Listopad 2017

Pozvánka na 7 VÝSTAVU MEDITAČNÍCH FOTOOBRAZŮ

20. listopadu 2017 v 20:35 | HMK |  7 VÝSTAVA FOTOOBRAZŮ
Milí přátelé,
srdečně vás zvu na

7 internetovou výstavu meditačních fotoobrazů... :
Hudba k meditaci:

Nádherné ztišení... relaxace... meditace...otevření se...


Všechny fotoobrazy lze objednat -

možno zaslat nezkomprimované (ZCELA ZDARMA) na mail.


NESTAHUJTE PROSÍM TYTO KOMPRIMOVANÉ OBRAZY, DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.


Kopie má stejnou energetickou hodnotu jako originál.


Všechny fotoobrazy ve formátu 50x50 v rámu byly již rozebrány.


Fotobrazy jsou vytvářeny v hluboké meditaci a v niterném propojení...

Mohou mít na duši - mysl povznášející, zklidňující účinek.

Mohou napomoci k otevření nitra - srdce, dát průchod očišťuícím emocím,

za nimiž se skrývá ( a vyjevuje) niterná Podstata - zdroj - Síla - Energie

vlastního, pozitivního Já.

Meditace na listopad/prosinec 2017

17. listopadu 2017 v 20:00 | HMK |  MEDITAČNÍ TÉMA na aktuální měsíc
Meditační téma na listopad+prosinec 2017:
(pro období od 18.11.2017 v 12:42 MČ do 18.12.2017 do 07:29 MČ):

Přemýšlím nad hlubším smyslem svého života?

Snažím se přemýšlet nad svými touhami a přáními a rozlišovat je, zda vycházejí z ega či je to "nutkání" z pravé pozitivní vnitřní bytosti?

Uvědomuji si, že bych se měl(a) více soustředit, abych uskutečnil(a) své pravé životní poslání na této Zemi (či jeho další, novou část), které mohu zviditelnit jedině tím, že vstoupím do hloubky svého nitra a spojím se se svým niterným Zdrojem - živoucím Jádrem, které mi ukáže správný směr mého dalšího působení?

Vnímám, že jedině v hloubce svého nitra mohu procítit své pravé Já a uvědomit si tak také své opravdové touhy (Ducha), dle kterých mohu zaktivovat nějaký nový konkrétní směr - novou životní cestu?

Snažím se prociťovat, že ta nejdobrodružnější cesta mého života je cesta dovnitř, k mému Já a posléze cesta (již ve společném spojení duše a Ducha) dle vnitřního Vedení?

Vnímám také, že BŮH má pro mne nyní připraveno své nové speciální Sdělení-Zjevení, které na mne čeká v mém nitru? Uvědomuji si, že BŮH touží po tom, abych k NĚMU přišel(la) a skrze hlubokou koncentraci se s NÍM spojil(a) a vnímal(a) JEHO NOVÉ POSELSTVÍ, které mne vybízí k nové životní Cestě?


Fotoobraz: "U Promluvy " vybrán z GALERIE-FOTOOBRAZY 25


Pozn. Tyto meditace jsou vypracovány dle aktuálního horoskopu novoluní, kdy konjunkce Slunce (Ducha, tvořivé zákl. energie) a Luny (nitra, cítění) v aktuálním znamení astrologicky (a symbolicky) představují největší možné spojení nitra (Luny) s Duchem (Sluncem) a tedy přináší poselství, na co je třeba se v tomto období zaměřit, aby došlo k většímu niternému propojení s vlastním vnitřním já - energetickým zdrojem člověka a tak k harmonii psyché (osobnosti) a Ducha. Tak také i tímto způsobem může člověk lépe naplnit svůj duchovní plán na této zemi a pomocí této meditace rozvinout nové uvědomění, které vede k očistě a novému pochopení.
H.K.

Horoskop novoluní: 18.11.2017 v 12:42 MČ Praha, Regiomontanus:


Meditační témata připravuje H.K. také pro Esoterický klub:

astrol. stránky ASTROLOGY PACIFIC: www.astrolot.czNovoluní a úplňky v roce 2017:


Přeji příjemnou meditaci, mnoho pochopení a nové inspirace...

HMKSoustředění

10. listopadu 2017 v 21:11 | HMK |  FOTO s poselstvím
Soustředění


Fotoobraz "V novém Vidění" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 25


Až se tvá mysl ztiší a uklidní se v "TEĎ A TADY",
až se otevře niternému naslouchání
a uvidí ve vlastní hrudi Vnady,
až spočine ve svatém OBJÍMÁNÍ
v nekonečném PROUDU - ZDROJI -
opravdovém MILOVÁNÍ…
pak pravá RADOST nastane.

Až ve tvé duši nastane stav soustředění,
až se přiblíží MÉMU OHNIVÉMU Chvění,
až se dotkne Paprsku MNOU vyslaného,
On se stane součástí - její -Jeho -
SDÍLENÍ NEBESKÉHO,
pak NAŠE TVOŘENÍ JE POŽEHNANÉ.

Pak My - Já a ona - Ruku v ruce -
již nikdy více odloučeni nebudeme.
Neboť tam, kde duše posílí se ze MNE,
rozpustí se okamžitě všechno temné
a zůstane jen SVĚTLO MÉHO ŽIVOTA.

Věnuj proto neustále čas tomuto soustředění
a svou mysl přiveď od vnějšího dění
k Niternému - svatému Prameni,
který umyje tvé oči natolik,
že se otevřou zcela novému Vidění.

Pak rozroste se ve tvém srdci Láska,
která uzdraví všechna tvá zranění
a tvůj život opět promění... :-)


Fotoobraz "U Svatého" vybrán z GALERIE-FOTOOBRAZY 25MOJE POMOC

2. listopadu 2017 v 19:21 | skrze HMK |  FOTO s poselstvím
MOJE POMOC

Posila pro tebe...


Je to LÁSKA, která vše mění,
která hřeje duši a dává Pochopení.
Otevři se Lásce, Ona povede tě, zahřeje,
Ona uzdraví všechna tvá zranění.
Láska budiž tvojí Silou,
neboj se a otevři se Jejímu Působení.
Ona dá ti pravé Jmění - Sebe samu
ve svém trvalém a věčném Chvění,
které Radost v srdci působí,
mysl - duši, tělo zdobí
Nádherou, která převyšuje všechny krásy světa,
Nádherou, která voní.
Nech vytrysknout pramen Živé Vody z tvého nitra,
aby zalil tvoji duši pokorou a odevzdáním.
Pak přijdu JÁ a splním tvého Srdce Přání...

Andělské Sálání...


Dotek Energie...


Další fotoobrazy zde:Všechny fotoobrazy zveřejněné na tomto blogu jsou komprimovány.