Červenec 2013

Om Ram Ramaya

31. července 2013 v 20:55 | Deva Premal |  Oblíbená hudba

Nemoci pocházejí z emocí

30. července 2013 v 21:00 | Zdenka Blechová |  OSTATNÍ INSPIRACE

Hallelujah Chalisa - Jesus

29. července 2013 v 21:18 | Krishna Das |  Oblíbená hudba

THE MAHARAJA

14. července 2013 v 17:52 | Lisa Gerrard |  Oblíbená hudba

CESTA SRDCE

5. července 2013 v 14:36 | J.L.

CESTA SRDCE (J.L.)


Fotoobraz "Královna Srdce" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 6


Jsme dva, Já a ty. Já jsem tvůj Vůdce.

Jsem píseň tvého Srdce. Kdo žízníš, naslouchej Mému Hlasu.

Hledej Mne ve svém Srdci. Není jiná cesta, než Cesta Srdce.

Všechno, co je vnější, je z prachu a v prach se obrátí.

Co je se ze Srdce, je stavebním kamenem Království. Volám tvé Srdce...

...

Všechno je marnost, co není Láska.

Láska a Pravda jsou v Jednosti.

Myslíš-li si, že znáš pravdu, ale neumíš milovat, tvá pravda je prach.

Každý jdete jinou cestou, přece vám však nabízím Jednotu, Cestu nad cestami.

Je jen jedna Cesta, která vede nad cestami, neboť všechny cesty nese v sobě.

Každá z vašich cest ukrývá Cestu a každé Srdce ukrývá Světlo.


Neptám se tvého rozumu. Nezná nic z toho, co říká.

Skutečné je pouze to, kam došly tvé nohy na Cestě Srdce.

Přicházím je umývat z toho, co již není.

Neboť kdo se mnou večeří má život ze Mne.

Pověz mi kolik máš Lásky.


Můj Hlas je ve tvém Srdci.
Promlouvá z tvého nitra i skrze učitele.

Nerozumíš-li tedy tomu, co ti říká nitro, naslouchej učitelům,

které jsem poslal na svět do mé Církve.
Ta však nepatří žádnému lidskému ohraničení, ale Já jsem Ten,

kdo spojuje Srdce těch, kteří Mne následují.

Posílám učitele a mluvím jejich ústy. Nemluví sami ze sebe.
Pojďte, ukazují Cestu. Přijme ji však jen ten,
v kom se naplnil čas Cesty, aby mohlo být přijato její slovo.

Naslouchejte učitelům, i když mnozí neporozumí jejich hlasu.

Zpěvu ptáků nerozumí ti, kdo nelétají.

Ti, kdo svá křídla uvnitř ještě nenalezli.

Bez zpěvu a křídel je však pusté nebe a země mrtvá.
Zpěvu nemusíš rozumět, raduj se z naslouchání.

Ani učitel nezměří hloubku svých slov, mluví-li jen co slyší.

Vždyť slyšet neznamená rozumět.
Jen co je zažito, je Pravda.
Život se svým dnem i nocí je Pravda.

...

Vidíš-li Život nejen očima, ale Srdcem, slyšíš Mé slovo.

Čti knihu svého Srdce.
Žij ji, neboť ona jediná je knihou Pravdy.
Budeš-li ji číst, najdeš Pravdu ve všech knihách.

Poznáš-li Hlas Učitele ve svém Srdci, nepotřebuješ knihy ani učitele,

ale oni přesto budou tvou radostí.

Kdo najde strom Pravdy uvnitř sebe, raduje se z jeho květů i kolem sebe.
Knihy a učitelé jsou květy velkého stromu.

Uslyšíš-li zpěv Pravdy v nitru, budeš se radovat
z učitelů, kteří zpívají…
Celá kniha je ke stažení na www.spisyksebepoznani.wz.cz
v sekci Duchovní spisy a knihy ke stažení zde: http://www.spisyksebepoznani.wz.cz/stazeni/stazeni.html