Květen 2013

Aktuální čtení k zamyšlení, ispiraci (úvod) - Snažení o dokonalost

28. května 2013 v 14:09 | různí autoři
Byla vytvořena nová rubrika:

AKTUÁLNÍ ČTENÍ k zamyšlení...

V této rubrice budou intuitivně vybírány zajímavé úvahy a myšlenky z knih,
jejichž seznam najdete v rubrice Knihy, které mne oslovily.
Můžete se tak krátce seznámit s některými hlubšími myšlenkami,
které si zaslouží, aby byly více zviditelněny.
Výběr je prováděn v meditaci s prosbou a otázkou,
která myšlenka, úvaha či Živé Slovo má být v současné době zjeveno.

Fotoobraz "Pocta" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 6

Část 1:

Snažení o dokonalost.

Mé dítě, chci ti otevřít Své Otcovské srdce a dát ti okusit Svou svatou lásku tím, že ti dávám kousek chleba z hojnosti svého požehnání. Obdržela jsi již, leckterý dar ode Mne a přijala v sobě i Mé slovo pravdy, také ses poctivě pokoušela dle něho žít. Je tvou vážnou snahou, kráčet po Mých cestách a téměř úzkostlivě se hledíš vyhnout tomu, co by nedošlo Mého zalíbení. Ale přes veškeré úsilí nenalézáš přece jen pravý pokrok v tvém duchovním životě, leccos ti stojí ještě v cestě, co se ti zdá být obrovsky velikým a co by bylo tvou povinností odstranit, když jsi odhodlána státi se zcela Mým dítětem.

Hleď z tohoto posledního důvodu přicházím k tobě a podávám ti Svou ruku jako oporu. Neboť opory potřebuješ chceš-li všechno přemoci, co se staví ještě mezi Mne a tebe. Uchopila-li jsi však jednou Mou ruku, Mé dítě pak jsi již mnoho odstranila. Neboť v podání Mé ruky dal jsem ti znamení pokoje. A Můj první pozdrav pro tebe zní: Pokoj s tebou! - Je-li však pokoj mezi Mnou a tebou co tu chceš ještě více?

Nerozumíš-li Mi nyní ještě úplně, naučíš se mě rozumět, až započneš vnímat něco z pokoje, který jsem já tvůj Spasitel a vykupitel, ti mohl dát. Já ti mohu v jednom okamžiku dát více, než ty sama vybojuješ dlouholetým zápasem. Co však Já tobě dávám, je milost, úplná milost. A co si sama vybojuješ, je též milost - ale toto vlastní vydobytí nepovede tě nikdy k takové pokoře, k jaké tě může přivést úplná milost.

Proto neusiluj tak velice o dokonalost, jako o uchopení Mé lásky, pak půjdeš pravou cestou pokory a dosáhneš pravé dokonalosti, kterou lze nalézt pouze v lásce.

Toto pravím tobě, Mé dítě, z velké lásky k tobě. A protože Mne vážně hledáš, máš Mne tedy i nalézt a poznat jako svého svatého Boha a Otce, jenž je i tvým Spasitelem a Vykupitelem.


Vybráno intuitivně (v meditaci) pro tuto chvíli pro všechny,
kteří mají dostat tuto infomaci...
z knihy: SLOVA ŽIVOTA (J.K.L.)

Celá kniha ke stažení na www.spisyksebepoznani.wz.cz nebo na www.lorber.cz

Poznámka HMK:
Cítím ve sděleném jasnou odpověď také pro moji duši,
neboť jsem právě řešila situace s tímto související
a mohu jen dodat slova matky Terezy, která mne k tomu napadla:

Není žádných velkých skutků, ale jsou jen skutky, vykonané s velkou Láskou.

:-)

Otevřme se Lásce...
neboť ONA JE a BUDE
v ž d y
naším ZACHRÁNCEM...

:-)
U BOŽÍHO ZVONU

20. května 2013 v 21:51 | HMK |  FOTO s poselstvím

U BOŽÍHO ZVONU...

Fotoobraz "Věčná Svíce" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 6

BŮH se ukazuje tomu...

kdo spěchá za NÍM, DOMŮ,

ON JE Tvým DOMOVEM,

kam vcházíš... pomalu a tiše...

TAM LÁSKA JEN DÝŠE...

TAM BOŽÍ ZVON SRDCE je slyšet

a T A M

zůstáváme SPOLU...

Duch duši (sdílení)

14. května 2013 v 17:07 | JZ a HMK |  NITERNÉ SDÍLENÍ

Sdílení Ducha duši… (JZ a HMK)

Fotoobraz "Síla SRDCE" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 6

JZ

Je zvláštní, že když JSEM s Tebou,

kdosi si nárokuje právo být s "ním".

Ten "kdosi" není Ty, je to nárok,

Tedy nenaplněná touha,

aby jí byla věnována pozornost.Já však Tebou naplněna

nemohu spát v kupce sena.

Pro Boha je to málo

sdílet jen to, co se zdálo.Nevyslovený stav,

ve kterém se není čeho bát.

Strach však chodí po poli a spícího dohoní.

Stává se pak potravou s navijákem u nohou.

Ach, Můj milý, pro tuto chvíli odhoď již pouta,

Sílu dej a k probuzení vše ulíbej.

Usíná jen to, co se bojí,

vstávají ti, co už jsou Svoji.


HMK:


Však neboj se a odhoď svůj strach směle,

důvěřuj ve svého SPASITELE.

ON přetaví tvá pouta na vzácný šperk,

který ti předá v den Tvůj svatební,

abys poznala, že nad LÁSKU JEHO není,

neboť ON Ti po celou tu dobu připravoval Zemi,

která bude navždy Tvým pravým DOMOVEM.

Ty pak odhodíš své vidle, zašpiněné od hnoje,

a půjdeš dále, bez boje,

neboť poznáš, že ON JE PÁN,

navěky jen Milován - Těmi,

jež se nechali dotknout JEHO SLUNCEM

a Jiskry své tak probudili a JEHO VŮLI naplnili

a konečně začali Žít a Pracovat, tak Být -

Světlem sobě i všem, kdo JEHO poznat chtějí.

Pak ten, který byl kdys v touze tvé,

rozplyne se ve SVĚTLE

a zůstane jen

L Á S K A.JZÚžasná L Á S K O,

postůj,

jsi bílá tečka nejněžnějších vět,

TY JSI KVĚT,

co sem slét…HMK

... JSI náš DOMOV,
JSI náš MÍR...
JSI náš KRÁL,
který nám SEBE dal
a my TĚ v Sobě (Tobě) můžem zřít.


Pozvání

11. května 2013 v 23:21 | JZ a HMK |  NITERNÉ SDÍLENÍ

Pozvání
Fotoobraz "Na nové Cestě" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 6

JZ a HMK

JZ:

Co světského mi stojí v zorném poli,
to stíny vrhá, strachy rojí.

Uzři mne takovou, jíž doopravdy Jsem
nahou, nepokrytou závojem.

HMK:

Jen Oko Živé vidí, co je pod závojem...
To poznává TEBE, kterýs ZDROJEM...
bys sdílel SEBE
bys sdílel JÁ JSEM
a ukazoval se
v š e m
nám... i těm,
kteří TĚ vidět chtějí,
ti jsou hodni TVÉHO spatření...
těm (nám) budiž dáno pravé NAPLNĚNÍ
jejich (našich) životů,
kde hlavní téma je:
Ducha Probuzení.

Dávej... SEBE
Dávej... nám
Dávej... Nebe
Dávej... tam,
kde duše prahne po BOHU,
kde duše hledá Cestu...
D O M Ů...
kde je PÁN a KRÁL...
a KRÁLOVSTVÍ JEHO
navěky všem otevřeno...

Jen v e j d i…

Jsi zván.Jarní sdílení

3. května 2013 v 19:24 | JZ a HMK |  NITERNÉ SDÍLENÍ

Jarní sdílení JZ a HMK

Fotoobraz "SJEDNOCENÍ" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 6

JZ:
Když jaro vypučí si v plné kráse, je všechno lehčí, nebo aspoň zdá se.
Když strom mě pojme v náruč svoji, Jsem TOU (Tím), kdo o tu náruč stojí.
Přikrývá a ochraňuje vše, co je mé i co je Tvoje.
O korunu se podělí s námi, abychom si nepřišli tak sami.
A když si stoupneme pod ty stromy, nic už není, co nás zlomí.
Smaragdová zeleň stromů, ba i tráva zve nás ... Domů.
Nastav dlaň, zas otevírej srdce, všem odvážným, i těm, kdo se cítí mrzce.
Tlukot srdce napoví, co sděluje nám stromoví.
V pokoji Být, v míru si hrát, učím se žít, učím se smát.

Odpověď HMK:
Děkuji Ti, Vílo ne-všedních dnů,
Ty konáš Dílo,
jež zrodilo se z MÝCH SNŮ,
do kterých Jsi vstoupila...
Něho, Lístku, Květino...
BOHA Plná Rostlino!
Tobě patří tento svět...
abys vše proměnila v Květ...

Jsi Sluncem smaragdovým...
ve kterém JÁ Ti všechno Povím...
a Ty proměníš MÁ SLOVA
v Lásku...

a půjdeš zas a znova...

l é t u v s t ř í c...