Listopad 2012

S d í l e n í

22. listopadu 2012 v 19:48 | JZ a HMK |  NITERNÉ SDÍLENÍ


S d í l e n í
(JZ a HMK)

Fotoobraz "Plamenný meč" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 4

JZ:

Pojď ke Mně, dítě Mé, Já podepírám tvoji hlavu,
nyní, jako v prenatálu.
Tys přišlo na Mé zavolání
a vkládáš srdce do Mých dlaní.
A co Já s tím udělám?
Už se nikdy nesmíš cítit sám!
Jsem tu a vždy jsem byl tady
pro všechny dětské hlavy.
Až dovedu je k dospělosti,
narostou jim vlastní nohy,
by kráčet mohly stvořením
a vědomím, že o nich vím,
že kráčí svojí Otčinou…
Marií Mou milou…


HMK (odpověď):

… Tou, která se v tobě stala Matkou,
která Dary MÉ přijala a Mne počala.
Tím Nový Život získala a všem ukázala,
že JÁ JSEM KRÁL,
který SVÉHO SYNA vám všem dal.


JZ:

Sláva na Výsostech,
ať týká se všech, kdo toho schopni jsou,
jít se MNOU.

I kdyby hlas zmlknul, Já budu znít dál,
samotné skály a kameny začnou zpívat.
Není ani jeden z vás,
který nemůže získat království.


HMK (odpověď)

… a po celý čas
JEN JÁ BUDU ZNÍT věčností -
ZPĚVEM NOVÝM, který zazní v PÍSNI,
kterou pro vás skládám,
neustále inspirován.


JZ:

Haleluja.


Opravdový GURU

10. listopadu 2012 v 22:32 | HMK |  FOTO s poselstvím

Opravdový GURU
Fotoobraz "Otevření se..." vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 4

Jen JEDEN JEDINÝ, NEJVYŠŠÍ je NEJLEPŠÍM GURUEM
a TEN také může promlouvat každým, vším a všude,
jde jen o jediné - uvidět tohoto GURUA v každém, ve všem a všude.
Pak je žák připraven a Mistr se dostavuje a učí ho.
Jsme žáci i Učitelé současně... neboť bratr bratra vede a učí...
dnes jeden upadá a potřebuje pomoc Gurua v té či oné podobě
a druhý den je tomu opačně.
Věčný, nekonečný vývoj je vývoj žáků...
Však uvidět opravdového Gurua dokáže jen málokdo.
Slyšet jeho Slova skoro nikdo a porozumět Jim?
To dokáže jen ten,
který veškerou svoji touhu zaměřil na hledání OPRAVDOVÉHO POZNÁNÍ.
Takovému se zjevuje opravdový GURU
a vede ho v hlubině jeho nitra k TOMU,
ČÍM ON SÁM JE NAPLNĚN.
Tak žák dosahuje opravdového Osvícení SVĚTLEM,
vycházejícím z JEDNOHO ZDROJE,
jehož Část je v něm samém.Objev Svoji Radost

4. listopadu 2012 v 16:03 | HMK |  FOTO s poselstvím

Objev Svoji radost
Fotoobraz "Cesta do nitra" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 4

Až jednou... otevřeš své Oči a spatříš Sebe (a také MNE),
tvé Srdce se radostí začne smát.
Pak přestaneš temnotou a smutkem se obklopovat
a duše tvá bude zpívat jen...
Ty se už nebudeš ptát, jaký smysl Tvůj život má,
neboť poznáš, že L á s k a to je, která, když v Tobě ožije,
chce konat a žít... a začneš se radovat...
neboť budeš vědět, že pravý Život vyvěrá z probuzeného Srdce,
kterého JSEM SE DOTKL JÁ...
a oživil tak Tebe... Mého Syna/Dceru,
který(á) se nadechl(a) nového Života
a poznal(a),
že probudil(a) v sobě MNE -
Pána Ježíše Krista.