Červen 2012

Inspirace z Indie

25. června 2012 v 8:46 | HBK |  FOTO s poselstvím
Vznik těchto fotoobrazů...

po sledování dokumentu "SARVAMANGALAM"
a po meditaci při Upanišádách...


"Meditační trůn"


Inspirace z IndieJá je Radost.

Já je Blaženost.

Já je Moudrost.

Já je Klid, který nastává,
když se tvá duše ponoří do MNE.

Já je Krása,
kterou jsi objevil skrze vodopád tvých slz,
které omyly nános
a otevřely Oči tvého Srdce,
které uvidělo SEBE.Čekání na otevření brány

24. června 2012 v 21:16 | HBK |  FOTOOBRAZYFotoobraz vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 3


Posilni se

15. června 2012 v 19:47 | HBK |  FOTO s poselstvím

Posilni se…


Fotoobraz "Strážný anděl" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 3


Posilni se ze MNE,

neboť JÁ JSEM tvá Síla, JÁ JSEM tvá Radost

a JÁ JSEM tvé Štěstí,

JÁ tě hladím, očišťuji a vedu veškerým tvým bytím.

Jsem tvé naplnění, tvůj pokrm i povzbuzení,

jsem tvé nové vykročení

- do nového dne znovuzrození tvého Srdce.

Naplňuji tvoji duši všemi Dary,

které jsi schopen přijmout a unést.

Naplním ji vždy, když MNE o to požádáš

a uděláš si ve své duši místo pro MNE.

Věz, že neustále čekám, až se tvá duše očistí a vyprázdní pro MNE.

JÁ ji mohu očistit,

když MI to dovolíš.

Čekám stále na tu chvíli,

až MI začneš věnovat svoji pozornost a obrátíš také své oči ke MNĚ

- do své hrudi,

neboť tam JÁ v tobě přebývám a jedině tam se také můžeš se MNOU setkat.

Pak - spolu sjednoceni se JÁ budu dívat tvým zrakem,

Já budu hovořit skrze tvá ústa

a JÁ budu Milovat skrze tvé Srdce

a Ty budeš tímto Já a budeš vědět a cítit ve svém Srdci Mne

- Boha, který tak naplňuje svoji vůli v paprsku tvého vlastního Srdce.

Pak Ty budeš žít Mým Životem a konat vše dle vedení tvého Srdce,

které bude vědět, že JÁ JSEM a JÁ jediný vše konám

a JÁ jediný jsem pravá realita tvého života.

Obrazy v rámu - 1

5. června 2012 v 20:46 | HBK |  Obrazy v rámu
...vytvořena nová rubrika:

Obrazy v rámu


Fotoobraz "Cesta k Božské Moudrosti" vybrán z GALERIE - Fotoobrazy v rámu
(obraz darován)


Fotoobrazy darované rodičům...
("Očista Světlem" a "Trůn Svatého")


Fotoobraz "Léčivá voda Panny Marie Turzovské" vybrán z GALERIE - Fotoobrazy v rámu
(obraz darován)