Říjen 2013

Útěcha pro tebe

29. října 2013 v 16:54 | HMK |  FOTO s poselstvím

Útěcha pro Tebe...

Fotoobraz "Zář Lásky" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 8

Děťátko MÉ,

odevzdej se do VŮLE MÉ

a JÁ Tě OCHRÁNÍM.

Nechej se Hýčkat MÝM POHLAZENÍM,

buď ve MNĚ stále...

Nechť JÁ JSEM je Tvým největším POTĚŠENÍM...

Důvěřuj MI více...

a neboj se, neboť vše, co JÁ ŘÍDÍM a VEDU,

DOBŘE ŘÍDÍM A DOBŘE VEDU

a Ty, když se naladíš na věčně a nekonečně zahřívající Vlnu MÉ LÁSKY,

Vlnu MÉ MOUDROSTI a VLNU MÉ VŮLE,

ponese Tě na Cestě MÉHO (Tvého) ŽIVOTA tak lehce,

že skoro ani nepocítíš suchou a vyprahlou zemi,

ale budeš se houpat a tiše plout (nad zemí) v MÉ NÁRUČI a MÉ LÁSCE dál a dál,

vstříc novému Životu Tvého vzrůstajícího Srdce,

které se MI Otevřelo

a poznalo tak, Kdo Je.

Ty, MÁ malá duše, zachvívající se nejistotou a strachem, obavami, věz,

že jen probuzeným Životem ze MNE v této přítomnosti můžeš naplnit své bytí tak,

aby byl Tvůj Život radostný a šťastný.

Neboj se nyní a přijď... do hlubiny svého Srdce

a dotkni se MNE -

JEDINÉHO a OPRAVDOVÉHO POMOCNÍKA A SPASITELE vás všech.

Odhoď zátěže již neužitečného a nepotřebného nánosu

a nechej se prostoupit MÝM VĚDOMÍM,

ze kterého vznikají neustále nové a nové IDEJE,

které čekají na Tebe, až JE uchopíš a rozvineš svým vlastním Životem

v nové a jedinečné projevy tvého vlastního Jáství.

Tak naplníš opravdové poslání na této Zemi

a tak se rozrostu JÁ skrze Tebe a Tvé Živoucí a Tvořivé Srdce.

Děkuji Ti, že nasloucháš svému MILUJÍCÍMU OTCI,

JEHOŽ LÁSKA se Tě neustále dotýká a promlouvá k Tobě,


neboť...


Tě...


M I L U J I...


JÁ...


:-)

STROM MÉHO ŽIVOTA

19. října 2013 v 22:41 | HMK |  FOTO s poselstvím
STROM MÉHO ŽIVOTA

Fotoobraz "Světlo" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 7

Věčné rozkvétání
spojeno jest
s věčným plozením
a nekonečnou zralostí
PLODŮ MÝCH.

Naber si ze STROMU MÉHO,
VŠELASKAVÉHO,
DÁVAJÍCÍHO SE...
všem...

Posilni se z NĚHO...

SVĚTLA ZÁŘIVÉHO...


Nechť rozkvete v tobě
každý den...
zas a znova...

Já Jsem.


Výstava fotoobrazů

9. října 2013 v 23:55 | HMK |  1 VÝSTAVA FOTOOBRAZŮ
Výstava meditačních fotoobrazůVšechny fotoobrazy lze objednat - možno zaslat nezkomprimované (ZCELA ZDARMA) na mail.

NESTAHUJTE PROSÍM TYTO KOMPRIMOVANÉ OBRAZY, DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.

Kopie má stejnou energetickou hodnotu jako originál.


Všechny fotoobrazy ve formátu 50x50 v rámu byly již rozebrány.


Fotobrazy jsou vytvářeny v hluboké meditaci a v niterném propojení...

Mohou mít na duši - mysl povznášející, zklidňující účinek.

Mohou napomoci k otevření nitra - srdce, dát průchod očišťuícím emocím,

za nimiž se skrývá ( a vyjevuje) niterná Podstata - zdroj - Síla - Energie

vlastního, pozitivního Já.
Síla Jáství

7. října 2013 v 19:11 | HMK |  FOTO s poselstvím
Síla Jáství

Fotoobraz "Dávání" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 7

Síla Jáství

V každé situaci, ať je jakkoliv "tíživá", ze všeho nejdříve rozhýbej své Jáství. Při všech tlacích, způsobených prožíváním negativního stavu druhých, se zaměřuj na Jáství - část BOHA uvnitř a pokud to nejde, ihned při pocitu tlaku a tíže se intenzívně modli o BOŽÍ PROSTOUPENÍ tvé duše a nalezení vnitřní Síly a Klidu. Soustřeďuj se na tu Živou Část sebe, která Je aspektem PÁNA JEŽÍŠE KRISTA a s Jejíž Pomocí (Žitím) a aktivací můžeš zvládat a řešit všechny tíživé stavy. Neboj se Se Posílit touto SILOU. Neboj se Ji v sobě Oživit, neboť JÁ JSEM největší POMOC vás všech. Tuto POMOC však v sobě oživíš jedině soustředěním se na MNE ( část - své Jáství) ve své hrudi a tak můžeš být POSÍLEN:

Prožitím MÉ SÍLY…

Prožitím MÉ LÁSKY…

Prožitím Mé POMOCI

budeš Uzdraven,

budeš Klidný,

budeš Silný

a budeš vědět (neboť budeš veden MNOU), co je právě třeba udělat…

a budeš žít plnohodnotným Životem - Ty a JÁ - v našem Spojení a Vědomí,

že JÁ JSEM Já (oživený Duch Svatý v tobě).

Já - paprsek MNE.

Já - Jiskra MÉHO ŽIVOTA

Já - Slunce MÉ LÁSKY

Já - Tvé individuální vyjádření MNE - PÁNA JEŽÍŠE KRISTA v Tobě… Tebou…

Proto se neponořuj svojí duší do vnějších problémů duší jiných a jiných tíží světa, ale ponoř se a setrvej ve MNĚ a nech MNE, abych ve všem působil Svým Životem v Tobě a skrze Tebe tak, aby Můj Život byl viditelný všem těm, kteří chtějí vidět Boha a aby byl viditelný i všem ostatním, kteří po MNĚ teprve v budoucnu zatouží, neboť zjistí, že jim v jejich životech něco podstatného chybí a tím JSEM JÁ.
Ty jim ukaž, že JÁ JSEM skutečný a opravdový BŮH - PÁN - VLÁDCE - LÁSKA - MOUDROST - VŮLE - PRAVDA I ZÁKON, OTEC, MATKA, PŘÍTEL, DRUH I BRATR, JSEM VŠÍM a v každém, v kom MNE uvidí, až otevřou oči svého Ducha a nechají se dotknout MÝM MILUJÍCÍM SRDCEM.

Pak uvidí vše v Mém Světle skrze jejich zrak, neboť poznají, že přebývají v L á s c e.