Březen 2016

Hledej své pravé naladění

25. března 2016 v 10:08 | HMK |  FOTO s poselstvím
Hledej své pravé naladění…Fotoobraz "Svíce k posile" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 21


Jsem na vrcholu tvého povznesení,

tak posaď se na létající koberec,

který jsem vložil do tvé mysli a připravil pro dalekou cestu.

Jsem jasným Sluncem tvého toužebného chtění,

tak odevzdej své touhy do Mých Rukou

a Já je omyji mýdlem zapomnění a ukáži Ti Sebe - pravou Čistotu.

Přebývám nad mraky tvého bloudivého snění,

čekám, až se probudíš a poznáš, že ten, kdo ve tvé mysli sní,

žije ve tmách, utkaných z šedých pavučin noci, která udržuje tvoji duši v zapomnění.Já však čekám na Tvé probuzení

a nabízím ti ranní oblohu

zalitou hřejivým Úsměvem Mého Rozednění.Já čekám na Tvé neustále bdění.

Jsem tvým Životem a Vůdcem, Milencem

a nabízím ti své stálé povzbuzení.Jsem tvé pravé vedení,

které hledáš,

ale přesto se necháváš unášet po proudu řeky,

ve které spása není,

až v jejím silném proudu začneš volat o pomoc,

vida, že hrozí ti utopení,

voláš MNE a hledáš rychle větévku,

kterou jsem ti hodil k uchopení,

drže ji Svou mocnou RUKOU ŽIVOTA,

která vytáhne tě z bahna pomatení

a ukáže ti pravdu v celé své kráse Božského VĚDĚNÍ.Podrž JI

a dojde k tvému osvobození.

Podrž JI

a dojde k vnitřnímu usmíření.

Podrž JI

a dojde k rozjasnění -

tvé duše

a tvého srdce,

které dá ti ujištění

o MÉ VĚRNOSTI.
Ranní rozbřesk

21. března 2016 v 16:31 | L.K. a HMK |  NITERNÉ SDÍLENÍ
Ranní rozbřesk
(L.K.)

Vstávala jsem v pět
slyšela jsem kosa pět
on svoje árie do nebes nes
ó, začne krásný, jasný den dnes

už se těším na tu krásu
už teď žasnu
půjdu brzy ven
přivítat nový den

jen co se pomodlím
snídani připravím
nový den nastolím
v krásno se ponořím

a teď mě napadá
to bude paráda
půjdu raději hned
neodkládej, co můžeš udělat teď

někdy člověk povznese se
vycházkou tou líbivou
energií zářivou
k našemu zdraví prospěšnou

na procházce bylo blaze
slyším ptačí serenádu snáze
to malí zpěváčci vítají nový den,
který je již ze sna probuzen . . .

vše je energií
vše, co je kolem
tady vnímáme tu sílu
vždyť, jdeme ruku v ruce s Bohem

On je Pánem Všehomíra
stavidla otevírá
sílu, lásku dodává
nekonečně rozdává

ber člověče dokud dává
dokud milost setrvává
dokud Jeho Milosrdenství
ti náruč otevírá . . .


HMK:

Děkuji Ti, sestro drahá,
Toť pro mne vyživující Potrava. :-)

TEN, který ze SRDCE SVÉHO se nám neustále dává,
TEN, z JEHOŽ PRAMENE tryská našim květům Božská Vláha,
TEN, z JEHOŽ DUCHA dostáváme každodenní Posilu,
TEN, který MILUJE nás nadmíru…
budiž pochválen!
D ě k u j i!!


Fotoobraz "Dar srdce" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 21


Děkuji

za DARY PÁNA,

děkuji

za Poznání,

neboť Ono je k NĚMU brána...

Děkuji

za otevření,

děkuji

za Posílení,

které ON přináší nám

v každém našem rozednění...


Děkuji

za Tvé sdílení,

neboť tam, kde se JEHO Láska spojuje,

básník básní, malíř maluje.

Perem Ducha tak kraluje

a BOŽSKÉ LÁSCE jen neustále děkuje.


:-)Katarínka - slov. duchovní učitelka - posilující videa

20. března 2016 v 12:57 | YT, GOSSCHA1 |  OSTATNÍ INSPIRACE
Milí přátelé, shlédněte oživující přednášky slov. duch. učitelky Katarínky Soleil...


Nádherné povznášející a duši očišťující přednášky duch. učitelky Katarínky (Soleil) Mýtné:

(pod přednáškami jsou odkazy na FB a webové stránky s energetickými obrazy)

V SRDCI JSOU OČI BOŽSKÉHO:
https://www.youtube.com/watch?v=b1T8Hw8wtxU&list=PLtWAkye06QTCPlntdI_W_6TC5NFXetOO4&index=9

HOVORY SO SLNKOM
https://www.youtube.com/watch?v=1gXUuhuQv5c

ŽIVOT JE KRÁSNÝ...
https://www.youtube.com/watch?v=qrh_Su4TSDo&list=PLtWAkye06QTCPlntdI_W_6TC5NFXetOO4&index=3

PROSTĚ CÍTÍM, ŽE TO TAK JE...
https://www.youtube.com/watch?v=tC_ChKiNCrE&list=PLtWAkye06QTCPlntdI_W_6TC5NFXetOO4

JEDINEČNÝ DEŇ (PŘECHOD PŘES HORKÉ UHLÍ...)

SOULAD V CELISTVOSTI
https://www.youtube.com/watch?v=c0qrCQvWtDg&list=PLtWAkye06QTCPlntdI_W_6TC5NFXetOO4&index=2

LÁSKA, PARTNERSTVÍ A VLASTNÍ CELISTVOST
https://www.youtube.com/watch?v=pU6L1GjkDQQ&index=6&list=PLtWAkye06QTCPlntdI_W_6TC5NFXetOO4

JAK ENERGIE VYŘADÍ KAMERU - krátké info z přednášky
https://www.youtube.com/watch?v=r9uMFkLLspk&list=PLtWAkye06QTCPlntdI_W_6TC5NFXetOO4&index=8

PARAZITI A ŽIVÁ STRAVA
https://www.youtube.com/watch?v=FZBl0EVUNzU&index=5&list=PLtWAkye06QTCPlntdI_W_6TC5NFXetOO4

POZVÁNKA NA SPOLEČNÉ AKCE KATARÍNKY a P. Vondráška (informační video)
https://www.youtube.com/watch?v=zQAoYn4QMZw

BYŤ NAPLNO CELÝM ČLOVEKOM...
https://www.youtube.com/watch?v=TPUQ_5NFV88

ČAS LÁSKY A UČENÍ OD NAŠICH DĚTÍ:
https://www.youtube.com/watch?v=lD6RaO7xvhc

HARMONIE TĚHOTENSTVÍ A PORODU (Katka a Leila)
https://www.youtube.com/watch?v=lXWO5l3fxuo

-------------------------------------------------------------------------------

Léčení a sdílení s BRACEM on-line

15. března 2016 v 11:58 | BRACO TV |  NITERNÉ SDÍLENÍ

B R A C O - březen 2016

Léčitel BRACO:

15., 16., 17.3.2016 vždy od 17 do 23 hodin
(živé léčení a sdílení "ze Živého do Živého" vždy po informačním videu):


Odpovědi HMK na ANKETU "Síla víry"

12. března 2016 v 21:26 | HMK a RNDr. Lustig - anketa |  NITERNÉ SDÍLENÍ
ANKETA: Síla víry
(na požádání RNDr. Milana Lustiga z Brna byly dány odpovědi na anketu Síla víry)

Síla víry - anketa
pro celostátní časopis Unitářů "Tvůrčí život"

Tazatel: Milan Lustig, T. 773 750 653, Lustig.Milan@seznam.cz

Dotazovaný: HMK

Celé jméno (křestní, příjmení, případně tituly,... /na případné přání nebude zveřejněno/): HMK

Rodná země, země kde žijete: Česká republika, Ostrava

Funkce, povolání, zaměstnání (i dřívější): současná pozice: recepční, dříve ošetřovatelka, předtím práce ve službách

Fotografie případně další obrázky (třeba i Vy při práci, symboly, ...,nejlépe v elektronické formě, nemusí být):

Nábož. Vyznání: svobodné a nedogmatické poznávání PRAVDY a BOHA (mimo církve a náboženské společnosti).

Jiné informace o Vás:
Kromě jiného se zabývám tvorbou meditačních fotoobrazů, připravuji měsíční meditační témata pro Esoterický klub, přepisuji duchovní spisy a jedním z mých úkolů je šířit duchovní poznání. Připravuji knihu vlastních duchovních promluv a básní z nitra, vytvořila jsem 4 weby, zabývající se duchovní tématikou a mají účel pomoci těm, kteří "hledají" vyšší smysl svého života (viz odkazy níže):

www.hankabonaccia.blog.cz (osobní web vlastních duch. poselství a energetických obrazů)
http://hankabonaccia.blog.cz/rubrika/meditacni-tema-na-aktualni-mesic (MEDITAČNÍ TÉMATA na aktuální měsíc)
http://www.spisyksebepoznani.wz.cz/fotoobrazy.html (1 Výstava fotoobrazů HMK)
http://www.spisyksebepoznani.wz.cz/fotoobrazy2.html (2 Výstava fotoobrazů HMK)
http://www.spisyksebepoznani.wz.cz/fotoobrazy3.html (3 Výstava fotoobrazů HMK)
http://www.spisyksebepoznani.wz.cz/fotoobrazy4.html (4 Výstava fotoobrazů HMK) - NOVÉ!
www.spisyksebepoznani.wz.cz (vlastní web nabídky duch. spisů pro hledače PRAVDY včetně inspirativních duch. odkazů)
www.astrotheologie.wz.cz (webmaster+veškeré přepisy přednášek+seminářů - web pro hledače BOHA a PRAVDY)
www.maliarik.wz.cz (webmaster+knihovnice-Vila Univers Ostrava) stránky knihovny duchovní literatury (seznamy všech knih)
http://www.poslirecept.cz/hledat-2?searchword=Hana+Kupkov%C3%A1 (zdravé vaření-vlastní recepty)

Kontakty:www.facebook.com/hana.kupkova.98?ref=tn_tnmn ; (FACEBOOK)
www.hankabonaccia.blog.cz


OTÁZKY:
1) V čem spočívá síla Vaší víry? V duchovní PODPOŘE SHORA - týká se poznávání PRAVDY a BOHA - ON je tou největší SILOU, PRAVDOU, LÁSKOU.

2) V čem je Vaše víra jedinečná a v čem vidíte její přednosti? V tom, že jelikož má každý možnost svobodného poznávání BOHA a může jít vlastní individuální cestou k BOHU a projevit tak svoji originální jedinečnost a individualitu - niterný vnitřní duchovní aspekt, mohu se radovat z individuálního BOŽÍHO VEDENÍ.

3) V čem vidíte přínos Vaší víry pro současný složitý svět? Pokud se kdokoli snaží a pracuje na sobě, aby byl dobrý a žil dle poznání Pravdy, je to právě Dobro, pozitivní přístup, které svět potřebuje nejvíce. Jedině vlastní aktivací Ducha (vnitřního uvědomění si Božské Podstaty) mohu nejlépe přispět k rozvoji Dobra ve světě. Je to usilovná neustálá práce na sobě, očišťování a práce na transformaci ega na vyšší rovinu duch. Jáství.

4)Můžete uvést nějaký příběh, ve kterém hrála roli síla Vaší víry? V každé životní situaci se projevuje síla víry, která se zesiluje vnitřním spojením se s BOHEM a JEHO VŮLÍ. Konkrétně - obzvláště v různých duchovních diskusích s lidmi, kteří jsou na "počátku" své cesty hledání či ztroskotali v nějaké sektě a pod. Mohu zde uvést např. setkání s Mormony, kteří na návštěvě u kamaráda (který si mne pozval na "duchovní posilu"), na nás tlačili, abychom vstoupili do jejich církve, a my, přestože jsme je se vstřícností a porozuměním vyslechli a obohatili se jejich poznáním, jsme jim také chtěli sdělit duch. poznání své (jelikož o tom by měly být duchovní setkání - o vzájemném o-Boha-cení se), ale oni již neměli zájem nás vyslechnout. V jejich manipulativním a propracovaném systému lákání lidí do spárů sekty nebylo místo pro o-Boha-cení se jinými duchovními zkušenostmi lidí, kteří jdou také duchovní (jinou) cestou k BOHU. Byli jsme tedy odmítnuti, když jsme jim nabízeli knihy, které velmi duchovně obohatily zase nás a přestože jsme si vypůjčili jejich knihu Mormon, oni vůbec neprojevili zájem ani si prohlédnout a seznámit se s obsahy našich kvalitních duchovních knih (vybrali jsme ty nejcennější, které máme v knihovně k dispozici - dílo mystika J. Lorbera, P.D. Francucha, P. Bruntona a jiné). Obzvláště, když jsme je upozornili, že je zde spoustu dalších, daleko duchovně hodnotnějších duchovních děl, napsaných skrze proroky, duch. učitele, mistry a pod. Byli přesvědčeni, že jedině jejich "prorok" p. Smith, který sepsal knihu Mormon, byl ten jediný a pravý. Už toto silně zavání dogmatem. Ale snad jsme jim alespoň trochu rozseli semínka jiného poznání, vedoucího k hlubšímu duchovnímu pochopení, která, až dozraje čas, možná vzklíčí.

5)Chcete ještě něco dodat?
Ano. Vnímám, že nejdůležitější pro každého člověka je, aby poznal svoji vlastní duchovní cestu, své niterné vyšší Vedení, hledal usilovně Pravdu, BOHA a smysl svého jedinečného života. Každý byl nadán jedinečným aspektem Božského Paprsku, aby ho zde na této Zemi nějakým způsobem projevil a vyjádřil. Snažme se o to. Cesty, techniky a způsoby, jak toho dosíci, zde jsou. Je třeba jen vykročit. HMKMEDITAČNÍ TÉMA na březen 2016

9. března 2016 v 2:54 | HMK |  MEDITAČNÍ TÉMA na aktuální měsíc
MEDITAČNÍ TÉMA NA BŘEZEN - DUBEN 2016:

Uvědomuji si důležitost poznání opravdových hodnot ve svém životě?
Uvědomuji si, že tyto hodnoty nejsou hmotného, ale niterného charakteru a představují to, jak prociťuji svůj vlastní život a jak reaguji na pravdy, se kterými se v životě setkávám?
Uvědomuji si důležitost prožívání vlastní správné "víry" ve svém životě?
Uvědomuji si nutnost emočního rozlišování a vnímání toho, k čemu se přikláním ve svém nitru?
Rozvíjím své niterné vnímání? Medituji?
Spojuji se s opravdovým poznáním Pravdy?
Rozvíjím také i svoji chápavost, porozumění ostatním, vcítění, soucit, milosrdenství?

Pozn. Tyto meditace jsou vypracovány dle aktuálního horoskopu novoluní, kdy konjunkce Slunce (Ducha, tvořivé zákl. energie) a Luny (nitra, cítění) v aktuálním znamení astrologicky (a symbolicky) představují největší možné spojení nitra (Luny) s Duchem (Sluncem) a tedy přináší poselství, na co je třeba se v tomto období zaměřit, aby došlo k většímu niternému propojení s vlastním vnitřním já - energetickým zdrojem člověka a tak k harmonii duše a Ducha. Tak také i tímto způsobem může člověk lépe naplnit svůj duchovní plán na této zemi a pomocí této meditace rozvinout nové uvědomění, které vede k očistě a novému pochopení. HMKToto meditační téma platí od 9. března 2016 do 7.4. 2016.


Meditační témata připravuje HMK také pro Esoterický klub: http://ekoklub6.webnode.cz/meditace/

Novoluní a úplňky v roce 2016:


Fotoobraz "Nová cesta" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 21:-)Posel jara

6. března 2016 v 20:04 | LK a HMK |  NITERNÉ SDÍLENÍ
Posel jara

(L.K.)

Toulám se přírodou
a žasnu nad tou vidinou
poselství jara ke mne promlouvá
pupeny se nalévá

koberec sněženek na mě zamává
a hle kočičky u cesty
krásné jsou
čekající, až včelky přilétnou

šáfrán tu malý, krčí se
jaro probouzí se
pomalu a nenápadně

HMK:

Tulipánky ztuleny v kabátku zeleném
smějí se (uvnitř) v pučící trávě...
... houpají se ve větérku... hravě...
připraveny zrodit se...
až nastane ta chvíle... právě...
TEĎ a TADY
nakoukneme do zahrady
a uvidíme BOŽÍ NÁDHERU.

:-)


Vítej...

do nového života...

pomalu a sebejistě...

vstříc

Slunci v novém místě...

vítej...

Lásko projevená,

květinou tu vyjádřená.

Vítej...

Nový Živote!