Prosinec 2012

Čaroděj Fallcon

28. prosince 2012 v 19:12 | HMK |  FOTO s poselstvím
Čaroděj Fallcon

(Fotoobraz "Čaroděj Fallcon" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 4)

aneb

děkuji za přátelství s Andělem...

úžasným léčitelem...

a skvělým člověkem

Františkem Libicou.

Odkaz na stránky Čaroděje Fallcona zde:


Vánoční přání

19. prosince 2012 v 21:01 | HMK |  FOTO s poselstvím
JÁ JSEM Tvá Radost.
Přijmi ji.
Nabízím ti Ji.


Přebývej v Radosti, neboť JÁ JÍ JSEM.
Přebývej tak ve Štěstí, neboť JÁ JÍM JSEM.
Přebývej tak v Moudrosti, neboť JÁ JÍ JSEM.

Hledej vždy jen pravé VĚDĚNÍ - neboť TO jediné je ode MNE.
Pokud budeš ve MNĚ a se MNOU,
pocítíš pravé Naplnění a také objevíš svoji Sílu, Zdraví, neboť TO vše JSEM JÁ
a Já Jsem v tobě a Ty jsi ve MNĚ - uvědomuj si, že Ty jsi částí MNE a tak prožij,
že Ty = JÁ Jsem Já.

Pokud však budeš mimo MNĚ (svojí myslí i skutky)
a budeš se ztotožňovat se vším, co JÁ nejsem,
dáš sílu tomu,
aby se ve tvém životě projevila ne-radost a ne-štěstí, ne-moudrost a ne-moc,
neboť tam, kde není vědomí Zdroje veškerého Života,
zůstává jen ne-život.

Drž se MNE a JÁ ti dám Sebe.

A nezapomeň, že ve tvém životě se bude dít to,
co si zaktivuješ svojí myslí dle toho,
s čím a na co se bude ona napojovat.
Podle toho budeš žít již nyní buď v nebi či v pekle (jejich různých stupních)
Výběr je na tobě.

A JSEM TO JÁ, který Tě nyní vybízím ke Znovuzrození,
JSEM TO JÁ, který se dotýkám tvého otevření se...
L Á S C E,
která se poznala... ve svém vlastním Srdci.

Tak se rodí další Můj Kristus...
nyní... v Tobě.


Přeji Ti...
krásné, radostné a šťastné Vánoce,
plné opravdové Pohody a uvědomění si toho,
že JÁ JSEM Jáska.
HMK


Opravdový hledač

6. prosince 2012 v 9:44 | HMK |  FOTO s poselstvím
Opravdový hledač

Fotoobraz "Srdeční objetí" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 1

Ten, kdo PRAVDU-MNE hledá, je ten, který je připraven.

Uchopuje JI - kde se dá, neboť ví, že JÁ se všude DÁVAM - všem,

i těm, kteří hřešili a pracují na sobě pomalu a postupně,

aby se hříchu zbavili.

Dávám se těm, kteří MNE milují a prahnou po MNĚ.

Láska a síla vztahu ke MNĚ - BYTOSTI NEJVYŠŠÍ

je určovatelem MÝCH ODPOVĚDÍ tobě a všem,

kteří pochopili, že JSEM ŽIVÁ BYTOST - v podobě a tvaru,

který vždy přizpůsobuji - tobě, abych se ti zalíbil.

Ten, kdo uvidí MNE i pod nánosem špíny,

budiž ve MNĚ povýšen - neboť MÁ LÁSKA v něm to je,

která se dívá a MÁ MOUDROST to je, která chápe a rozumí.

Budiž požehnaní, kteří Vidí, Slyší a Chápou,

neboť tito jsou MÉ opravdové Děti,

které rostou MÝM CHLEBEM

a které pijí z MÉHO KALICHU.


Inspirace pro vás

3. prosince 2012 v 19:36 | John Mendel |  OSTATNÍ INSPIRACE