Duben 2011

RADOST

30. dubna 2011 v 6:37 | HBK |  FOTO s poselstvím

RADOST

Posílám Ti Mé srdečné Pozdravení..
Mé Lásky Posílení...

...když dotkne se hloubky tvé duše,
raduji se ze sdílení,
neboť tak prožívám Své další znovuzrození.

Cítím Radost,
když se mé duše radují z osvícení...
když pocítí hned pravé naplnění...
když vnímají hluboké spojení...
MNE a Tebe
v Jednotu.

Velikonoční přání 2011

22. dubna 2011 v 21:48 | HBK |  FOTO s poselstvím
Velikonoční přání


(Fotoobraz HBK: Srdeční komůrka)


Nechť v NÍ každý přebývá...

Nechť ONA v nás jen ožívá...

Nechť ONA své znovuzrození den co den zažívá...

nechť ONA v zpívá v našich srdcích...

nechť ONA promlouvá našimi ústy...

nechť ONA tančí v našich tělech...

ONA

17. dubna 2011 v 17:22 | HBK |  FOTO s poselstvím
ONA
(Fotoobraz HBK: Tajemství Lásky)

Je to Láska, která Tě vždy Miluje.
Je to Láska, která všechno spojuje a proměňuje v Život.
Je to Láska, která otevírá tvoje Oči.
Je to Láska, která svým Pohledem pohladí tvé srdce
a je to Láska, která svým Dotekem oživí Bytost, kterou ve svém nitru Jsi.

Je to Láska, která tě vždy sleduje a čeká, až Jí dovolíš se k tobě přiblížit,
aby Tě posílila a zahřála svým teplem.
Je to Láska, která volá tvé vlastní Srdce ke spojení s Ní.
Je to Láska, která ve Svém toužení přebývá sama v sobě a tajně doufá,
že se jednou tvá duše promění a zavolá silným hlasem - Mne.

Je to Láska, která svůj žár udržuje v té míře, jaký prostor Jí dá tvá duše a tvá touha po Ní.
Je to Láska, která stále bdí a nabízí Ti Své sdílení.
Je to Láska, která sleduje Tě vždy se zalíbením,
neboť Její vlastností je - se stále Radovat.
Je to Láska, která ti chce sdělit svoje sladké tajemství,
je to Láska, která chce ti ukázat Své Štěstí.
Je to Láska, která se chce podělit o Sebe sama a o vše, co má…

neboť ONA je poklad všech pokladů, Perla všech perel, Drahokam všech drahokamů,
ONA je Dar všech darů,
který ti zde stále nabízí…

ON(A) je SLUNCE tvého srdce,
ON(A) je MANŽEL(KA) tvé duše
a ON(A) je BLAŽENOST tvého nitra,
ve kterém se ukrývá představa IDEÁLU, kterou také ON(A) JE.

ONA je tvou tajnou Přítelkyní,
která promlouvá k tobě svým hořícím Srdcem.

ONA je ZDROJEM všeho a všech,
neboť jejím ŽIVOTEM je ŽIVOT sám ve všech podobách,
kterými se tě dotýká,
aby ti ukázala Sebe ve svých různých formách,
kterými ti chce projevit Svoji Lásku,
aby v tobě ožila ONA - LÁSKA - Já,
aby se projevila v Tobě…
a aby tak zvětšila SVOJI RADOST a SVÉ NEBESKÉ SDÍLENÍ.


Život Jáství

10. dubna 2011 v 19:56 | HBK |  FOTO s poselstvím
Život Jáství
Je to Život Jáství,
který je tvým pravým Životem.
Je to Dech Jáství,
kterým naplňuješ své Bytí,
oživuješ svoji duši a duše mnohých…
A je to Láska Jáství,
která vychází ze MNĚ
a kterou JSEM, ŽIJI a MILUJI
JÁ v Tobě.