Únor 2014

NEVA SANZU

27. února 2014 v 10:10 | Petr Danov |  Oblíbená hudba

NEVA SANZU

MUSIC OF BEINSA DOUNO

(k meditaci.... ztišení....)

Fotoobraz "Světlo" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 11

Anita Moorjani: MUSELA JSEM ZEMŘÍT

23. února 2014 v 23:55 | Anita Moorjani

Anita Moorjani: MUSELA JSEM ZEMŘÍT

Fotoobraz "ZROD" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 11


Poselství Anity Moorjani, která prožila klinicnou smrt, po návratu do těla předávala své poselství, které načerpala v duchopvním světě a své nové uvědomění, aby tak pomohla všem trpícím a lidem, hledajícím smysl svého života:

Odkazy na video, možnost zakoupení knihy a ukázka z knihy:Poznámka HMK: Knihu opravdu doporučuji k přečtení, neboť se netýká jen těch, kteří onemocní nějakou závažnou nemocí, ale i těch, kteří řeší jakékoliv jiné "drobnější" potíže, či hledají svoji životní cestu.

(úryvky z knihy)

Z knihy Anity Moorjani: Musela jsem zemřít, kde popisuje svůj zážitek blízký smrti (NDE), kdy její tělo bylo v kómatu a ona se ocitla v duchovním světě, kde se setkala se svým, dávno zemřelým otcem a přítelkyní a dostala mnohá důležitá poselství pro další život. Po jejím návratu do těla se velmi rychle zázračně uzdravila a začala šířit své poselství, aby tak také pomohla celému světu a všem nemocným. Příběh Anity může pomoci lidem nejen trpícími nejhoršími nemocemi, ale i různými jinými tělesnými nemocemi či bolestnými nezpracovanými emocemi či psychickými potížemi apod.:

... "Pochopila jsem, že opravdovou radost a štěstí můžeme najít, jen když milujeme sami sebe, když se obrátíme dovnitř, následujeme své srdce a děláme to, co nám přináší radost. Zjistila jsem, že pokud v životě ztratím směr a připadám si ztracená (což se mi pořád ještě běžně stává), doopravdy to znamená jen to, že jsem ztratila pocit sebe sama, přestala jsem se vnímat. Nejsem spojená s tím, kým opravdu jsem a kým jsem na tento svět přišla být. Většinou se mi to stávalo, jakmile jsem přestala naslouchat svému vnitřnímu hlasu a předala moc nad svým životem nějaké vnější síle, jako jsou televizní reklamy, noviny, velké farmaceutické firmy, moji vrstevníci, kulturní a sociální normy a podobně.

Když jsem se dříve cítila ztracená, hledala jsem odpovědi venku. Hledala jsem knihy, učitele a guruy v naději, že mi poskytnou ono stále unikající řešení. A přesně to jsem udělala, když mi tehdy diagnostikovali rakovinu. V důsledku jsem se cítila ještě více ztracená, protože jsem se znovu a znovu vzdávala své vlastní síly.

Zjistila jsem, že když pohlížím na svět ze směru zevnitř - ven, znamená to, že plně důvěřuji svému vnitřnímu vedení. Jako by to, co cítím, mělo dopad na celý vesmír. Jinými slovy, protože jsem v centru své vesmírné sítě, ovlivňuji celek. Takže jsem-li šťastná já, je šťastný i vesmír. Když miluji sebe sama, milují mě i všichni ostatní. Když jsem v klidu, veškerá stvoření jsou také v klidu a tak dále.

Občas se mi zdálo, že některé věci jsou těžké, a já místo abych si je snažila fyzicky změnit, (což jsem běžně dělala před NDE), začala jsem zkoumat svůj vnitřní svět. Pokud jsem vystresovaná, úzkostná, nešťastná nebo něco podobného, obvykle se obrátím do svého nitra. Posadím se někde o samotě, jdu na procházku do přírody nebo poslouchám hudbu, dokud se nedostanu opět do svého středu, kde jsem klidná a usebraná. Všimla jsem si, že jakmile to udělám, vnější svět se také změní a mnohé překážky prostě jen odpadnou, aniž se o to musím jakkoli přičinit.

Tím "dostat se do svého středu", "vycentrovat se", mám na mysli dostat se do středu své vesmírné sítě, uvědomit si svou pozici. Ve skutečnosti je to jediné místo, ve kterém všichni stále jsme a je důležité ho cítit"…

"Zjistila jsem, že pokud si udělám čas a vrátím se do svého středu bez ohledu na mínění lidí kolem, pokud obnovím své spojení s Celkem a cítím se šťastná a klidná, mnoho zásadních kamenů úrazů se samo odvalí z cesty. V těchto chvílích se mi mnohé projasní a jen tím, že zůstávám ve svém středu, se mnoho komplikací jednoduše vytratí. Připadá mi to jako mnohem efektivnější způsob řešení životních situací, než kdybych se jimi zabývala jen zvenku"…

… "Nikdy se nevzdaluji natolik, abych měla problém najít své místo ve vesmíru a znovu procítit ta slova ve své duši: Vrať se a žij svůj život beze strachu!"…

… "Všichni, každý z nás jsme jedinečnými nepostradatelnými fazetami nekonečného vesmíru. Každý z nás je nedílnou součástí větší, postupně se vyjevující tapiserie, která neustále působí na uzdravení naší planety. Naší jedinou povinností je být sami ks obě upřímní a dovolit." …

… "Když se vycentruji - když si uvědomím své místo v srdci vesmíru a procítím svou velkolepost a propojenost se vším, co je, čas a vzdálenost přestanou být důležité." …

" Naučila jsem se důvěřovat moudrosti svého nekonečného Já. Vím, že jsem mocná, úžasná, bezpodmínečně milovaná a milující síla - stejně jako všichni ostatní.

Tato Energie mnou protéká, obklopuje mě a je ode mě neodlišitelná. Je vlastně tím, kým a čím opravdu jsem. Když jí důvěřuji, důvěřuji sobě. Stačí pouze být sama sebou a tím dovolit, aby mě moje síla vedla, chránila, aby mi poskytla všechno, co potřebuji ke štěstí. Potřebuji být tou skvělou láskou, kterou jsem a dovolit událostem a okolnostem, ve svém životě zařídit věci takovým způsobem, o kterém vím, že je z dlouhodobého hlediska vždycky v mém nejvyšším zájmu.

Nelpím na žádných předem vymyšlených výsledcích a věřím, že všechno je v pořádku. Když jsem sama sebou, dovoluji své úžasné velkoleposti, aby mne vedla směrem, který je nejvhodnější pro mě i pro ostatní. Top je opravdu jediná věc, kterou musím dělat. A takto do mého života přichází všechno, co mi opravdu patří, a to bez námahy, těmi nejkouzelnějšími, nejméně představitelnými a nejméně očekávanými cestami. Každodenně se mi ukazuje láska a síla, kterou doopravdy jsem." …


Afirmace (vnitřní spojení)

22. února 2014 v 12:56 | HMK |  FOTO s poselstvím


Afirmace:

Fotoobraz "Příchod Bytosti" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 11Vědomě... neustále... jít k NĚMU víc a víc

(soustředit svoji mysl hlavně na NĚHO)

myslet na NĚHO

(přestat myslet na bezvýznamné záležitosti, které se stále dožadují pozornosti)

prožívat v sobě JEHO PŘÍTOMNOST,

prociťovat, že ON je uvnitř, v srdci přítomen.

ON tam doopravdy JE, když si HO uvědomíš

(pokud ti nejde uvědomit si JEHO PŘÍTOMNOST ve vlastní hrudi, nitru, srdci,

je možné si JEJ představit před sebou jako zářivou a láskyplnou BYTOST

a neustále vnímat JEJÍ SÁLÁNÍ, JEJÍ LÁSKU,

která jediná je tou nejreálnější skutečností, která existuje,

která se dotýká tvého vlastního srdce,

aby Jej otevřela, oživila a projevila se v tobě...

vědomým prožitkem Sebe sama... Lásky)


a pak... po spojení

udržet si To...

Bytí s NÍM...

v S o b ě.


Nebát se být JEHO - Sebe - Vědomá(ý).


S NÍM pak konat, jednat, tvořit,

na všech rovinách bytí... života a sdílet se...


V této šťastné "dvojici" (JEDNOTĚ) stále přebývat...Meditační témata (měsíční - k novoluní)

19. února 2014 v 12:20 | J. Popelka |  OSTATNÍ INSPIRACE
Meditace na každý měsíc:

Autor meditačního tématu: Jaroslav Popelka
Fotoobraz "Meditace s anděly" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 11Mantra - Mano čalo nidža niketane... + Ježíš

7. února 2014 v 22:50 | Ajodhjanáth Pakrásí + HMK + JZ |  Oblíbená hudba
Mantra + Ježíš + Vyznání


Krásná a velice silná mantra...


k meditaci.... zvnitřnění... zklidnění duše...

Dvě důležité myšlenky z mantry:

Pozor na dva nepřátele... Chamtivost a sebeklam.
S pomocí dvou přátel jdi dál... vnitřní Klid a sebeovládání...

(to, z koho učiníš své přátele či nepřátele, záleží jen na tobě...)


Ajodhjanáth Pakrásí

Mano čalo nidža niketane...


Slavný bengálský bhadžan o duchovní cestě a osvobození,
který před více než stopadesáti lety složil zpěvák Ajodhjanáth Pakrásí pro hnutí Brahmo samádž.

Svámí Vivékánanda ho později zazpíval Šrí Rámakrišnovi během jejich prvního setkání.
Zpěv přivedl Mistra do takové duchovní extáze,
že vstoupil do samádhí.

Interpretace: Pandit Adžoj Čakrabortj

Poznámka HMK:

Při poslechu této mantry byl vytvořen fotoobraz "Ježíš":


Vyznání JZ:

Jak mohu beze slov zde stát a v jeho náruči si hrát ?
Jak mohu, Bohem vytržena, zůstat tu stát.. a být němá ?
To nejde jen tak učinit...JÁ musím jít a hold mu vzít....Amen, Amen pravím vám
Zde stojí s vámi světa Pán...o berlu stojí opřený a shlíží dolů na zemi.
Musím se mu poklonit, vždyť jenom s ním lze v míru žít.
Kdo přijal jeho pohlazení, sám v anděla se mění.
A děkuje..a neváhá..položit život za Pána!
A On to pro nás učinil, že všechnu vinu provždy smyl.
A udělal to všem bez rozdílu, aby ani jeden necítil vinu.
Králem králů na Zemi...... vodu ve víno promění...
a já tu stojím, v srdci lásku, sundávám si z očí pásku...
oči mi dal k vidění a uši k jeho slyšení...
co mi dal navíc nepovím...do srdce se ponořím...
a srdce láskou zrozené...mne Boží bránou provede.


HMK:

Děkuji Ti, probuzená...
z LÁSKY JEHO zrozená...
v Míru, Srdci ponořená...
JEHO SVITEM ozářená...
FOTOOBRAZY 11

5. února 2014 v 18:31 | HMK |  FOTOOBRAZY
Byla vytvořena nová GALERIE - FOTOOBRAZY 11Fotoobraz "Uvědomění" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 11

Galerie:

O pravém pomáhání

2. února 2014 v 11:39 | HMK |  FOTO s poselstvím

O pravém pomáhání

Fotoobraz "Vnímání" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 10


Nejlepší pomoc je tehdy, když je člověk v souladu se svým Já - Duchem Svatým - jedinečným aspektem Božství v sobě samém. Pak již vše, co dělá tento jeho probuzený Duch, je správné a také již tímto oživeným Jástvím skrze sebe (či různé pomocné nástroje, které má a použije) pomáhá (vždy na vícero rovinách současně, nejen nějakým určitým konkrétním skutkem ve hmotě, který je okem viditelný) ostatním. Pak ani o tom nemusí mluvit, a většinou o tom ani nehovoří, neboť nechává konat Jeho - Ducha Svého, cítí, že je JEHO součástí, Jiskrou… a cítí Radost… Lásku… Sílu… to vše ve spojení s Moudrostí…, kdy jsou všechny tři roviny Ducha spojeny (Láska + Moudrost + Vůle) a napojeny na JEDNOTU BOŽÍ a skrze bytost pak také projeveny, vyzářeny, dávány a zviditelněny… A tak bytost jen dává, vyzařuje... sdílí... rozdává... Sebe... Energii... Ducha... v různých formách, viditelných i neviditelných, cítitelných a prožívatelných ihned či po čase u některých a zasévá své Sémě všude, kde se dá... různými formami.

Však největší Pomoc je ta, když se Život (Duch) dotkne či oživí ještě nerozvinutý Život někoho dalšího. Když Jiskra zapálí další Jiskry, vznikne radostné plápolání, podpořené NEJVYŠŠÍM. Tak pak může přibývat Života na této Zemi a tak se mohou rozrůstat duchovní Jiskry Jáství a množit se Radost…Štěstí…Zdraví a hlavně… duchovní Vědomí. To pak prozáří životy mnohých neskutečným štěstím.

Proto... je dobré a vhodné se snažit o jediné... být ve spojení s BOHEM (PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM) a oživit svoji vlastní duchovní Jiskru, kterou dostal z nadělení od NĚJ. Duši (mysl), hmotné tělo i pocitové tělo (osobnost) dát do područí Ducha (základní vnitřní oživující složky) a takto Žít. Tak nejlépe naplní své individuální poslání a úkol na této zemi.

Proto je tak důležité rozvíjet duchovní uvědomění - vlastní jedinečnost a originalitu svého Ducha (Jáství) jakožto části BOHA samého a nechat se Jím vést a konat ve spojení s Ním a tak používat všechny čtyři složky své bytosti - Ducha (vnitřní duchovní oheň), mysl, duši (vzduch), emoce, city, osobnost (voda) a tělo, hmotu (zemi) k vyjádření jednoho aspektu BOHA - PÁNA JEŽÍŠE KRISTA na této Zemi formou mnoha různých projevů tohoto jednoho Ducha, který znovuoživší každý den znovu a znovu, více a více posílen (v duchovním Srdci) Žije a Kraluje svému vlastnímu životu, zušlechťuje všechny zbývající složky své bytosti a používá je k vyjádření Sebe sama a je tak ostatním příkladem, inspirátorem, radostí, potěšením, rádcem a tím vším i pomocníkem na jejich životní cestě.