Únor 2017

Patrik KEE - OTEVÍRÁM - nové CD

28. února 2017 v 14:11 | P. KEE: www.patrikkee.cz |  Oblíbená hudba
Nové album Patrika KEE

OTEVÍRÁM

lze objednat na stránkách


Nádherná meditační hudba,
kde ON se projevuje skrze jeden jedinečný Paprsek,
skrze Patrika KEE:

UKÁZKY Z CD:Děkuji...Meditace na březen 2017

24. února 2017 v 9:50 | HMK |  MEDITAČNÍ TÉMA na aktuální měsíc
Meditační téma na březen 2017

Rozvíjím pochopení, citlivost a vnímavost ke svému partnerovi (partnerce) a ostatním lidem tak, abych tolerovala, respektoval(a) jeho (jejich) odlišné a jedinečné prociťování života, jeho (jejich) víru a jeho (jejich) vnímání sebe a všeho v jejich životě?

Snažím se ke svému partnerovi (partnerce) zaujmout takový pozitivní postoj, který vychází z mého nejhlubšího nitra a tedy je naplněn vstřícností, něhou a Láskou?

Uvědomuji si, že jedině s vlastním láskyplným přístupem k ostatním a tedy s aktivací (živým emočním procítěním) Lásky v sobě samém mohu být svým bližním opravdovým vzorem a mít s nimi opravdový kvalitní vztah?

Uvědomuji si, že je třeba v sobě více rozvinout jemnou (ženskou) mateřskou složku vnímání (i když jsem muž) a skrze tuto složku sdílet své niterné emoce s partnerem (partnerkou) či s ostatními lidmi formou vcítění, nalaďování se na druhého, ale současně (a především) na nalaďování se na společného hlavního jmenovatele - ZDROJ, či NEJVYŠŠÍ BYTOST, který dlí (SVÝM jedinečným Paprskem) v nitrech nás všech a TOHO emočně v sobě prožívat?

Usiluji tak (hlavně) o vlastní prožitek aspektu Božství (spojení se s Ním) v sobě samém, abych Jej mohl vyzařovat a sdílet i se svým partnerem (partnerkou)?

Jsem si vědom(a), že jedině tento můj vlastní duchovní prožitek (uvědomění si niterného pravého Já - duchovní Jiskry) mi může přinést opravdové naplnění, štěstí a radost v jakémkoliv vztahu? Neboť si takto mohu uvědomit a prožívat (prociťovat), že můj nejdůležitější partner je BŮH SÁM.

HMK


Toto meditační téma platí od 26.2.2017 od 15:59h do 28.3.2017 do 04:56h.


Pozn. Tyto meditace jsou vypracovány dle aktuálního horoskopu novoluní, kdy konjunkce Slunce (Ducha, tvořivé zákl. energie) a Luny (nitra, cítění) v aktuálním znamení astrologicky (a symbolicky) představují největší možné spojení nitra (Luny) s Duchem (Sluncem) a tedy přináší poselství, na co je třeba se v tomto období zaměřit, aby došlo k většímu niternému propojení s vlastním vnitřním já - energetickým zdrojem člověka a tak k harmonii psyché (osobnosti) a Ducha. Tak také i tímto způsobem může člověk lépe naplnit svůj duchovní plán na této zemi a pomocí této meditace rozvinout nové uvědomění, které vede k očistě a novému pochopení.

H.K.

Horoskop novoluní 26.2.2017 15:59 SEČ Praha, RegiomontanusMeditační témata připravuje H.K. také pro Esoterický klub: http://ekoklub6.webnode.cz/meditace/ a astrol. stránky ASTROLOGY PACIFIC: www.astrolot.cz


Novoluní a úplňky v roce 2017:


Přeji příjemnou meditaci, mnoho pochopení a nové inspirace...
HMK


BŮH JE LÁSKA - II. část

14. února 2017 v 22:02 | Marián Kuffa (nahrál Igor Chaun) |  OSTATNÍ INSPIRACE
Bůh je Láska - II část

Odkaz na II. část úžasného povídání slov. charismatického kněze Mariána Kuffy, který žije dle Božího Vedení a svými praktickými skutky ukazuje duchovní život v praxi.
Skrze vyprávění příběhů z jeho konkrétního života tak inspiruje mnohé k uvědomění si vlastních chyb a vede ke k sebezpytování... vejití do sebe sama a k nastolení vnitřní čistoty.
Opravdu krásné, živé povídání, a přestože M. Kuffa působí jako katolický kněz, lze z jeho slov pocítit živost a hlavně - milosrdenství Ducha ve Jménu Ježíšově.
Doporučuji k dalšímu sdílení...

https://www.youtube.com/watch?v=8WcwD7Y6c9k


Po shlédnutí přednášky vznikl tento fotoobraz:


Kněz milosrdenstvíLÁSKA bez hranic I. část

14. února 2017 v 14:16 | Marián Kuffa (nahrál Igor Chaun) |  OSTATNÍ INSPIRACE

Láska bez hranic (I. část)

úžasná inspirativní přednáška charismatického slovenského kněze Mariána Kuffy


Odkaz na přednášku
(nahrál Igor Chaun)
Nové fotoobrazy v GALERII-FOTOOBRAZY 24

13. února 2017 v 12:38 | HMK |  FOTOOBRAZY
Další nové fotoobrazy v GALERII FOTOOBRAZŮ č. 24...Vchod - most


Kníže


Ve Světelné Záři+ další fotoobrazy v GALERII - FOTOOBRAZY 24 zde:k meditaci...

k rozjímání...

k potěšení duše...

k pohlazení...

k otevření se Duchu...

k napojení se na Lásku...

k povznesení se...


k probuzení

vlastního pravého Já ...

Paprsku Božího...

Jiskry duchovní...


Kamarádské sdílení

6. února 2017 v 18:58 | LK a HMK |  NITERNÉ SDÍLENÍ
LK:

Zdravím tě, Haničko!
O čem ti mám psát?

Měla jsem škaredý pád,
v noci jsem nemohla ani spát,
jen bolestí řvát.

Musím do nemocnice
a to hned!
Dostanu korzet, berle
teplou postel?

Nebo rentgen poví,
nic tam není,
proč ta bolest žeber, zád,
až ke koleni...

Chvátám na pohotovost,
už toho mám dost.
Dozvídám se brzy pravdu,
jen otevřu ošetřovnu:

To máte obražení žeber...
Tak si to tak neber,
měsíc v klidu,
ten to spraví,
to mi pan doktor praví.

Nějaké prášky na bolest.
není v tom žádná lest,
přečkat to nejhorší,
v nicotu se rozplynout,
nechat vše volně plynout.

Přijmout kříž pokorně a tiše,
který byl dán,
jak to praví Pán.

S pozdravem a v objetí Pánově se loučí poraněná L.

Odpověď HMK:

Liduš moje milá,
toť pád mystika - duše sic naříká,
ke všemu bolest převeliká...
a volání z nitra zve do Tichého Pokojíka...
Tam ON, LÉKAŘ VŠEZNAJÍCÍ pofouká (i) skrze Tvoji mysl
tělo stávkující.
Spočiň v JEHO PÉČI, KLIDU,
otevři se JEHO SVITU.
ON a Tvá mysl ztišená (v Tichu)
přinese Pochopení, Pokoru a nové Uvědomění,
a za chvíli přijde zase rozjasnění. :-)
A po Tvém utrpení přijde Radost!
Ty objevíš pak zase novou Boha-t(d)ost!!
V novém Světle, v novém Jasu
spatřovat tak budeš novou Krásu...
celého stvoření
a JEHO opětovné dvoření...
zas a znova... nový rozkvět
začíná.
Zas a znova nové vidění...
v novém květu zavonět MU...
toť spása jediná...
Já Jsem.

Ten kříž, který Ti byl dán,
je ihned PÁNEM brán,
abys tolik netrpěla,
a v Lásce se zase rozradostněla.

Dcero Má!!!

Ty budiž nyní TOLIK požehnaná!!!

Lásko!Fotoobraz "Požehnaná" pro L. vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 24FENOMÉN BRACO

4. února 2017 v 14:00 | HMK |  OSTATNÍ INSPIRACE
FENOMÉN BRACO

(HMK)O Bracovi jsem se dozvěděla v roce 2014, kdy mi jeden kamarád, který navštěvuje setkání přátel Kruhu (zde již nežijícího) léčitele Bruna Gröninga v Ostravě, sdělil, že zde nyní také působí tento (žijící) chorvatský léčitel, který má podobné schopnosti. Našla jsem si o něm informace na internetu a zjistila, že působí také živě - každý měsíc po dobu tří dnů po sobě (od 17 do 23:30 hodin - každou hodinu cca kolem 15-25 minuty) probíhá LIVESTREAM - živý přenos Bracova asi pětiminutového léčivého pohledu přes TV obrazovku internetové televize http://braco-tv.me/livestream.jsp , kde je možné v klidu domova sledovat tento přenos on-line.

Od roku 2014 jsem začala tyto jeho pravidelné živé přenosy sledovat a stále je sleduji. Nesmírně se vždy na toto "setkání" těším a cítím hlubokou radost a vděčnost za tuto možnost kontaktu a vnímám jej jako velký Dar. Mohu jen doporučit všem, kteří si najdou čas a zatouží po tichém spočinutí v klidu a míru, v této posvátné a posilující Energii, která prýští skrze Bracův pohled. Osobně vnímám, že zde nejde pouze o pocit léčení či přijímání Energie, ale především o sdílení tzv. "jiného druhu", kdy se skrze vzájemný oční kontakt otevírá duše a nalaďuje se na vlastní hlubší Podstatu sebe sama a také - vnímá Ji v tom druhém. Slovy nelze popsat hluboký niterný prožitek, při kterém je Duch znovu-oživován a sdílen s působícím Duchem Braca, skrze kterého působí ještě Síla vyššího druhu, z pozitivních vyšších sfér. I v tomto propojení přes obrazovku vnímám, jak platí Kristovo: "Kde se sejdou dva nebo tři ve Jménu MÉM, tam JÁ JSEM uprostřed nich." Tato energetická setkávání vnímám jako nesmírně přínosná pro duši, která po zážitcích všedního a pracovního dne může i tímto způsobem (samozřejmě kromě jiných meditací a aktivních činností, souvisejících s prací na sobě a s jinou tvořivostí či skutky) skrze tento vzácný kontakt na chvíli spočinout, sdílet, naladit se na přirozenou Energii, která nás všechny spojuje, neboť vychází ze samotného ZDROJE.

Ještě snad jen pár praktických poznámek: Je dobré se před působením Braca osprchovat a připravit se tak i formou fyzické očisty k čistému (srdečnému) sdílení, otevření se, a také s modlitbou k NEJVYŠŠÍMU prosit o očistu a Pomoc. V průběhu seance často dochází k uvolnění nashromážděných bloků a nánosů apod., které se rozpouštějí, odpadávají a duše má pocit, že se uvolnilo napětí, či jiné těžkosti nastřádané z přijatých nánosů do mysli apod. Také tělo je léčeno vyšší Energií a většinou se dostaví pocit srdečné blaženosti (aktivace srdeční čakry) a radosti. Po seanci je dobré zůstat několik minut v naprostém klidu, kdy je vhodné nechat Energii doznít. Již se nekoupat, nejvhodnější je klidový režim bez zbytečné zátěže či nějaká příjemná aktivita s pozitivním záměrem.

Odkazy:

Životopis Braca (česky - z překladače):

Film o Bracovi v Praze (české titulky):

Oficiální stránky Braca:http://www.braco.me/en/
Příští živý přenos léčení - působení:

7., 8., 9.2. 2017 vždy od 17 do 23:30h

- živé pětiminutové působení asi od 20 minuty:


Poznámka:
Hodně silně působí už i kratičký Bracův pohled,
který je zde zveřejňován průběžně...
však daleko silnější je delší, cca pětiminutové působení u hudby.