Prosinec 2010

PF 2011

31. prosince 2010 v 8:43 | HBK |  FOTOPROMLUVY
PF 2011

Vánoční záblesky

27. prosince 2010 v 17:14 | HBK |  FOTOPROMLUVY
Vánoční záblesky 2010

Sluneční kříž

Anděl Štěstí

Sluneční hora
Sluneční hora

Přidělování svící

Požehnání všem duším Země
Požehnání všem duším země

Sluneční vlna Zemi

Nadhled v Lásce a Soucitu
Vánoční přání

21. prosince 2010 v 22:23 | HBK |  FOTOPROMLUVY
Vanocni prani
Sluneční Dotek

12. prosince 2010 v 22:46 | HBK |  FOTO s poselstvím

Sluneční Dotek

Sluneční Dotek
Přijmi Můj Světelný Dotek,
kterým Jsem ve své Podstatě,
kterým Miluji a kterým Dýchám,
kterým Žiji a kterým Tvořím.

Přijmi Moje hřejivé Pohlazení,
které se dotýká tvého vlastního Srdce,
které poznává MNE, však nesměle,
neboť ti chybí odvaha k tomu,
abys mi otevřel dokořán dveře své duše,
a Já vstoupil do ní
z tvého vlastního Srdce,
kde tiše čekám
na Tvé Uvědomění si
Mne v tobě.  

Věnování

8. prosince 2010 v 21:58 | HBK |  FOTO s poselstvím
Věnování (a poděkování) jedné krásné dušičce

Zjemňování duše

Je to Láska, která Tě nyní vede.
Je to Láska, která Tě nyní chrání.
Je to Láska, která Ti nyní pomáhá.

JSEM TO JÁ,
který jsem v Ní
a který jsem takto v Tobě.

JSEM SVĚTLO na tvé Cestě
a jsem Tou Cestou.

JSEM tvým svatým Brněním
a JSEM Rytířem ve zlaté zbroji,
kterou vytvořilo Tvé Milující Srdce.

A JSEM tvým Srdcem,
které se vydalo na svoji pouť Životem,
který vyslalo do světa SLUNCE MÉ VŠEOBJÍMAJÍCÍ LÁSKY.

Zjemnovani duse 2

Pro milého M...,
který je hoden svého jména
a kterému také vždy ukáži ten správný klíč,
kterým vždy otevře komůrku srdeční
a oslaví tak svým vstupem
spolu se MNOU
MÉ NAROZENINY.

Přijala HBK 8.12.2010

:-)Ztišení a Uzdravení

6. prosince 2010 v 21:13 | HBK |  FOTO s poselstvím

Ztišení

a

Uzdravení

Ztišení

... odevzdej MI vše, co tě tíží...
odevzdej MI veškeré své problémy...
neboj se a odevzdej MI své ne-Moci...
odevzdej MI svoji duši...
k OČISTĚ. 

...ztiš svoji mysl a otevři se svému Srdci...
nech na sebe působit Můj DOTEK...
nadechni se MÉHO oživujícího ZDRAVÍ...
nadechni se MÉ LÁSKY,
Nech se MNOU POHLADIT.
Nech se MNOU ZAHŘÁT a NASYTIT.


  Pane Ježíši Kriste,
odevzdávám TI veškeré negativní nánosy, starosti a špatné myšlenky.

Prosím, naplň mou duši svým Duchem,
prosím o plné Zdraví a duchovní Sílu,
prosím o probuzení svého Srdce - Tebe ve mně.D ě k u j i  !

D ě k u j i  !

D ě k u j i  !


Andělské pohlazení

2. prosince 2010 v 21:47 | HBK |  FOTO s poselstvím
Andělské pohlazení


Já - Láska
jsem ve tvém srdci...

Něžná andělská Láska

... nech se obejmout Mnou...

Ochranný anděl

dotýkám se Tebe svým SRDCEM...

Dotek Mého SRDCE

chci Tě zahřát Svojí LÁSKOU...
(Foto-obrazy vybrány ze sekce: Galerie - FOTOOBRAZY skládané)

Tyto obrázky vznikly z fotky rosy na růžové růžičce,
focené ráno při svitu letního Slunce
spojením čtyř výseků této fotky
s následným intuitivním dotvořením
světelných proudů grafického programu
(v meditačním ztišení duše)

Původní fotka zde:

Růže

(Foto: Prosluněná ranní  růže)