Červen 2013

Vejdi...

30. června 2013 v 22:02 | JZ a HMK |  NITERNÉ SDÍLENÍ

JZ:

Fotoobraz "Radost" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 6

.....Říkáš mi " Vejdi, nelelkuj!"

Tam kde Tys Mou.......i Já Jsem Tvůj.

A zjevuji ti každý den, že v sobě máš ten diadém!

A ty se ptáš, co míním tím?

Neodpovím ti!

Budiž Tím!HMK:

Jen vyjdi ven!

Ty znovu Posílena...

Mým Světlem MÍRU naplněna!

Jdi a rozdávej...

Sebe... MNE...

TO, cos načerpala v komůrce MÉ...

v hrudi Srdce svého...

Tam POKLAD tvůj i pravý DOMOV JEHO,

tam Vůně nebeská i spočinutí nitra tvého...

jdi a neboj se...

JSEM s Tebou...

a věčně budu...

po všechny časy...

na věky...Ranní posilnění pro duši

19. června 2013 v 10:21 | JZ a HMK |  NITERNÉ SDÍLENÍ

JZ:

Fotoobraz "Nové zření" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 6


Šeptej mi, ať vím,

Že Jsem se v TOBĚ probudila,

Šeptej mi, ať SÍLA TVOJE ve Mně zpívá.

Slavičí píseň zní mi tady

a nikdy vlastně nejsme sami.

Slzy mi padají do klína,

bys vody měnil ve Vína,

co opájejí duši mou

Vědomím i Nevinou.Celým srdcem svým

Se sama v TOBĚ probouzím.


Odpověď HMK:

ANO, Ano, ano.

Ty krásná Panno,

a ještě 100x Ano Tobě,

jejíž touha MNE volá…

každé ráno…

spěchám ti vstříc…

s dobrou snídaní,

s polibkem v líc,

bys věděla,

že TU JSEM.

Traces From Eternity

14. června 2013 v 20:23 | GANDALF |  Oblíbená hudba

Tvá jedinečná úloha

10. června 2013 v 17:51 | Eileen Caddyová + HMK (dodatek)
Tvá jedinečná úloha

Fotoobraz "Příchod inspirace" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 6

Jsi součástí Mého nekonečného plánu.
Máš sehrát svou úlohu v celistvém obraze.
Možná to bude jen velmi malá úloha;
nicméně je podstatná pro úplnost celku.
Nikdy neměj pocit, že tvá role je tak malá, že není nutná.
Kdo jsi, abys tak soudil?
Potřebuji, abys byl na svém pravém místě a hrál svou jedinečnou úlohu.
Jestliže jsi zatím nezjistil, jaká je tvá role,
je na tobě, abys ji hledal tak dlouho, dokud ji nenalezneš.
Snaž se zařadit na své správné místo, abys dával celku to, co mu dávat máš;
jen tak pocítíš účast a podíl na nádherné celistvosti, namísto oddělení a odloučení.
Nikdo jiný to za tebe nemůže udělat.
Musíš sám hledat a sám nalézt.
Nikdo jiný nemůže žít tvůj život za tebe.
Jen ty sám jej můžeš žít.

(z knihy Otevírání dveří do nitra - 9.6.)

Intuitivně vybráno jako poselství pro toto období...


Dodatek HMK:

Poznej svoji úlohu... s MOJÍ POMOCÍ...
když budeš chtít... obrať se ve svém nitru ke MNĚ a JÁ ti pomohu...
nalézt Sebe sama... Paprsek Světla, kterým Jsi...
Dobro, kterým jsi...
Lásku, kterou Jsi.

A proto...
otevři se inspiraci tvého vlastního Srdce...
a naslouchej...
Až uslyšíš MŮJ tichý HLAS,
poznáš, že Jsi s NÍM zajedno.
Poznáš své Já Jsem.
Pak budeš vědět, co máš konat,
protože tě povede Láska,
která Ví...
neboť Miluje.

Milovat = tvořit.
Tvořit = Žít.
Žít = radovat se.
Žít = rozrůstat se.
Žít = dotýkat se Srdcem všech...
Žít = šířit Světlo tam,
kde tma zahalila oči páskou zapomnění.
Až dotkne se jí Světlo, ona shoří
a nový jas otevře oči všem.

Pak poznají Sami sebe v pravém Světle.
Poznají, že JÁ JSEM v nich Živě přítomen.
Setrvávej v klidu

5. června 2013 v 22:05 | HMK |  FOTO s poselstvím
Setrvávej v klidu...

Fotoobraz "Setrvání v klidu srdce" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 6

Ó, moje milá ...

setrvávej v Klidu svého Srdce,

neboť jedině tehdy mohu k tobě Já promlouvat

a jedině tehdy uslyšíš Můj tichý Hlas...

Hlas MÉ LÁSKY.

Tento HLAS tě uklidní.

Tento Hlas tě potěší.

Tento Hlas tě naplní.

Tento Hlas ti přinese poznání,

že "JÁ JSEM" roste vždy v tichu tvé duše,

kde ti nabízí skutečnou Moudrost Jáství,

jehož Dotek probouzí celou tvoji bytost,

která se tak stává nástrojem tvého Srdce,

které uslyšelo věčný ZVON,

který rozeznívám JÁ...

pro Tebe... v tobě...

abys konala ve JMÉNU MÉM...

a ve Jménu svého vlastního Srdce...Buď klidná...
a věz...
že JÁ JSEM PÁN JEŽÍŠ KRISTUS,
tvůj MILUJÍCÍ OTEC, PŘÍTEL
a nejvěrnější MUŽ tvého života.

Earth Prayer

1. června 2013 v 21:35 | Bill Douglas |  Oblíbená hudba