé Srdce, které bude spatřovat mnohé Pravdy,
neboť Jeho Láska uvidí odlesky a Světla PRAVDY JEHO.
Je to Tvé Srdce, které bude radit a pomáhat všem,
neboť je podstatou JEHO - DÁVÁNÍ.
Je to zvon Tvého Srdce, který bude řídit tvůj život,
neboť si uvědomuje, že Žije Život JEHO.
Je to Tvé Srdce, které bude Žít a Sálat Teplo Své Lásky,
neboť ví, že je sjednocena s NÍM.

SVÉ Lásce...

20. října 2010 v 20:21 | HBK |  FOTO s poselstvím
Své Lásce…

Rozlet
(Foto: Rozlet - vybráno z GALERIE-sekce Andělé, víly, skřítci)


Změň svůj pohled a
otevři své vnitřní oči…

Otevři své oči Pravdě, která sídlí ve Zdroji veškerého Života.
Otevři své oči Světlu, kterým jsem a kterým vše osvětluji a tak dávám tmě poznat den.
Otevři své oči Králi, sedícím na trůnu Lásky, který vládne Silou svého SRDCE.  
Otevři své oči Záři, která sálá ze všeho Živého a která sálá z nekonečného
a věčně živoucího Ohně, který šlehá v Mém SRDCI na všechny strany
a chce se dotknout svým Teplem také tebe.   
Otevři své oči a pohlédni na Lásku, která se ti celá nabízí.

Zavolej MNE a
otevři své nitro…

Otevři své nitro Poznání, které k tobě promlouvá o krásách nebeských.
Otevři své nitro Slovům, která byla napsána pro ty, kteří Mne hledají.
Otevři své nitro Moudrosti, která je zde pro všechny, kteří chtějí ŽÍT.
Otevři své nitro a dotkni se MNE, který přebývám v jeho hlubinách, abych ti dal pocítit Život, kterým jsem v tobě a kterým jsi Ty (když se se MNOU spojíš) a kterým pak budeš poznávat a rozeznávat Pravdu od lži, protože JÁ JSEM TA PRAVDA a JÁ JSEM TEN ŽIVOT.

Otevři se svému SRDCI.

Vzpomeň si na MNE a
otevři své SRDCE…

Otevři své SRDCE a vzpomeň si na MNE, od kterého jsi odešel do dalekých krajin na zkušenou, abys ve tmách zatoužil po barevnosti a jiskření Světla, které neustále sálá ze MNE.
Otevři své SRDCE a vzpomeň na letmé doteky MNE, kdys MNE lehce (nevědomě) pocítil za smíchem (- radostí, kdy pak už promlouvám jen JÁ) a za pláčem (- bolestí, kdy pak už
také dotýkám se Tě jen Já).

Otevři své SRDCE a nech JEJ hovořit. Tak poznáš MNE a tak poznáš, kdo JÁ JSEM.

Poznáš, že jsem tvým SRDCEM a vždycky jsem Jím byl.
Poznáš, že jediný opravdový Život je Život tvého Srdce.
Poznáš, že jediná opravdová Láska je ta, která vychází z tvého Srdce.
Poznáš, že jediné důležité Slovo tvého Života se nazývá:  MILUJI.

Tak poznáš, že narodil ses nyní pro BOHA.Neboj se a zavolej MNE.

17. října 2010 v 20:15 | HBK |  FOTO s poselstvím

Neboj se a zavolej MNE!

Duchovní ochrana
(Foto-nové: Duchovní ochrana - vybráno z GALERIE ze sekce Andělé,víly,skřítci)


Neboj se a přijď ke MNĚ!

Jsem tvůj OCHRÁNCE a věčný PŘÍTEL,
který PRAVDOU JE a PRAVDOU ŽIJE.

JSEM TEN, který ti dá porozumět mnohému,
JSEM TEN, který tě věrně MILUJE.

JSEM TEN, který o tebe PEČUJE.

Tak důvěřuj MI prosím.

Povznesení
(Foto-nové: Povznesení v PRAVDĚ - vybráno z GALERIE ze sekce: Andělé,víly,skřítci)


Čekám na tebe, můj synu,
abych tě k SOBĚ přivinul
a potěšil tě SVOU ŽIVOU PŘÍTOMNOSTÍ,
SVOU VSTŘÍCNOSTÍ a PRAVDIVOSTÍ,
SVOU LÁSKOU, která k tobě nyní směřuje.
BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA

14. října 2010 v 11:14 | HBK |  FOTO s poselstvím

Bezpodmínečná LÁSKA

Sluneční Oko
(Foto: Sluneční Oko - vybráno z nové sekce GALERIE: FOTO-OBRAZY (skládané)


Láska je, když pohledem Očí svého Srdce zahřeješ každou bytost,
která vstoupí do tvého života.

Láska je, když svým Slovem, které vyslovilo tvé Srdce,
potěšíš všechny okolo sebe a povzbudíš je
svým vlastním probuzeným Životem.

Láska je, když z tvého Srdce vyšlehnou paprsky
Pochopení, Tolerance a Vcítění,
které pohladí všechny duše svým Citem a Jemností.

Láska je,
když se dotkneš celou svou Bytostí všeho, co jest.

Láska je,
když se dáváš ve své Čistotě,
protože jedině tak můžeš opravdově Milovat.

LÁSKA JE… roztoužené SRDCE,
které žije jediným přáním:
CHCE POZNAT SEBE SAMA v Tobě.
A CHCE POZNAT Tebe - v SOBĚ.Žijeme pro Život

13. října 2010 v 10:28 | HBK |  FOTO s poselstvím

Žijeme pro Život

Zrod Lasky
(Foto: Foto-obraz "Zrod Lásky" vybrán z nové GALERIE: FOTO-OBRAZY (skládané)


Žijeme pro Život,
pro nový zrod...
naší Lásky.

Žijeme pro BOHA,
pro Pravdu.

Stará hra končí,
tak sundejme masky!

Začíná Život,
vymizí vrásky,
na tváři objeví se úsměv
a naše srdce
bude opět plné Lásky...Tobě, příteli můj...

11. října 2010 v 23:15 | HBK |  FOTO s poselstvím

Tobě, příteli můj...

Sluneční rozkvět
(Foto: Sluneční rozkvět - vybráno z Galerie: Tajemství květin)


Nechť zahalí Tě DOTEK JEHO,
nechť prozáří Tě SLUNCE SVIT,
nechť Krása nebeská vstoupí do nitra Tvého,
tak ON - Duch Lásky - věčný a nekonečný
bude v Tobě navěky růst a Žít.

ON oživuje nitro Tvé Svým Zpěvem,
raduje se v Tobě - chce se smát,
proniká ven - Svým Živým Dechem,
přes Tvá ústa chce všem něco Dát...

(Foto: Zrod nového Jáství - vybráno z Galerie: Tajemství květin)
Družné duše

8. října 2010 v 21:33 | HBK |  FOTO s poselstvím

Družné duše

Dvojčata
(Foto: Dvojčata - vybráno z Galerie: Andělé, skřítci, víly)


Jsme jako třešně na stromě, jež nazývá se svět.
Vedle sebe žijeme a rosteme,
jedna je červená, druhá je žlutá, třetí se ještě zelená
a někde teprve roste květ.

Kdo je však dále?

Žádná, neboť každá žije svou přítomností stále...
ve svém věčném nekonečném životě mnoha forem, tváří, povah, her a masek,
aby naplnila Boží přání -
rozkvět jedné JEHO LÁSKY  v mnoho dalších Lásek.

Z nich jedna Tě nyní zdraví...
dotýká se duše Tvé,    
přeje Klid a Pokoj pravý,
jednotu s Ním - v Lásce nekonečné...

Zeleninová omáčka s těstovinami

6. října 2010 v 19:34 | HBK |  Sluníčkové RECEPTY

Recept na rychlou a chutnou zeleninovou omáčku

(chutná jako "svíčková")

omacka1
Potřeby:

3-4 rajčata
2-3 cibulky s natí
1 větší syrová petržel
1 tavený sýr
půl kelímku čistého pomazánkového másla
olej na smažení, půl lžičky kurkumy, 1/4 lžičky mletý pepř, sůl,
půl lžičky Vegety bez glutamátu,
půl kostky zelenin. bujonu či kousek MISO pasty rozmíchané v troše teplé vody.
těstoviny či špagety, nebo knedlík pro 4 osoby.

omacka2

Postup:
Na oleji orestujeme cibulku s natí, přidáme nasekaná rajčata
+ jemně nastrouhaný petržel a okořeníme.
Do směsi vmícháme sýr + pomazánk. máslo
a nakonec rozpuštěné miso či bujon.
Řádně rozmícháme. Možno přidat trošku vody.

DOBROU  CHUŤ!
Vyznání Bohu

2. října 2010 v 17:14 | HBK |  FOTO s poselstvím

Vyznání Bohu

(Foto: Andělská fontána vybráno ze sekce GALERIE - Ostatní)


Vše, co Jsi Mi Řekl,
Já Říkám dále…
Tak Pravda bude Živá stále.

(Foto: Rodící se anděl - vybráno ze sekce GALERIE - Ostatní)