Duben 2016

Léčení-Živé působení léčitele BRACA

26. dubna 2016 v 11:40 | Braco.me a Braco.TV |  OSTATNÍ INSPIRACE
AKTUÁLNÍ: živé působení BRACA - Léčení


Duch. sdílení, léčení a meditace s BRACEM... živě on-line zde: http://braco-tv.me/livestream.jsp
- od úterka 26.4. do čtvrtku 28.4.2016 vždy od 17 do 23 hodin.
Přímé léčení a pohled Braca je vždy až po úvodní řeči a videoklipu a začíná vždy pár minut před půl.
Braco skupina na FB + informace o livestreamu: https://www.facebook.com/groups/lecitelbraco/?fref=nfS Bracem doma...

:-)

sdílení

na Vlně Lásky...

:-)


BRACO - duben 2016Braco v přírodě...


Kdo nestíháte on-line přenosy sledovat,
napište si do Komentářů o videjko (6 minutové působení Braca). :-)D ě k u j i !!


:-)


Další LIVESTREAM: 10., 11., 12. 5. 2016

Snatam Kaur: Guru Ram Das

20. dubna 2016 v 20:43 | YT |  Oblíbená hudba
Posilující hudba

Snatam Kaur

Posila skrze tóny... hudební projev Ducha...
velmi silná pozitivní Energie Snatam Kaur: https://www.youtube.com/watch?v=zrleQa0i5N4


... rozpouštějící disharmonii, negativní energii, harmonizující, přinášející niternou Radost... Ducha...D ě k u j i
SPRÁVNÉ VEDENÍ: Oddej se Mi

18. dubna 2016 v 22:52 | HMK |  FOTO s poselstvím
Oddej se Mi

Fotoobraz Královna nového Života vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 21


Oddej se Mi, Dítě Mé milované,
neb Já tě použiji tak,
jak je přirozené tvému Jáství,
jak je milé tvému Jáství
a jak je potřebné tvému Jáství.

Nech Mne působit
a neboj se vnitřního spojení se Mnou.
Nech Mne jednat
a neboj se světa a svého okolí.
Otevři se plně Mi
a nech Mne Milovat.

Neboj se a vykroč se Mnou,
Já tě vždy povedu a ochráním,
neb Já Jsem tvůj věrný Průvodce a Opora silná
s rukou laskavou a úsměvem vřelým,
s mocí všech nebí a odvahou bojovnou.
Takový jsem Já a chci být také v tobě…

neboť...

JEDEN - JEDINÝ - JSEM JÁ

Jeden a jediný jsem JÁ - Tvůj.
Jedna a jediná jsi Ty - MOJE.
Spolu tvoříme nerozlučnou dvojici Jednoho jediného Ducha
kterým Jsem v tobě
a duše, kterou jsi ty.

Tvou duší zabarvuji sám Sebe nádherným šatem, který je živý - ze MNE.
Tvou duší hovořím k mnohým a tak dávám svému Hlasu mnoho podob,
z nichž jedna neustále tryská z hlubin Mého všelaskavého a milujícího SRDCE,
které hovoří pouze LÁSKOU.

Jsem JEDEN a proto potřebuji Tebe,
abych rozmnožil svou velkou LÁSKU.

Jsem JEDEN a proto potřebuji Tebe,
abych svým Dotekem v tobě ožil a probudil v tobě - Lásku.

Jsem JEDEN a proto potřebuji Tebe,
abychom společně zplodili plody našich SRDCÍ,
které svou krásou Ducha potěší každou duši,
která ještě nepoznala své Já,
která ještě nepoznala, že Já Jsem jejím pravým Životem,
jedním střípkem BOHA,
který zůstávám uvnitř a čekám na oživení tebou.

JEDEN - JEDINÝ - JSEM JÁ.

Až se se Mnou spojíš, zrodím se ve tvé duši
a ty řekneš ze svého Srdce: Miluji
a budeš cítit, že skrze toto "Slovo" vyjadřuje svůj život BŮH,
který se v tobě zrodil
a který tak rozmnožuje svou LÁSKU,
která tryská z nekonečného pramene jednoho BOŽSKÉHO SRDCE,
které jsi v sobě oživila
a z kterého vytryskl nový pramen tvého Jáství.

Děkuji.


Poznámka: Toto poselství bylo nyní znovu intuitivně otevřeno z básnické sbírky "Volám tě", kdy duše dostala odpověď, na co se více a intenzivně zaměřit v současném období, kdy sílí tlaky z vnějšku a působí také skrze různé bytosti či seskupení bytostí, které se snaží odvést duši od Podstaty, zpočátku nenápadným a "jemným" způsobem, však při hlubším pohledu je patrné, že jejich záměr je směrovat duši ne k Duchu, ale od Ducha dál a dál...

Děkuji TI, PANE JEŽÍŠI KRISTE za správné VEDENÍ...

Duch. sdílení a léčení - BRACO živě

12. dubna 2016 v 17:45 | BRACO TV |  OSTATNÍ INSPIRACE

AKTUÁLNÍ:


Duch. sdílení, léčení a meditace s BRACEM... živě on-line zde: http://braco-tv.me/livestream.jsp
- od úterka 12.4. do čtvrtku 14.4.2016 vždy od 17 do 23 hodin.
Přímé léčení a pohled Braca je vždy až po úvodní řeči a videoklipu a začíná vždy pár minut před půl.
Braco skupina na FB + informace o livestreamu: https://www.facebook.com/groups/lecitelbraco/?fref=nfS Bracem doma...

:-)

sdílení

na Vlně Lásky...

:-)


BRACO - duben 2016Braco v přírodě...


Kdo nestíháte on-line přenosy sledovat,
napište si do Komentářů o videjko (6 minutové působení Braca). :-)D ě k u j i !!


:-)Další livestream: 26., 27., 28. dubna 2016 od 17 do 23 hodin.


Meditace na duben 2016

7. dubna 2016 v 13:23 | HMK |  MEDITAČNÍ TÉMA na aktuální měsíc
Meditace na duben - květen 2016
(od 7.4.2016 do 6.5.2016):


Uvědomuji si, že jediná (pro mne) správná duchovní cesta a filozofie je Ta, která mne vede k poznání vlastního jedinečného božského "Paprsku"?

Uvědomuji si, že mi byl dán (BOHEM určen) speciální individuální projev niterného božského Já? Uvědomuji si tento jedinečný niterný duchovní aspekt - božskou Individualitu v sobě samém?

Jsem schopen se ztotožnit s tímto "střípkem" BOHA v sobě a vnímat tak Sebe (a prožívat) jako božské originální Já?

Jsem schopen v sobě vnímat správné niterné vlastní Božské Sebe-Vědomí a rozlišit je od ega?

Jsem schopen se řídit duchovní Vůlí v běžném praktickém životě a nebojácně prosadit aspekt Ducha (Božského Paprsku) v konkrétních činnostech?

(tato meditace platí od 7.4.2016 do 6.5.2016)

Pozn. Tyto meditace jsou vypracovány dle aktuálního horoskopu novoluní, kdy konjunkce Slunce (Ducha, tvořivé zákl. energie) a Luny (nitra, cítění) v aktuálním znamení astrologicky (a symbolicky) představují největší možné spojení nitra (Luny) s Duchem (Sluncem) a tedy přináší poselství, na co je třeba se v tomto období zaměřit, aby došlo k většímu niternému propojení s vlastním vnitřním já - energetickým zdrojem člověka a tak k harmonii duše a Ducha. Tak také i tímto způsobem může člověk lépe naplnit svůj duchovní plán na této zemi a pomocí této meditace rozvinout nové uvědomění, které vede k očistě a novému pochopení. HMK

Horoskop novoluní 7.4.2016, 13:23 SELČ, Praha, Regiomontanus:Meditační témata připravuje HMK také pro Esoterický klub: http://ekoklub6.webnode.cz/meditace/

Novoluní a úplňky v roce 2016: http://lunarni-kalendar.najdise.cz/uplnky-novoluni


Buď šťastným ...

2. dubna 2016 v 23:03 | HMK |  FOTO s poselstvím
BUĎ ŠŤASTNÝM ...


Fotoobraz "Ježíš" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 21

Buď šťastným

Mé Dítě milované, proč nejsi šťastným?
Proč se neraduješ ze Života Mého, proč se neustále zabýváš ne-životem,
který kolem sebe vnímáš?
Proč nejsi stále se MNOU a nedržíš se MNE,
když už víš, že toto naše spojení je tím nejlepším,
co jest na věky věků pravým Životem a nekonečným Štěstím?
Proč?
Stále se otáčíš za jiskřivými pozlátky, jejichž lesk tě do záhuby vede,
stále sleduješ podivné víry temných vod,
které strhávají ukrutnou silou vše Živé do bažin svých bludných hlubin,
aby v nich zahubily pravý Život,
aby v nich utopily MNE.
Krmíš své tělo nezdravým pokrmem a přejídáš se tak ne-životem,
který místo toho, aby tvé tělo posilnil, ho jen oslabuje a uzavírá mému Slunci.
Jak pak mohu k tobě proniknout se svým Světlem a pokrmem výživným,
když jsi přede MNOU zavřel dveře svého příbytku?
Jak tě mohu nasytit Svojí nebeskou MANOU,
ve které je obsaženo Mé Štěstí, Má radost, Moje Síla a Moje Zdraví?
Uvědom si a znovu vzpomeň, že se MNOU nikdy nebudeš hladovět,
neboť Mé pokrmy jsou nekonečně sladké,
nekonečně chutné a nekonečně pestré svými nebeskými chutěmi,
které se nikdy nepřejí, neboť jejich síla spočívá v nekonečném sálání Mého SRDCE,
které neustále žije MNOU - LÁSKOU, která tryská na všechny strany
a která jen rozdává své ŠTĚSTÍ.

Naber si z něho, SRDCE Mého, na talíř své duše pořádnou porci Mé LÁSKY
a posilni se Mým ŠTĚSTÍM, které ihned pronikne do všech částí tvého těla
a všechny jeho buňky se začnou radovat,
protože se nasytily pravým ŽIVOTEM,
který nechť je od nynějška tvým každodenním chlebem,
který jediný tě bude neustále posilovat a vyživovat
nekonečnou silou Mé Božské LÁSKY...
neboť...

JÁ JSEM

Tvůj

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS