Říjen 2014

Úkol?

26. října 2014 v 13:52 | HMK |  FOTO s poselstvím
Úkol?


Fotoobraz "Tvá Svíce" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 16

Produchovňovat Zemi!

Zkrášlovat vše T(S)vými Energiemi!

Být s TEBOU… v TOBĚ (Sobě)… stále.

Dávat T(S)ebe všem a dále…

Jak?

Čímkoliv, co ze Srdce kvete…

Ať už je to Louka Živá, kterou ruce tvé požehnaly,

Ať už je to obrázek, Tvou Láskou malovaný.

Ať už je to Dotek, který vyslala Ruka tvého Srdce

všem těm, na které pomyslíš…

a věz, tu není dálek,

neboť cesta od Srdce k Srdci je Dotekem JEDNOHO,

který dlí v nás.


Slunce, které v nás tak hřeje,

volá všechny ke sdílení…

A TO, co JE na obloze,

vybízí tě ke Spojení…

Paprskem Svým nataženým

k duši tvé

Ti ukazuje Cestu

k Sobě.


Miluji…

Sdílím…

Sebe…

A svou Svící

Ti nyní posílám.BRACO LIVE MEDITATION

19. října 2014 v 21:40 | Braco; video: HMK |  OSTATNÍ INSPIRACE

BRACO - LIVE - MEDITATION


k povznesení, léčení...

Milí přátelé, jelikož se podařilo nahrát živé energetické působení Braca a zveřejnit je na kanál YOU TUBE, máte tak možnost nechat na sebe nyní působit Energii skrze Bracův přímý pohled. Je vhodné (osvědčilo se mi) večerní působení, před spaním, po večerní hygieně, v čisté bavlně a alespoň týden až 14 dnů nechat na sebe působit Boží Sílu skrze prostředníka - Braca. Je to jako s antibiotiky, nestačí jen jedna tabletka, je třeba léčebné působení minimálně aspoň týden, nejlépe čtrnáct dnů v pravidelnou dobu. Přeji vám všem silný a povznášející zážitek...:Poznámka: Připravuje se další LIVESTREAM, v době od 21.11. do 24.11.2014, časy přímého živého vysílání jsou uvedeny na stránce, předběžně v době od 17 do 23 hodin, dne 23.11.2014 má Braco narozeninya součástí livestreamu bude i oslava. Kdo se chce (zdarma) účastnit, nechť jen klikne na LIVESTREAM na těchto stránkách:Sdílení JZ a HMK (podpora)

18. října 2014 v 22:01 | JZ a HMK |  NITERNÉ SDÍLENÍ

Sdílení JZ a HMK (podpora)

Fotoobraz "Vědomý kříž Lásky Srdce" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 16

Božská Ji…tká:

V světa dálek ubírá se mysl, odvádí stvoření tam, kde život nemá smysl. A pokud srdce napoví, znovu se pravdě pokloní. Služebník světa, nebes Pán, sundává z ní ochranný šál. Skrývá se, skrývá pod lampou ten, jenž nechává vše prochladnout. Zimomřivé jsou spáry světa, oproti motýlím křídlům, jimiž naše duše vzlétá. Jsme tady dva. Jeden, jenž lačná chapadla má, drží se stébel, věnuje se hrám. Ten druhý rve z pout hmoty křídla svoje a pouští se do urputného boje. V zámotku, v síti jeřabin, nachází jen špínu lidských vin. A stále ti šeptá do ucha, že "ty"" jsi ta škvára zloducha. Vytrhává klín klínem s bohorovným klidem. Nesmím, ach nesmím podlehnouti vině, skrývající se na asurově klíně. JÁ, boží mocí vzata, láskou obestřena, pozvedám to, čemu se říká žena. Stokrát by porobena byla, v ní nedlí vůbec žádná vina. Pán miloval ji, neshledal v ní hřích. Kdo hustý smog po ní blátem šplích? Nedá se nedá divá žena, pod níž prach světa se zvedá. Neulpí na ní, nemá nárok, provždy ji osvobodil prorok. Vyzdvihl k sobě její tvář, do srdce se vnořil jeho božský žár. Bělobou ozdobil ji skráně, by dala podobu nebeské Panně. Na srpku měsíce, v němž pluje její loďka, svého muže, svého Krále potká. On za vším dlí, sám nepoznán, lesů, hor, vod, větrů Pán. Není síla na Zemi, jenž pohostí ho, promění. On sám, je Král a sám si určí, kolik divů k sobě pouští. Neochvějně, bez zábrany ničí pouta, mříže i vásany. Pod jeho vřelým pohledem se setkáváme s partnerem. Čekej tu se mnou, příteli, ať vábnička tě nezmění, ať lampa tvoje stále svítí, abys tu se mnou mohl bdíti. Přistoupí Pán sám k lidským hrám, prohlédne všechny zástěny, Jím jsou už nyní setřeny. Prozři tu pravdu i odedávnou lež, náš Pán je s námi jeho lidskost, soucit, ne běsnící zvěř ! S božskou Pannou krok po kroku, putuje s námi denně po boku. Nedívej se na stinná místa, kde minulost tě řetězením stíská, nebuď ženou Lotovou, buď Pannou, Něhou, Pokorou. JSI provždy stvořená-Luna, boží ozvěna.


HMK:


Nebeská Ženo...Ty Živé Slunce JEHO!
Ty Sílo, vycházející z NĚHO!
Ty Posilo mých dnů a Lásko, dotýkající se Teplem Svým všeho!!!
Jak jen Ti mám poděkovat...jak Tvou Lásku opětovat?
Ty, které vložil Slova do úst PÁN, Tebou tak mocně Milován!
Ach... vzlyká tu duše a cítí mocné Objetí...samým Štěstím dojetí!
Ach... tu netřeba již mých slov... neboť hovoří tu jedině ON!
JEMU patří chvála naše...
JEMU dáváme se...otevíráme JEHO KRÁSE!
Tys rozkvetla Sluneční Září, On zrcadlí se ve Tvé tváři...
promlouvá ke mně... dítěti nehodnému...
poklekám jen a spínám ruce k NĚMU...
v Slzách...v této svaté KOUPELI


a


Miluji...
Fotoobrazy na plochu pc

4. října 2014 v 16:01 | HMK |  FOTOOBRAZY na plochu pc
Fotoobrazy, vhodné na plochu monitoru:

...malý dáreček pro vás...
(pokud si napíšete, pošlu vám je na mail nezkomprimované)

JÁ JSEM


Čistá Bytost


Niterný Zdroj


Oslava


Otevření se Síle Světla

Život

3. října 2014 v 21:04 | HMK |  FOTOPROMLUVY

ŽivotTen, kdo poznal (oživil) DOTEK JEHO (Svého) SRDCE, Žije...Posilnění z Ducha...


Duchovní Síla...

Oslava Srdce...

Niterný Zdroj.Fotoobrazy vybrány z GALERIE - FOTOOBRAZY 16,
vzniklé převážně po působení...sdílení Energie... Ducha...
s BRACEM...na "dálku" či lépe..."blízkost" Srdce...

aneb...

tam, kde se spojí dva nebo tři ve JMÉNU MÉM,

tam

JÁ JSEM

uprostřed nich...

a

tam

přebývá MÁ LÁSKA.