Červenec 2017

Krásná - Zlatník - Tošenovský vodopád

31. července 2017 v 21:02 | HMK |  FOTOPROMLUVY
Fotopozdrav z KRÁSNÉ...ZLATNÍKU...

LETNÍ OSVĚŽENÍ...

přírodní potěšení...nejen u sběru borůvek...U řeky Mohelnice - místo naproti Tošenovskému vodopádu...U sběru borůvek... Zlatník - červenec 2017:-)


Letní rozjímání u vody...

25. července 2017 v 21:22 | HMK |  FOTOPROMLUVY
Přírodní potěšení u vody...

Žermanická přehrada - červenec 2017

... rozjímání... ztišení...


Další fotografie v galerii zde:

Meditace na červenec-srpen 2017

21. července 2017 v 15:13 | HMK |  MEDITAČNÍ TÉMA na aktuální měsíc

Meditační téma na červenec - srpen 2017

(platí od 23. července 11:46 SELČ do 21.8. do 20:29 SELČ)


Je BŮH mojí opravdovou touhou, anebo se nechávám vláčet světem sem a tam a se zájmem sleduji, jaká lákadla a pozlátka mi stále nabízí a ukazuje?

Vnímám, jak je důležité si vědomě neustále aktivovat vnitřní pozitivní Energii a vědomí Lásky - niterného Božského Ohně? Uvědomuji si, že je to ta nejdůležitější práce v mém životě?

Uvědomuji si, že jsem právě nyní v těchto vnějších podmínkách a fyzickém prostředí(oblasti, kde se konkrétně nacházím) také proto, že je právě teď zapotřebí, abych se v nich snažil(a) projevovat a zviditelnit svou vnitřní Podstatu? Uvědomuji si, že také skrze mne může působit Láska a pozitivní Světlo do okolí, a mohu tak ovlivnit svět pozitivním způsobem?

Snažím se vyzařovat své vnitřní Slunce (Lásku - tvořivost - pozitivní Energii) navenek a přemýšlím nad zdokonalením sebe sama a způsobů, jak mohu být prospěšnější ve svém okolí či světě? Usiluji o aktivaci nějaké nové tvůrčí činnosti či aktivity, která by měla pozitivní význam pro společnost?
H.K.


Toto meditační téma platí od 23.7.2017 od 11:46h SELČ do 21.8.2017 do 20:29 SELČ.


Pozn. Tyto meditace jsou vypracovány dle aktuálního horoskopu novoluní, kdy konjunkce Slunce (Ducha, tvořivé zákl. energie) a Luny (nitra, cítění) v aktuálním znamení astrologicky (a symbolicky) představují největší možné spojení nitra (Luny) s Duchem (Sluncem) a tedy přináší poselství, na co je třeba se v tomto období zaměřit, aby došlo k většímu niternému propojení s vlastním vnitřním já - energetickým zdrojem člověka a tak k harmonii psyché (osobnosti) a Ducha. Tak také i tímto způsobem může člověk lépe naplnit svůj duchovní plán na této zemi a pomocí této meditace rozvinout nové uvědomění, které vede k očistě a novému pochopení.
H.K.


Horoskop novoluní: 23.7.2017 v 11:46 SELČ Praha, Regiomontanus:Meditační témata připravuje H.K. také pro Esoterický klub:

astrol. stránky ASTROLOGY PACIFIC: www.astrolot.czNovoluní a úplňky v roce 2017:


Přeji příjemnou meditaci, mnoho pochopení a nové inspirace...
HMK

BŮH MÁ DOBROU NÁLADU aneb zážitková teologie v praxi

7. července 2017 v 10:16 | HMK |  NITERNÉ SDÍLENÍ
... byla jsem oslovena kamarádem s nabídkou vyjádření se k tématu pro
nové číslo unitářské Mozaiky, kde téma je:

"Bůh má dobrou náladu aneb zážitková teologie v praxi".
Záměrem je přiblížit každodenní prožívání a vnímání přítomnosti Boží. Nejde o nějaké mimořádné, ojedinělé zážitky, které sice také některým přicházejí, ale to je jiné téma".


Přemýšlím, jak formulovat slova tak, abych jednoduchým způsobem napsala to podstatné, co vnímám a co je důležité si uvědomit ohledně každodenního prožívání Boží Přítomnosti.

Máme svobodu vůle. My se tedy (v naší mysli) rozhodujeme, co je pro nás podstatné a co ne. To také souvisí s tím, po čem toužíme a co je pro nás prioritou. Nebudu se nyní vyjadřovat k ateistům či "něcoistům" či duchovním turistům a pod., ale k těm, kteří opravdu mají zájem o poznání BOHA.

Pokud jsem žačka na duch. cestě, která se zabývá (kromě intenzívního duchovního studia - kvalitních duch. knih) sebezpytováním, pracuje na sobě a trénuje duchovní praxi, musím si uvědomit, že je třeba neustále jednak čistit svoji mysl (od nežádoucího balastu, který se na ni nalepuje jak zvenčí - od lidí či z médií atd, tak zevnitř - od různých negativních úvah, způsobených všelijakými skrytými negat. "našeptávači" aj.) a hlavně - snažit se být spojena s pravou, vnitřní duchovní Podstatou - částí-Paprskem, který nám byl BOHEM dán a který můžeme nazvat naší duchovní Individualitou či naším pravým Božským Já.

Tedy - musím si uvědomit, že jsem to já, která především ve své mysli rozhoduje o tom, komu budu věnovat svoji pozornost (zda to bude vnitřní Já - Božský Aspekt - či VEDENÍ BOŽÍ anebo zda budu jen hltat informace ze světa, od lidí či médií atd. či se budu nechávat vést svým egem) a jakým způsobem budu shlížet na svět, situace v běžném životě atd., zda budu jednat dle vnitřního propojení s BOHEM (což je samozřejmě náročné - být neustále Vědomě v BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI - ale o tom je právě duchovní trénink, anebo zda se moje mysl bude zaobírat jinými věcmi a bude preferovat jiné zážitky.

Tedy - volím si já, jaké jsou mé priority denního prožívání. Jde jen o to - pokud chci a toužím po duchovním vědomí, soustředit svoji pozornost na duchovní Srdce - aspekt pravého Já, kdy v tomto spojení mohu prožívat každý den - každou minutu běžného života, a mohu tak zjišťovat, jak se najednou mé vnímání projasňuje, zlepšuje a mohu tak na "vlastní kůži" pozorovat Dary BOŽÍ, které mohou přicházet v podobě různých vhledů, zlepšení intuice, a prožitku srdeční blaženosti a štěstí. Samozřejmě toto je různé - co se týká procentuálního vědomí vnímání Božského aspektu, jelikož pokud upřednostním vědomí Boha (aspektu duchovního Já) ve svém nitru jen cca na 50%, dá se říct, že na 50% budu "čistá duše" (v duchovním vnímání a spojení) avšak na už na 50% jsem duše "zašpiněná" (či v egu, v osobnosti či světě). Pokud však převáží procenta duše zaměřené jen na hmotu, svět či okolí, a budu vnímat sebe sama ve svém nízkém egu, či mé touhy budou nízké, zaměřené na svět, či na uspokojení mých tělesných potřeb nad míru (přejídání atd.), jak je zaměřena většina lidstva, podle toho si pak sama mohu určit, nakolik jsem přítomna duchovně v běžném životě či ne.


Vždy mám tedy na výběr, jak budu vše vnímat.


Postupem intenzivní duch. praxe a tréninku začínají určité "nižší potřeby" odpadat a stále více a více touží duše duchovně růst, vnímat, žít, tvořit, konat, sloužit a sdílet. Je to však vždy otázka volby, chtění, priorit.


V konkrétním prožívání běžného dne mám tedy na výběr, zda budu dělat třeba běžné materiální povinnosti (hygienu, praní, žehlení, domácí úklid, vaření atd.) s nechutí, špatnou náladou, anebo s vědomím, že je zapotřebí udržovat fyzický chrám (schránu) pro duši Ducha v pořádku a je třeba mít tak v sobě vyváženy všechny 4 roviny bytosti: duchovní tělo, mentální tělo (mysl), emoční tělo (osobnost) a hmotné tělo a tedy je třeba sledovat, abych se nezabývala určitými rovinami bytí více než je zdrávo, ale to je už jen a jen o intuici.

Důležité je (pro žáka, usilujícího o duchovní život), aby byla duchovní rovina bytí prioritní. Pokud je vše pod jejím Vedením, pozitivní Energie Ducha tak vyzařuje i do dalších rovin bytosti (myšlenkových, emočních a fyzických) a člověk je veden ve svém životě tak, aby vše řešil a byl v souladu se svým Božím Plánem, nadělením...

Pokud by byl však třeba jen materiálně založen a řešil svůj život jen z pozice hmotného bytí, převažuje toto jednostranné prožívání života a nelze říci, že takový člověk vědomě zažívá nějakou přítomnost Boží.


Vždy a všude tak mohu pozorovat a rozlišit si, na jaké rovině vnímání jsem.


Třeba i co se týká volného času, opět si mohu sama na sobě vyzkoušet, v jakém jsem vnímání - mohu jet na hory a radovat se jen z jejich hmotných krás, ale také - mohu jet na hory a vnímat skrze poselství a symboly vrcholů a přírody TOHO, jež je TVŮRCEM všeho pozitivního stvoření. Atd. :-)


Více na www.astrotheologie.wz.cz kterou jsem také studovala a studuji (kromě nejvýznamnějšího duch díla NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA).


HMK
Pozdrav od svatého pramene

6. července 2017 v 15:26 | HMK |  FOTOPROMLUVY
Pozdrav od svatého pramene...
Poutní místo Ostrava - Bělský les...

červenec 2017
Více fotografií zde:


SETKÁNÍ s NÍM

2. července 2017 v 11:13 | HMK |  FOTO s poselstvím
SETKÁNÍ s NÍM

Fotoobraz "Vnímání JEHO" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 25


TEN, který je lidmi tak málo pochopen...
a přitom je v nich... stále... věčně... Živě přítomen...
ON...JEDINÝ... NEJREÁLNĚJŠÍ...OPRAVDOVÝ... SKUTEČNÝ...
JE ... ZDE... NEUSTÁLE. TEĎ A TADY...
a vybízí nás ke vstupu do JEHO NEJKRÁSNĚJŠÍ BOŽÍ ZAHRADY.

Až vstoupíme tam s opravdovou touhou po NEJVYŠŠÍM SETKÁNÍ,
ON - BYTOST NEJVYŠŠÍ - přijde k nám... osobně...
a my tak konečně spočineme v JEHO NÁRUČI...

Ó, TO SLADKÉ SPOJENÍ!!! KONEČNĚ U NĚJ!!!
U TOHO, KTERÝ JE LÁSKOU, MOUDROSTÍ A VŮLÍ,
která z NĚHO vyzařuje všude a ke všem...
a KTERÝ je také hmatatelný, spatřitelný a objímatelný.
Ó, ano! takový JE skutečně ON - NEJVYŠŠÍ.

Budiž požehnání ti, kteří touží po NĚM - SKUTEČNÉM.
Budiž požehnáni ti, kteří vnímají (a přestavují si) BOHA v BYTOSTI.
Budiž požehnáni Ti, kteří usilují o osobní setkání s NÍM.

Neboť ten, který má ve své mysli, touze a skutku potřebu být s BOHEM spojen,
ten, který má BOHA ve své představě JEDINÉHO MILENCE/MILENKY
a touží po NĚM/NÍ,
ten také bude k NĚMU přiveden - způsobem,
kdy ON/ONA mu SÁM/SAMA půjde vstříc...
aby se mu ukázal/a ve své ŽIVÉ PŘÍTOMNOSTI...
SVÉ NEJVYŠŠÍ BOŽSKÉ BYTOSTI.


(přijala HMK)