Říjen 2016

Meditace na listopad 2016

30. října 2016 v 18:38 | HMK |  MEDITAČNÍ TÉMA na aktuální měsíc
Meditace na listopad 2016

Uvědomuji si (a tříbím-rozlišuji) své skutečné niterné touhy, pocity-emoce? Vnímám, které souvisí s mým Duchem a které s mojí nižší přirozeností-osobností?

Uvědomuji si, že je třeba očistit a vnést Světlo Ducha na své negativní cítění a nízké osobní touhy a Silou niterného Zdroje je transformovat - vejitím do hloubi nitra a spojením se s Ním?

Uvědomuji si, že nejdůležitější nyní je - dát průchod nejhlubší niterné pozitivní emoci - Lásce a otevření duchovního Srdce?

Uvědomuji si, že při výběru svého zaměstnání (či jiné služby lidstvu) bych se měl(a) řídit svým nejniternějším pocitem ve spojení s Intuicí?

Uvědomuji si, že ten pocit by měl vycházet z touhy Ducha se zviditelnit světu (a sloužit BOHU) a tedy by měl obsahovat pouze duchovní pozitivní emoci?

Uvědomuji si, že i když nemám možnost pracovat v zaměstnání dle svých představ, přesto mohu do svých pracovních činností vložit a zviditelnit pozitivní duchovní emoční Energii a Lásku? Uvědomuji si, že tyto pozitivní emoce mají také pozitivní vliv na mé tělesné zdraví (a naopak)?Toto meditační téma platí od 30.10.2016 od 18:38h do 29.11.2016 do 13:18h.

Pozn. Tyto meditace jsou vypracovány dle aktuálního horoskopu novoluní, kdy konjunkce Slunce (Ducha, tvořivé zákl. energie) a Luny (nitra, cítění) v aktuálním znamení astrologicky (a symbolicky) představují největší možné spojení nitra (Luny) s Duchem (Sluncem) a tedy přináší poselství, na co je třeba se v tomto období zaměřit, aby došlo k většímu niternému propojení s vlastním vnitřním já - energetickým zdrojem člověka a tak k harmonii psyché (osobnosti) a Ducha. Tak také i tímto způsobem může člověk lépe naplnit svůj duchovní plán na této zemi a pomocí této meditace rozvinout nové uvědomění, které vede k očistě a novému pochopení.
HMK

Horoskop novoluní 30.10.2016 18:38 SEČ Praha, Regiomontanus


Meditační témata připravuje HMK také pro Esoterický klub: http://ekoklub6.webnode.cz/meditace/ a astrol. stránky ASTROLOGY PACIFIC: www.astrolot.cz

Novoluní a úplňky v roce 2016:

Přeji příjemnou meditaci a mnoho nových pochopení...
HMK

Léčitel BRACO v Praze!

29. října 2016 v 20:00 | www.braco.me a skupina BRACO - FB |  OSTATNÍ INSPIRACE

Léčitel BRACO POPRVÉ V PRAZE 5. LISTOPADU 2016
http://www.braco.me/en/ events/detail/upcoming/236/


Sobota 5. listopadu 2016 Od 9 do 13 hodin
Masarykova kolej - Kongresový sál
Thákurova 1
Praha 6 - Dejvice

Příspěvek na pronájem prostor 130,-Kč.
Není potřeba se registrovat.
Lístky bude možné obdržet na místě před začátkem i během setkání.
Každý vstup trvá cca 30 minut.
Každý dostane lístek s číslem. Skupiny lidí budou vpouštěny postupně dovnitř podle pořadí na lístcích.
Setkání probíhá v tichosti pohledem Braca před skupinami lidí.

KONTAKT:
E-Mail: braco-praha@seznam.cz
Mobil: +420 723 279 317

BRACO, VÝJIMEČNÝ ČLOVĚK A FENOMÉN POCHÁZEJÍCÍ Z CHORVATSKA
Braco, vlastním jménem Josip Grbavac je fenomén pocházející z Chorvatska, vzácný člověk s výjimečným darem pomáhat lidem. Přestože v České republice není téměř vůbec známý, působí veřejně již přes dvacet let od roku 1995 po celém světě. V sobotu 5. listopadu 2016 poprvé navštíví Prahu.
Jeho posláním, jak je patrné ze svědectví obrovského množství lidí o něm z mnoha zemí je pomáhat. Přestože se nepovažuje za zázračného léčitele, nechce se tak nazývat a lidem nijak neslibuje uzdravení, po setkáních s ním obrovské množství lidí referuje o vymizení zdravotních problémů a vyřešení životních překážek a potíží. Braco má mimořádné schopnosti a potvrzuje to mnoho odborníků z oblasti zdravotní péče, lékařů a vědců.

MÍROVÁ CENA "PEACE POLE"
Za svou humanitární činnost Bracovi byla v New Yorku v roce 2012 udělena prestižní mírová cena "Peace Pole" od organizace World Peace Prayer society (společnosti prosící za světový mír) přičleněné k Organizaci spojených národů (OSN).

BRACO, JEHO ZAČÁTEK
Braco se narodil 23. listopadu 1967 v Záhřebu v Chorvatsku v bývalé Jugoslávii. Díky postavení svých rodičů a jeho rodiny v dětství nikdy neměl žádný materiální nedostatek, jeho jedinou oblíbenou činností přesto bylo trávit volný čas osamotě v čisté přírodě.
Ve věku 24 let úspěšně dokončil vysokou školu v Záhřebu a se svým otcem řídil prosperující rodinnou firmu. Avšak materiální dostatek jej nijak nenaplňoval a hledal stále něco jiného a smysluplného. V roce 1994 se setkal s charismatickým zázračným léčitelem a prorokem Ivicou Prokičem, který byl znám svými pomocemi mnoha lidem v bývalé Jugoslávii, kdy pomáhal vždy zcela zdarma a ve svém volném čase. Ivica Prokič se stal v této době Bracovým mentorem, to on mu dal jméno Braco, což v chorvatštině znamená mladší bratr. Po Prokičově smrti v roce 1995 Braco v sobě objevil stejné zázračné schopnosti a pokračoval v práci, kterou započal jeho předchůdce. Začal veřejně působit i v mnoha jiných zemích po celém světě.

SETKÁNÍ S BRACEM
Od roku 2004, kdy v určité době pomáhal najednou tisícům lidí, Braco předává dar, který má vždy jen v tichosti, mlčením a svým pohledem větším skupinám najednou. Veliká množství lidí podávají svá svědectví, kdy po Bracově jen několikaminutovém působení zmizely těžké zdravotní problémy a tíživé životní či vztahové situace se změnily k lepšímu, nebo vymizely.
Setkání takto probíhají i nadále ve větších sálech. Pokud Braco nepůsobí ve své domovské zemi v Záhřebu v centru v ulici Srebrnjak 1, kde pomáhá zcela zdarma, organizátoři vybírají poplatek za pronájem prostor, aby se tak usnadnilo Bracovo působení i v zahraničí.
Aby byla usnadněna pomoc lidem, kteří se s Bracem nemohou osobně setkat, začal před několika lety Braco pomáhat i prostřednictvím přenosu působení po internetu, kdy je během několika dnů živě přenášen kamerou pohled Braca. Jsou mnohé zprávy, že i takovéto působení pomohlo lidem stejně, jako osobní setkání s Bracem a bylo stejně účinné.

SVĚDECTVÍ
V současné době je písemně či filmově dokumentováno veliké množství svědectví lidí z mnoha zemí z celého světa o pomocech, které nastaly po setkáních s Bracem. Tento fenomén je v současné době zkoumán i některými odborníky z oblasti vědy a lékaři.
Svědectví lidí:
http://www.braco.me/en/ testimonials/visitors/
Svědectví lékařů a vědců:
http://www.braco.me/en/ testimonials/experts/

UPOZORNĚNÍ
Každé setkání s Bracem je možné jen ve skupině lidí.
Jen dospělí (od 18 let ) se mohou účastnit setkání s Bracem. Děti a těhotné ženy od 3 měsíce těhotenství by se účastnit neměly - raději někdo blízký může držet fotografii dítěte, nebo osoby během setkání s Bracem, kdy se vytvoří láskyplné spojení pro kohokoli, kdo se nemůže osobně účastnit.
Setkání s Bracem nejsou spojena s jakýmkoli náboženstvím, církví, nebo filozofií. Jsou přístupná každému bez ohledu na náboženství, rasu nebo ideologii.
Braco nijak neslibuje pomoc a vyléčení a setkání s ním (pohledem, nebo slyšením jeho hlasu) nejsou náhradou za lékařskou pomoc a léčení, které může vykonávat jen lékař. Prosíme, následujte rady svého lékaře vždy před i po setkání s Bracem a pokračujte v případných konzultacích s vaším lékařem, pokud se jedná o jakýkoli zdravotní problém. Prosíme o uvědomění, že zúčastnění se setkání s Bracem není náhrada za lékařské ošetření a lékařskou konzultaci. Lékařské ošetření a medikace, předepsaná terapie by měly probíhat a mělo by v nich být pokračováno tak, jak doporučí ošetřující lékař před a po zúčastnění se setkání s Bracem.
Braco neprovádí žádné diagnózy a léčení. Nemluví se svými návštěvníky a nedotýká se jich.
Prosíme o uvědomění hluboké milosti, která je skryta v setkání s Bracem (osobním, nebo v přímém přenosu) a z tohoto důvodu prosíme o nenahrávání/fotografování jakékoli části setkání s Bracem s jeho pohledem nebo hlasem. Všechna setkání s ním jsou zamýšlena jako přímý zážitek pro vás. Děkujeme.

TICHÝ POHLED BRACA
Braco sám nevysvětluje to, co mnozí nazývají "energií", nebo transformačním účinkem svého tichého daru, který na lidi má. Zvláštní "milost" a prostota je přítomna v setkáních s Bracovým pohledem a někteří lidé referují o vymizení překážek ve svém životě po setkání s Bracem. Jiní lidé, kteří přijdou na setkání s Bracem ve skupině, pociťují zvláštní blahodárnou "energii" v práci a zjišťují pozitivní změny ve svých životech se zvláštními zážitky včetně úžasných fyzických změn.

FOTOGRAFIE
Během uplynulých let bylo zjištěno, že pokud lidé přinesou fotografie a soustředí se na jednu, nebo dvě milované osoby během osobního setkání s Bracem, nebo přímým přenosem jeho pohledu po internetu, pak tyto přinesly pozitivní změny pro některé lidi. Prosíme, fotografie by neměly být posílány e-mailem organizátorům, nebo do Bracova centra v Záhřebu v Chorvatsku. Pokud není pro Vás možné se osobně účastnit a nemáte ani nikoho, kdo by Vaši fotografii přinesl, někteří lidé referují o tom, že DVD Braca, nebo jím napsané knihy, byly jinou možností, jak se spojit s darem, který Braco má.

LIVE STREAMING
Přímý přenos pohledu Braca po internetu je nyní možný pro kohokoli, kdo se chce účastnit ze svého počítače, tabletu, nebo mobilního telefonu na této webové stránce www.braco.me. Zprávy od lidí z celého světa potvrzují, že toto může být stejně efektivní, jako osobní setkání s Bracem. V současnosti lidé, pro které není možné cestovat do růžných míst, kde se koná setkání s Bracem, mohou tímto také získat pomoc z daru, který Braco sdílí. Veškeré přímé přenosy pohledu Braca po internetu jsou zcela zdarma. Děkujeme za podporu, pokud se lidé pro ni rozhodnou tak, aby i nadále zůstala zdarma. Více informací je možné nalézt v kalendáři Live Streaming Schedule na webové stránce www.braco.me.S d í l e j t e d á l e p r o s í m.

SEBEZPYTOVÁNÍ - Otázky pro duši - úvod

28. října 2016 v 11:47 | HMK
Byla vytvořena nová rubrika:

SEBEZPYTOVÁNÍ - Otázky pro duši

Tato sekce se věnuje vlastnímu sebezpytování,
kdy Duch klade otázky duši a vede ji tak k novým připomenutím a uvědoměním,
snaží se duši posilovat a vést ji k větší očistě a spojení s Duchem.


Fotoobraz "Očista skrze Anděla" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 23


Otázka Ducha:

Uvědomuješ si, jak je důležité ( z duch. hlediska) v nynější době NEBÁT SE být sám Sebou
(a projevit svoji niternou duchovní Podstatu),
dát najevo své individuální pozitivní Já - Božský Paprsek - částečku KRISTA v sobě?

Uvědomuješ si více a více nutnost probouzení Ducha ve svém nitru
a nutnost ukázat Ho i ostatním?

Uvědomuješ si nutnost většího zakotvení v BOHU
a projevení větší Odvahy, aby ses nebál(a) lidí či negativních "sil" - entit okolo?

Uvědomuješ si, že jedině ON ti dá POSILU k tomu,
abys byl(a) schopen(a) správného Sebe-prosazení?

Uvědomuješ si, že jedině ve spojení s NÍM a tedy Tvé setrvání v NĚM způsobí,
že budeš Moci bez strachu Jednat či Tvořit Radostně
a s pocitem vnitřního Naplnění-Dávání-Sdílení?

Uvědomuješ si, že jedině z této pozice vnitřního Spojení
máš fungovat ve svém každodenním životě?
BAREVNÉ HRANOLKY

24. října 2016 v 21:55 | HMK |  Sluníčkové RECEPTY
BAREVNÉ HRANOLKY:


Potřeby:
2 BRAMBORY, 2 MRKVE, 1 větší ČERVENÁ ŘEPA, 1 MENŠÍ CELER.
Koření: sůl, pepř, suš. česnek, drcený kmín, koření na grilovanou zeleninu; oliv. olej.

Postup:
Oloupanou zeleninu nakrájíme na tenčí hranolky,
rozprostřeme na plech s pečícím papírem, pokapeme olejem a posypeme kořením.
Pečeme v troubě do změknutí a dozlatova.
Dobrou chuť!


:-)

OM SO HUM mantra

21. října 2016 v 23:39 | YT |  Oblíbená hudba
Velmi silná mantra

OM SO HUM:Fotoobraz "Andělský pohled" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 23

Modlitba a odpověď PÁNA

21. října 2016 v 14:33 | HMK |  FOTO s poselstvím
Modlitba a odpověď PÁNA


Fotoobraz "Čistá Panna" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 23


PANE JEŽÍŠI KRISTE,
dej mi, prosím, SÍLU k transformaci mé mysli (a mé komunikace), abych více a čistěji projevovala své Slovo, které je inspirováno TEBOU a abych více promlouvala hlasem Čistoty, Dobra a Lásky a Moudrosti, vycházející z TEBE - skrze mne.
Dej mi SÍLU k tomu, abych se stala čistší duší, otevřenější TOBĚ a abych byla více s TEBOU spojena a žila svým pravým Já.

Odpověď:
JÁ ti neustále dávám tuto SÍLU. Nemusíš o NI takto žádat, neboť už víš, že stačí jediné - spojit se s touto Silou (Vůlí) - Láskou - Moudrostí ve MNĚ a tedy naladit se ve své mysli a nitru a napojit se více na své vlastní duchovní Srdce, kde JSEM JÁ a kde Jsi Ty. Pokud chceš vědomě prožívat MOJI SÍLU, musíš Ji vědomě Žít - změnou svého myšlení a spojit se se MNOU v sobě a okamžitě tento příliv MÉ SÍLY pocítíš a nejenom MÉ SÍLY, ale pocítíš MOJI LÁSKU A MOUDROST, se kterými se takto spojíš v jednotě. Pak MÁ SVATÁ TROJJEDINOST bude z tebe vyzařovat způsobem tvé vlastní jedinečnosti, v Paprsku, ve kterém jsme sjednoceni a který budeš používat, kde bude zapotřebí - dle vlastní Intuice a spojení se MNOU. Proto ty sám(a) jsi aktivátorem MÉ SÍLY v tobě a je na tobě, jak velkou pozornost MI budeš věnovat.

Doplnění:
Léčivá a očistná meditace:
Beseda s I.Radulayovou, P.Kee, M.Kubcem

20. října 2016 v 15:05 | YT - Goscha TV |  OSTATNÍ INSPIRACE


Moc pěkná a inspirativní - beseda

s hudbou Patrika Kee - ostravského hudebního fenoménu ...

o rozvíjení vlastní duch. jiskry... Sebe-Vědomí...Tvořivosti...


O své životní a duchovní zkušenosti hovoří herečka Gabriela Filippi,
terapeutka Iva Radulayová, herec Mário Kubec a zpěvák Patrik Kee.
Beseda se odehrála v Ostravě, ve druhé části večera Léčivého divadla,
po premiéře hry Anastasia na motivy knih Vladiníra Megreho.