Srpen 2012

Poděkování... (sdílení)

27. srpna 2012 v 22:52 | HBK a JZ |  NITERNÉ SDÍLENÍ

Poděkování...

(Fotoobraz "Cesta do království" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 3)

HMK:
Z LÁSKY zrodila se Láska.

Z Ní povstala kráska - MÁ Nevěsta,

která pokleká před oltář Slávy spolu s Duchem

a sklonili své hlavy - před svým SRDCEM - přede MNOU,

který uvnitř nich tiše stojím

a dávám jim SVÉ POŽEHNÁNÍ.Odpověď JZ:

Každou vteřinou tě cítím za sebou,

do základu jsi změnil život můj,

nad propastí zavolal jsi: Stůj!"Stále vzácnější je mi blízkost Tvá,

hned zrána vidíš moji tvář.

Vím, že nejsi v dáli,

jsi v srdci mém, můj Králi.

Ty léčíš všechna zklamání,

Jsi - Jsem větší nad všechna poznání.Moje zamilované místo

20. srpna 2012 v 18:42 | HBK |  FOTOPROMLUVY
Krásy rybníků Dolního Benešova...
...tiché romantické místo ke koupání, relaxaci, procházkám...

miluji to místo...

tuto vesnici...Více v GALERII - DOLNÍ BENEŠOV - RYBNÍKY...
Zde jsem

12. srpna 2012 v 16:34 | V a HBK |  FOTO s poselstvímOd V:
(komunikace formou sms)


Fotoobraz "Růžová nevěsta" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 3Zde jsemZde jsem, před Tebou, můj Pane.

S hlavou skloněnou.

Tvé Světlo nechť rozzáří se ve mně,

ať prosvětlena je tak naše Země, po které kráčíme

a stopy našich kroků tak často vyzařují temně.Zde jsem před Tebou, můj Pane,

s hlavou na Tvých ramenou.

Mé srdce vezmi do Svých rukou

a dechem Tvým odvaň vše,

co brání tomu,

ať naše srdce navždy tlukou spolu.Odpověď HBK:Není vzdálenosti tomu, kdo MNE Miluje

a neustále MNE oživuje ve své mysli

a tak MNE nechává pronikat dovnitř celé bytosti - zevnitř,

kde sídlím a kde je Můj příbytek,

kde máš i Ty svůj Domov.

Proto nechť tvá duše chodí Domů

a setrvá co nejčastěji v této Základně,

kde Ty a JÁ JSME věčně pospolu,

neboť v MÉM SRDCI je i Tvé,

ve MNĚ JSI Ty a zde Ty na této Zemi jsi MÝM Projevem

a JÁ tak mohu - chci Žít skrze Tebe - SEBE.

Staň se Mojí Ženou
a JÁ - budu - JSEM jen Tvůj JEDINÝ a PRAVÝ MANŽEL,

který nikdy neodchází,

ale zůstává a jen se dává.

Buď Má tak,
jako JÁ JSEM Tvůj,
neboť
Tě MILUJI.