Září 2012

Deva Premal - Aad Guray

29. září 2012 v 21:16 | Deva Premal |  Oblíbená hudba

k relaxaci... ztišení... meditaci...
ponoření se...
do Sebe...
do Srdce...


Nové jméno

27. září 2012 v 22:45 | HMK |  O mně
Přijetí nového jména

Hana - Marie

čtvrtek 27.09.2012 v 9:35 SEČ Ostrava


Fotoobraz "Pro-BŮH-zená" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 25Poselství k přijetí nového jména:

Nechť dojde ve Tvé duši k naplnění...
nechť dojde k projevení...
nechť dojde ke zrození...
Ducha v tobě...
abys se stala Marií - ve své duši-mysli
a částí PÁNA JEŽÍŠE KRISTA ve svém
Ducha - projevení - Žití...
a byla zrozen-a... oživen-a...
nově a čistě...
L á s k o u .


Uvědomění

24. září 2012 v 22:23 | HBK |  FOTO s poselstvím

Uvědomění

Fotoobraz "Krystalový palác" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 4

V nitru je On, náš Král
a Já... stále přítomné, Živé a Milující,
Sebe samo si uvědomující,
Silou Lásky působící a hřející,
Moudrostí ze Srdce překypující
a všechny smutné duše těšící.
J s e m a Ž i j i ... d ý c h á m ...
V nitru b i j i Mým Svatým tlukotem.
Má Svatost se probudila,
když se Má duše ke Mně obrátila
a Mým Dotekem oživila v sobě
S e b e.

D ě k u j i.

Děkuji TI (Ti)

22. září 2012 v 12:26 | HBK |  FOTO s poselstvím

D ě k u j i TI
Fotoobraz "Tajemství Srdce" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 4

JÁ JSEM Já
JÁ JSEM Láska
JÁ JSEM ... Krása všech krás...

TY - Já - budiž v TOBĚ pochválen, Milován a sdílen.
Z TEBE vše vzešlo ke TVÉ SLÁVĚ,
TEBE jen chvalme a stále Živého v sobě mějme.
Z TEBE se Radujme a Zpívejme - tu naši Píseň srdečnou,
všem nám společnou.
JSEM v tvém SRDCI přítomna Srdcem Svým a Vím,
že JSEM JEDNÍM - JÍM,
který se SVOU LÁSKOU rozmnožil v Nás -
mnohost Svých Krás.

D ě k u j i Ti


JEHO HLAS

14. září 2012 v 22:18 | HBK |  FOTO s poselstvím

JEHO HLAS
Fotoobraz "Chrám svící Života" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 3

Vnímám, jak JÁ volá v mé duši a chce proniknout mou duši,
aby bylo poznáno mou duší.
Ale i jiné hlasy volají a dožadují se pozornosti mé duše.
Však hlas JÁ je HLASEM nejsilnějším,
neboť se dotýká svým ŽIVOTEM mého Života
a dotýká se svým SRDCEM mého Srdce.
JEHO LÁSKA převyšuje všechny ostatní lásky,
JEHO HLAS zní a prostupuje celou mojí duší
a přehlušuje všechny ostatní hlasy, které se dožadují slyšení.
JEHO MOUDROST je PRAVDOU, která vychází z JEHO SRDCE
a JEHO VŮLE je SILOU, která koná skrze všechna oživená Srdce.
Ten, kdo slyší HLAS JÁ, se začne radovat,
neboť tento HLAS odpoví vždy smutnému srdci,
které ještě nepoznalo JÁ a které se rmoutí ve své samotě,
však, když uslyší HLAS JÁ,
zmizí jeho samota a smutek
a on pozná, že JÁ je jeho pravým PARTNEREM,
že JÁ je jeho pravým naplněním,
že JÁ je jeho Štěstím.
Pak bude chtít jediné -
být neustále v kontaktu s tímto JÁ,
které v sobě objevil a kterému začal naslouchat.
Pak pozná,
že JÁ je jedinou opravdovou Radostí v jeho životě,
a že v JÁ rozkvétá jeho vlastní Život.

Svatá Čistota

11. září 2012 v 18:56 | HBK |  FOTO s poselstvím

Svatá Čistota
(afirmace):

Fotoobraz "Sestoupení Ducha" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 3

Svatá Čistota je nyní v nás.
A my Jí jsme.
Není nic než ONA a My.

Margot Reisinger - Tir Nan Og

4. září 2012 v 19:41 Oblíbená hudba
... k relaxaci...


Radost duše

2. září 2012 v 15:16 | HBK |  FOTO s poselstvím

Radost duše

(a poděkování Duchu)

Fotoobraz " Oáza pro duši" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 2

Jsi moje Radost.
Jsi moje Štěstí.
Jsi moje naplnění,
když dotek Tebe v mé hrudi přinese mi povzbuzení
a má duše cítí pravé sdílení
věčného Ducha Lásky,
kterým Jsi
a který je se mnou ve spojení.
Děkuji Ti, Milovaný.