Červenec 2015

Vnitřní sdílení duší

23. července 2015 v 18:41 | HMK a JZ |  NITERNÉ SDÍLENÍ
VNITŘNÍ SDÍLENÍ DUŠÍ

Fotoobraz "Ke SLUNCI" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 19

HMK:

Modlitba a odpověď z nitra

Milostivý BOŽE,
dejž nám Sílu zvládat naše emoce a prožívat
a vidět je TVÝM ZRAKEM a TVOJÍ SILOU,
staniž se.

Již není bolesti v lásce, není trápení s neopětovanou láskou.
JÁ JSEM v ní přítomen a zahřívám vše SVOJÍ VŠELÁSKOU,
dotýkám se všeho a všech,
ve SVÉ RADOSTI JSEM, ŽIJI a MILUJI.
Nečekám, jen dávám - SEBE všem.
Tak Žiji v tobě a Jsem tvým Štěstím,
které se rozrůstá MÝM a Tvým Dáváním.


Odpověď JZ:

Drahá sestřičko
postůj maličko
vždyť ty jsi Lásky květ
co na Zem z Nebe slét
Má láska v tobě zrcadlí se
ne méně a ne více
a v láskyplném objetí
světem Láska proletí
Je meteorem, stálicí
srdce světa Světlicí
že je tu s námi spousta těl
toť sám archanděl Michael
a i ten ti vyzná cit
jde mečem lásku zachránit
a bude se bít s osudem
neb Jím Jest
náš S p a s i t e l
kdo neví, co je nezájem
je sám sebou oblažen
a v blaženém náručí
zbaví měchy obručí

Tvou krásou oděná
uskuteční se
p r o m ě n a

S V A H A


Odpověď HMK:

Žiji a Jsem...
Miluji...
přebývám v NĚM...
a Vím,
že oděna Jím
navždy budu
a Srdcem Jeho
rozhořím se v každém,
koho dotkne se
Mé Já Jsem...
L á s k a.


JZ:
Jak Ti mám říct
že věcí je zde na tisíc
Jak mohu povědět
co nepojme sto vět
Ve vše Jsi
ne všemi pocítěn
kde vzal si místo
senátorský sněm
Kdo předsedá Ti
v této chvíli ?
Jsou tady nebo odtud míli
nevědomé, černé díry ?
Pře všechny překážky
jenž mne od Tebe dělí
jsem tvá, jsi můj, jsme spolubdělí
Víme, že pohrává si vánek s listím
že Jsi to Ty...i To Já
z j i s t í m
léčku, jenž schystává jí svět
na něj má mysl naletět!
Bys stokráte se skrýval v houští
Já projdu i vyprahlou pouští
a u studánky Tvého vřídla
mi znovu obrůstají křídla
Pak vlaštovkou, kánětem i orlem Býti smím
v Tvém náručí se neztrácím
Cítím Tvou ruku ve své dlani
hladící mne po starostlivé skráni
Vyhlazuješ vrásky mé
jak v Ano proměňuješ Ne
Rodíš se ve mně, Já to vím
Tvou cestou Tebou procházím
Od srdce nedělí mne starosti či hradby
Jsi zahradou již zaseté sadby
Zahrada, jenž rozkvetlou je plání
tam růže bílá nad pannou se sklání
a vůně takto zrozená
máčí v prachu kolena.
A slzy kapou po tváři
že vyvádíš mne z nesnází
Vždy po mém boku, v srdci mír
jen tak se Tebou procházím.
Každý dotek síto má
rybář svou rybku uhlídá
a plná síť těch malých rybek
vynáší na povrch i ostrý písek
a ohlazuje kameny
by tolik pýchou nečněly
a majestátné oko Tvé
vše Jednotou prohlédne
Pak ztrácejí se vrcholy
a oko shlíží do polí
kde úrodná je zemina
domov můj, má Otčina


Odpověď HMK:

Až jednou... otevřeš své Oči a spatříš Sebe a také MNE,
tvé Srdce se radostí začne smát.
Pak přestaneš temnotou a smutkem se obklopovat
a duše tvá bude zpívat jen...
Ty se už nebudeš ptát, jaký smysl Tvůj život má,
neboť poznáš, že L á s k a to je, která, když v Tobě ožije,
chce konat a žít... a začneš se radovat...
neboť budeš vědět, že pravý Život vyvěrá z probuzeného Srdce,
kterého JSEM SE DOTKL JÁ...
a oživil tak Tebe... Mého Syna/Dceru,
který(á) se nadechl(a) nového Života
a poznal(a),
že probudil(a) v sobě MNE -
Pána Ježíše Krista.JZ:

M i l o s t i plná !
srdce o ž í v á
Nic nemůže stát před Tebou
JSI sám sebou

Klíč svému Synu dal
by otevřel Jím nedobytný sál
a sundal slepým pásky

jen z pouhé l á s k y

M i l o s t i plná !
srdce v z ý v á
není tu muž a není zde žena
jenž Tě nehledá

Rozkvétá v srdci tvém
p r ů s v i t n ý d i a d ém

M i l o s t i plná !
kouzelnou m o c í
provázíš nocí den
tělem i myslí pře-sycen

M i l o s t i plná !
i smělí se sklání
před svatostí lidského
u s e b r á n í

Tys mužem i ženou
kráčející se Mnou
Tys tráva, louka, květ
jenž milostností zasypává svět ..............


Odpověď HMK:

Krásou Svou Jsi MOU Ženou...
Moudrostí Svou Jsi Skálou, Oporou...
Láskou Svou Jsi Perlou nádhernou...
Mírností Svou Jsi Silou léčivou...
Něžností Svou Jsi Mastí hojivou...

Ty dotýkáš se všeho a všech...

Ty - Královna MÁ
a JÁ, Tvůj KRÁL...

s p o j e n i

n a v ž d y

L Á S K O U,

kterou jsem Ti DAL
a kterou i Ty MI nyní dáváš

a JÁ se R A D U J I

neboť sdílím

T v é


M i l u j i.


D Ě K U J I Ti,
MÁ Milovaná.
FAZOLOVÉ PLACIČKY

19. července 2015 v 21:30 | HMK |  Sluníčkové RECEPTY
Fazolové placičky (velmi levné a jednoduché jídlo)


Potřeby: 1 fazole v tomatě (420g), 1-2 vejce, 1 lžíce solamylu, 1 lžička kukuřičné mouky, 1/4 lžičky pepře.

Postup: Vše rozmixujeme ponorným mixérem na hustší kaši, lžicí tvoříme do horkého oleje malé placičky a smažíme po obou stranách. Chutnají teplé s bramborovu kaší či s chlebem nebo jen tak, postudenu.

Počet osob: 3
Doba přípravy: cca 20 minut
Cena: cca 20Kč

Dobrou chuť!

:-)
Láska JE

15. července 2015 v 20:19 | JZ a HMK |  NITERNÉ SDÍLENÍ
Láska JE


Fotoobraz "Vize PÁNA" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 19

JZ:

Když slunce zvedá příkrov noci,
co můžeme a co vůbec máme ve své moci?
Na tomto světě nás představení halí.
Pravdu smění lež a té se tady klaní.
Ryzost upřímného citu se podobá mýtu.
Ticho, byť je posvátné, to ticho zneužíváme.
Oh, pocházím Já z dalekého kraje,
kde Láska JE a ne si na ni pouze hraje.. ?


HMK:

Ó, ano! Tam JE i tu, v srdci otevřeném,
JÍM naplněném, Barvami Svými maluje,
Krásu Svou všem daruje -
Ten, který Miluje...
Pozdrav z výletu - Čeladná-poutní místo Cyrilka

14. července 2015 v 20:07 | HMK |  FOTOPROMLUVY
Pozdrav z výletu na poutní místo - ke studánce Cyrilka na Čeladné...
- splavy na Čeladence...
- procházka Čeladnou...... další fotky v GALERII - Z výletů - Čeladná, Ostravice...
nové... od 111 po 70 (červenec 2015 - Čeladná)
Jednoducho krása

13. července 2015 v 19:15 | SUVERENO |  Oblíbená hudba
Naprosto pravdivé...
Odkrýt svoje jemné SRDCE v dnešním krutém světě není hanba ani slabost,
ale ODVAHA!

Zbabělost je jít proti vnitřnímu hlasu, zapřít svou duši jen proto,
co řekne okolí…

Pouze skrze JEMNOST a vnímání srdcem je nám umožněno vstoupit
do opravdového hlubokého kontaktu s něčím tak křehkým a pomíjivým,
jako je KRÁSA!
Suvereno

Jednoducho krása...
:-)
Nové vědomí

8. července 2015 v 20:13 | HMK |  FOTO s poselstvím


Nové vědomí


Fotoobraz "Nové vědomí" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 19

Náš DOBRÝ PÁN a KRÁL je tu a vždy bude...
A my?
Když otevřeme se MU,
Láska v nás se probudí JEHO DOTEKEM
a všechny starosti se v NĚM rozpustí...
a zůstane jen Živé Srdce,
které započne svůj nový Život,
plný Lásky....
plný Radosti.


:-)
African Tango

7. července 2015 v 20:32 | ADIEMUS |  Oblíbená hudba
African Tango (ADIEMUS)

... parádní rytmus... k rozhýbání energií...

:-)