Listopad 2014

Přání k znovunarození (pro JG)

28. listopadu 2014 v 21:36 | HMK |  NITERNÉ SDÍLENÍ

Přání k znovunarození...

Ty staniž se nebeským Knězem se svatou trojspřeží,
který každého svatou Moudrostí jen osvěží...
a duši obtíženou břemeny, nánosy, potěší...
Pravdou, poznanou, prožitou a vyslovenou Tvými ústy.
Ty staniž se Poslem Učitele,
Toho, Který Věděl, Ví, Znal a Zná Zákon Ducha a Boha.
Toho, který Moudrost měl a dával, a TOHO, který MOUDROST MÁ A DÁVÁ.
Ty staniž se částí MNE,
kterýž Jsem Paprskem slunečním, který dotýká se tvé duše
a který Žije v tobě a "dožaduje se slyšení".
Až přijmeš Jeho Poselství, nastane pravé manželství...
kdy tvá duše a Duch uzavřou sňatek věčného a nekonečného přátelství...
neboť ona a On - sjednoceni vyjdou v nebeskou pouť,
kdy ruku v Ruce, v POŽEHNÁNÍ,
půjdou krajem všude tam, kde budou pozváni...
a všude tam On, nebeský Kněz, Světlem osvícený
bude panovat.

Co víc jen přát?
Jen To, aby duše a Duch se mohli věčně Milovat!

neboť

jen Láska udává Moudrosti ten správný směr...
Ona pak jde na příkaz svého Srdce dál...
Ona Ví, neboť Vědění načerpala ve svém Srdci.
Ona Zná, neboť procítila To svým Srdcem.
Ona Učí, neboť poznala Učitele - své Srdce.

A duše?
Ta nekonečná nádoba,
čekajíc na svatý nektar Života,
dlí a bdí ve své čistotě...
...otevřena.

Jdi jen, Milovaný, zas a znova...
vstříc svému poslání...
a naplňuj duše Poznáním,
které jsi načerpal od svého Učitele...
tak dotkneš se Srdcem svým
i jejich Života.

Děkuji Ti za vše...

HMK


Nebeský Kněz

Nebeský Kněz - osvícený

Nebeský Kněz panuje
Narozeniny

23. listopadu 2014 v 19:57 | HMK pro JZ |  NITERNÉ SDÍLENÍ


Narozeniny


Fotoobraz "JÁ JSEM" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 16


Tobě Drahá, děkuji.

Za to, že Tvé narození rozrůstá se Sluncem každodenním.

Láska - ze svitu Srdce vycházející,

toť nebe dávající...

Ta, která se tu probudila,

slaví Život, TOHO v Ní,

neboť ON je její POSILA.

Ta, která se tu - zas a znova - znovuzrodila,

ta BOHEM nitro své naplnila,

neboť poznala, že JÁ JSEM v Ní.


Odění Svaté Čistoty Ti nyní dávám...

v pokoře k Tobě poklekávám...

a v Lásce nekonečné navždy zůstávám...

HMK

BRACO LIVE STREAM listopad 2014

22. listopadu 2014 v 20:14 | BRACO TV |  OSTATNÍ INSPIRACE
Braco - léčivý pohled živého Ducha skrze člověka - Braca

V neděli 23.11.2014 slaví Braco narozeniny.
V souvislosti s tímto bude probíhat LIVE STREAM každé dvě hodiny již od 5 hodin do 17hodin.

Dnešní den má Braco narozeniny (23.11.1967 Záhřeb).

V souvislosti s tímto datem probíhá DNES živý vstup každou druhou hodinu od 5 hodiny do 17 hodiny (neděle 23.11.2014) na: http://www.braco-europe.tv/ je třeba sjet níže na stránku a kliknout na LIVE STREAM uprostřed stránky a rozjede se živé vysílání.

Příjemné rozjímání... zvnitřnění... meditaci a daršan

přeje HMK


Fotoobraz "Zvnitřnění v meditaci" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 17


:-)

JÁ JSEM SVĚTLO

17. listopadu 2014 v 21:10 | HMK |  FOTO s poselstvím
JÁ JSEM SVĚTLO


Fotoobraz "V objetí Pravdy" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 17


JÁ JSEM SVĚTLO všech světel

a nyní My Jsme v NĚM!

Já Žiji a Kraluji nad svým životem!

JÁ JSEM budiž pochválen!
Živé sdílení (podpora)

8. listopadu 2014 v 17:28 | JZ a HMK |  NITERNÉ SDÍLENÍŽivé sdílení

Fotoobraz "Oslava Srdce" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 16

Ji tká…


JZ

Ó přátelé, jenž vidíte Mne zcela...
Vám JÁ JSEM srdce otevřela.
Ústa ztrácí touhu promluvit
pro vás..a s vámi
hlas ošidného světa ztich !HMK:Ano, a Hlas Slunce, Nitra na nás Dých...

svým Tichem, Pravdou, Jasem Promluvil.

V Tobě... Tebou... nově oživl...

Duchem svým toho mého políbil...

D ě k u j i.

Lásko.JZ:

Pravda zapouští kořeny, potají vyhání květ pro silné, kteří jej uchovají.
Pravda musí být uchována v kameni a vystavena v údolí zlata.
Nová pastýřka..Očekávaná, ji spatří ve vší dokonalosti.
Svou láskou prosvětlí temnotu, oslaví lidské i božské v člověku.
V nás všech, kdo se učíme odklodnit svůj zrak od ošidného,
který v nás číhá, nezbytnou vírou v sílu Lásky.

HMK:

Tak Jest.

Ona To Je, která Žije.

Ona To Je, co Nektar pravý vyzařuje.

Ona To Je, která v každém Srdci bije...

a zve k Boho-službě.

Buď sám sebou!

2. listopadu 2014 v 9:00 | HMK |  FOTO s poselstvím

Buď sám Sebou!

Fotoobraz "Láska" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 16


Jsem LÁSKA, která chce Dýchat skrze Tebe!

Jsem Láska, která chce Tvořit a Pracovat skrze Tebe!

Jsem Láska, která chce Milovat skrze Tebe!

Nech se Jí vést

a započni Svůj Svatý Život,

Život Čistoty Srdce,

Život Uvědomění Sebe sama,

Život Tvořivosti svého vlastního Ducha!